Urszula Wołosiewicz, wójt gminy Zaręby Kościelne

Gmina Zaręby Kościelne przystąpiła do projektu – Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ze względu na potrzeby społeczne istniejące w naszym środowisku związane z zapewnieniem wsparcia dla osób niepełnosprawnych, starszych, pozostawionych bardzo często bez należytej opieki. Proces ten pogłębia się i nasila z roku na rok. Młodzi ludzie wyjeżdżają do miast lub za granicę pozostawiając rodziców samych, którzy z upływem lat nie są w stanie samodzielnie i godnie funkcjonować. W wielu miejscach są to też osoby samotne i niepełnosprawne, które nie założyły rodzin. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, będą miały zapewnioną możliwość  godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Dla gminy Zaręby Kościelne i gmin okolicznych niezwykle ważnym czynnikiem przynoszącym wymierne korzyści jest wpływ projektu na ożywienie gospodarcze naszego regionu poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.

Wymierna korzyść to również możliwość przebudowy, nadbudowy i całkowitego zmodernizowania istniejącego budynku po komisariacie policji, który od dekady stał zaniedbany w centrum naszej miejscowości.

artykuł o utworzeniu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wystarczy kliknąć