Nowe życie ośrodka

W Nowym Targu powstało Miejskie Centrum Kultury. Inwestycję zrealizowano poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

To największa w ostatnich latach inwestycja zrealizowana przez lokalny samorząd w Nowym Targu. Dzięki realizacji inwestycji budynek zmienił całkowicie swój wygląd ale nie swoją funkcję. Kompleksowo zrealizowana inwestycja wpłynęła także na decyzję o zmianie nazwy obiektu z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu na Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu miała na celu dostosowanie do wymagań przepisów w zakresie BHP, p-poż, sanepidu, dostosowania dla osób niepełnosprawnych, oraz podniesienie standardu budynku. Budynek praktycznie od 20 lat nie był remontowany, a wysłużone instalacje były z okresu początku budowy. Przebudowywany obiekty zachował główne osiowe wejście od strony południowej. Po prawej stronie od wejścia została zaprojektowana pochylnia dla niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku znajdziemy się w obszernej dwupoziomowej przestrzeni uzyskanej dzięki przykryciu świetlikiem wewnętrznego patia. Dziedziniec wewnętrzny - atrium zostało obniżone, aż do poziomu piwnicy, gdzie została zlokalizowana kawiarnia. Kawiarnia także uzyskała możliwość samodzielnego funkcjonowania dzięki zaprojektowaniu nowego wejścia od strony zachodniej. Wejście umożliwiają obszerne schody terenowe, które stanowią element małej architektury. Takie rozwiązanie pozwala na niezależne funkcjonowanie budynku od sali wielofunkcyjnej, która korzysta z głównego wejścia od strony południowej. Na poziomie piwnicy zostały umieszczone sale taneczne, szatnie dla dzieci oraz młodzieży, zaplecze kawiarni, pomieszczenia techniczne i magazyny teatralne. Szatnia dla widzów Sali wielofunkcyjnej pozostała w dotychczasowym miejscu na poziomie parteru po lewej stronie od wejścia pod widownią. Po prawej stronie od wejścia zostały umieszczone sale związane z rozwojem młodzieży w zakresie zajęć plastycznych i rzeźbiarskich. Niezależny dostęp do tych pomieszczeń zapewnia klatka schodowa usytuowana tuż przy wejściu od strony zachodniej. Przy niej został usytuowany węzeł szatniowy, razem z łazienkami. Od strony północnej na parterze zostały ulokowane garderoby, kieszeń teatralna, wejście techniczne dla obsługi oraz dla artystów. Garderoby zostały usytuowane bezpośrednio przy części widowiskowej. Obiekt został wyposażony w dwie windy osobową oraz osobowo towarową. Winda osobowa została zaprojektowana przy wejściu głównym. Umożliwia ona komunikację między piętrami osobom niepełnosprawnym. Winda osobowo towarowa została zaprojektowana w części technicznej od strony północnej. Służy ona do zwożenia towarów na potrzeby kawiarni, oraz elementów scenicznych z kieszeni scenicznej. Na pierwszym piętrze zostały ulokowane pomieszczenia administracyjne, sale zajęć indywidualnych, dwie sale muzyczne, oraz sala Związku Podhalan. W części widowiskowej zostało ulokowane zaplecze techniczne- kabina akustyków, projekcyjna, pomieszczenia nagraniowe, kabina tłumacza. Istotnym elementem było zwiększenie liczby widzów na sali wielofunkcyjnej- teatralnej do 493 miejsc. Sala widowiskowa wyposażona jest w projektor kinowy cyfrowo-laserowy DCI dzięki czemu sala może spełniać funkcje kinowe. W sali widowiskowej na ścianach zostały zamontowane panele akustyczne według indywidualnego projektu. Zapewnienie ewakuacji, wymusiło zaprojektowanie dwóch dodatkowych klatek schodowych. Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła na poziomie min 70%. Oświetlenie obiektu wykonano w technologii LED pozwoli na niskie zapotrzebowanie na energię do celów świetlnych.

Misją Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu jest umożliwienie mieszkańcom miasta i regionu uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Misja ta realizowana jest poprzez edukację estetyczną, edukację w zakresie twórczości artystycznej, aktywne współtworzenie wizerunku Miasta jako kulturalnej stolicy Podhala oraz działania na rzecz optymalnego funkcjonowania Muzeum Podhalańskiego. Łączny koszt przeprowadzenia inwestycji wyniósł 35 138 052,00 zł z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 23 723 523,00 zł.

Dziś piękny budynek cieszy nie tylko mieszkańców Miasta ale także całego regionu oraz turystów przyciągając ich ciekawym repertuarem scenicznym, koncertami i różnymi wydarzeniami kulturalnymi.

Projektant: Jarosław Głosek PA&B Pracownia Architektoniczna, Łódź.

Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: PHU POTOCZAK, Stanisław Potoczak, Skawa.

Partner konsorcjum: Podhalańska Grupa Budowlana ROBEX-BUD, Robert Potoczak, Skawa.

Inspektor nadzoru: Firma Usługowa OBIEKT Łukasz Uryga, Jawornik.


Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu

"Dzięki przeprowadzonej inwestycji nastąpiło poszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej Miejskiego Centrum Kultury, wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta, Podhala
i turystów, poprzez możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz udział w zajęciach dostosowanych dla każdej grupy wiekowej, poszerzenie oferty wydarzeń organizowanych przez MCK o tzw. kulturę wysoką, która wymaga pewnych technicznych dostosowań m.in. odpowiedniego nagłośnienia i oświetlenia, zapewnienie bezpłatnego dostępu do różnego rodzaju wydarzeń artystycznych oraz z zakresu szeroko pojętej sztuki, w tym filmowej i teatralnej, uruchomienie dodatkowych zajęć o zróżnicowanej tematyce. Poprzez realizację inwestycji zwiększyła się dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa budynku MCK w Nowym Targu zwiększyła jego potencjał oraz funkcjonalność użytkową oraz maksymalne wykorzystanie dostępności dla wszystkich grup społecznych. Dzięki temu oferta jest bogatsza i bardziej zróżnicowana. Popyt
i zapotrzebowanie, w związku z tym, że jest to jedyny taki obiekt w regionie znacznie przewyższał możliwości starego obiektu , a przebudowa sali widowiskowej zwiększyła liczbę miejsc siedzących na widowni. Obiekt po przebudowie odpowiada wymogom XXI wieku."


 

Miejskie Centrum Kultury

Nowy Targ