Stacja uzdatniania wody w Mrągowie

Mrągowska stacja uzdatniania wody eksploatowana jest nieprzerwanie od 1989 roku. Wiek tego obiektu i związane z nim częste awarie, wysokie koszty eksploatacji i konieczność ponoszenia coraz większych kosztów bieżących remontów był bezpośrednim powodem podjęcia ich modernizacji. Dodatkowym impulsem do działania była możliwość pozyskania na ten cel środków unijnych.
W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody wymieniono starą, ręczną armaturę odcinającą na przepustnicę z napędami pneumatycznymi, zautomatyzowano procesy uzdatniania-filtracji wody, aeracji-napowietrzania wody oraz płukania filtrów, zamontowano też nowoczesną armaturę pomiarową, umożliwiającą prowadzenie podglądu procesów produkcji wody „online”. Wykonano całkowicie nową instalację do płukania, na którą składają się pompa płucząca, dmuchawa powietrza i armatura, zamontowano nowy zestaw hydroforowy, instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody wprowadzane na układy filtracyjne wraz z armaturą regulacyjną i kontrolną. Zamontowano też urządzenia kontrolno-pomiarowe na stacji SUW i na ujęciu wody oraz urządzenia sterowania i wizualizacji procesów uzdatniania wody w dyspozytorni. Poza tym wymieniono istniejące przykrycia galerii rurociągów, oczyszczono i odmalowano istniejące konstrukcje stalowe i zbiorniki filtracyjne, zamknięto kanały popłuczyn, na podłogach i ścianach położono glazurę i terakotę, odświeżono elewację budynku.
ANDRZEJ WOŁOSZ, DYREKTOR ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. MRĄGOWO: "W tym roku, do końca maja, na terenach przyległych do stacji uzdatniania wody, wybudowana zostanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 39,4 kWp. Będzie ona produkować energię na potrzeby własne SUW."
KRZYSZTOF MOŃKO, KIEROWNIK BUDOWY, HYDRO-PARTNER SP. Z O.O.: "Do każdego zadania podochodzimy indywidualnie, bo nie ma dwóch takich samych obiektów. Niektóre są zbliżone, podobne, ale nie takie same. Zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie” było bardzo odmienne od pozostałych. Po pierwsze mieliśmy do czynienia z bardzo dużym obiektem, którego maksymalna godzinowa wydajność uzdatniania wody wynosiła Q = 425 [m3/h]. Pod drugie – prace hydrauliczne i elektryczne na tym obiekcie wykonywano w miesiącach wiosennych i letnich, gdy do Mrągowa przyjechała ogromna rzesza turystów czy to na wakacje, czy też na pikniki Country lub liczne festiwale kabaretowe. To powodowało, że nie mogliśmy pozwolić sobie na pomyłki czy błędy podczas prac związanych z dostawą wody, a wszystkie prace były wykonywane na czynnym i ciągle pracującym obiekcie. Należało więc zachować szczególne zasady, jeśli chodzi o przeciwdziałanie ewentualnemu skażeniu wody oraz dopracować co do godziny harmonogram wykonywanych prac przełączeniowych podczas wymian rurociągów i armatury. Część pracy wykonywana była też w godzinach nocnych. Po trzecie – sam zakres prac był nieszablonowy. Od szczegółowo zaprojektowanej modernizacji układu płukania filtrów poprzez montaż nowych urządzeń do płukania wraz z rurociągami, po wykonanie bardzo rozbudowanej instalacji do uzdatniania powietrza służącego do napowietrzania wody przed jej uzdatnieniem i sterowania napędami pneumatycznymi armatury odcinającej wraz z pełną automatyzacją ilości przepływającego medium. Sprawiającym niemałą trudność wykonawczą była wymiana jednego z zestawów pomp podających wodę do sieci, wymiana rurociągów wody surowej oraz wymiana zasuw w komorze na sieci wodociągowej czy też wymiana urządzeń elektrycznych w rozdzielni głównej. Dodatkowo Laboratorium Wodociągów zostało wyposażone w najwyższej klasy specjalistyczną aparaturą i naczynia do wykonywania badań wody i ścieków. Jeśli do powyższego dodamy jeszcze wszechobecne prace budowlane wewnątrz Stacji Uzdatniania Wody, które były wykonywane jednocześnie z innymi pracami to można powiedzieć, że było to jedno z trudniejszych zadań przez nas zrealizowanych w tak krótkim czasie."

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo
Wykonawca: Hydro-Partner Sp. z o.o. Leszno
Projektant: WT-Plan Tomasz Włodarczyk Tarczyn
 

Galeria zdjęć

Stacja Uzdatniania Wody Mrągowo