Lepszy wizerunek i komfort

Nominowana do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. nieruchomość przy ul. Matejki 54,56; Katowickiej 62, 62A; Karola Miarki 42,43,45 w Bytomiu, stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej, której zarządzanie powierzono Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu.

Właściciele przygotowywali się do tego przedsięwzięcia przez kilka lat decydując prawdziwie po gospodarsku o losach całej nieruchomości. Jako prace wstępne przeprowadzono we wcześniejszych latach remont dachu oraz izolację podpiwniczenia. Zanim przystąpiono do najbardziej widocznych gołym okiem prac modernizacyjnych, uzyskano w imieniu właścicieli niezbędne zgody, poczyniono ustalenia, w tym również z uwagi na charakter zabudowy i lokalizację w ścisłym centrum miasta, uzgodnienia konserwatorskie. Ponieważ podjęto starania o dofinansowanie termomodernizacji, sporządzony został również audyt energetyczny dzięki  czemu pozyskano dodatkowe środki i premie w wysokości 104 000 złotych.

Joachim Michalik, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bytomiu

"Nasze działania realizujemy zgodnie z wolą i zamiarami właścicieli lokali, na tym w końcu polega rola zarządcy, by przeprowadzić niekiedy dosyć złożony technicznie i organizacyjnie proces w bezpieczny i niekolidujący z prawem sposób. Spodziewamy się, że przeprowadzone działania termomodernizacyjne oprócz efektu estetycznego, podniesienia komfortu mieszkania i poprawy wizerunku istotnego elementu wizerunku miasta, przyniosą również wymierne skutki finansowe które jak ujęto we wspomnianym audycie mają przynieść roczne oszczędności na poziomie około 84 000 złotych. Chociaż z pozoru nie są to duże kwoty w porównaniu do budżetu dużych podmiotów, jednak w gospodarnym pojmowaniu zarządzania pojedynczą nieruchomością stanowią istotny powód do satysfakcji właścicieli i uznania naszych działań oraz zachęty do kontynuowania podobnych przedsięwzięć na wielu innych zarządzanych przez naszą spółkę nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych."

 

Bytom

Termomodernizacja Budynków Mieszkalnych