Ścieki jako źródło energii cieplnej - Pompa obniża koszty

 Pomysł rodził się od kilku lat, jako efekt współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi. W 2013 roku w fachowym czasopiśmie opisał projektowane rozwiązanie Krzysztof Grabowski, prezes MPWiK. Przedstawił w nim analizę efektów finansowych i ekologicznych wykorzystania energii cieplnej oczyszczonych ścieków komunalnych w swoim przedsiębiorstwie. Udowodnił, że planowane przedsięwzięcie znacząco obniży koszty eksploatacji obiektów należących do firmy. 

Sieradzka oczyszczalnia pochodzi z lat 90. ubiegłego wieku; gdyby dziś była projektowana i budowana, byłaby znacząco mniejsza i bardziej wydajna od istniejącego obiektu. Dodatkowo, obszar na którym działa przez lata był niedoinwestowany, jeśli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej; zmiana tego stanu rzeczy, a więc wybudowanie 160 kilometrów kanalizacji, oznaczało wysokie koszty. – W konsekwencji opłaty płacone za ścieki przez naszych klientów były wysokie w porównaniu z opłatami tego typu płaconymi przez mieszkańców sąsiednich miejscowości. A to tym bardziej zachęcało nas do poszukiwania oszczędności – dodaje Krzysztof Grabowski. Koszt zakupu oleju opałowego na potrzeby obiektów MPWiK stanowił jedną z tych pozycji, które mogły być źródłem oszczędności. Już pierwszy sezon grzewczy pokazał, że zainwestowanie w budowę układu hybrydowego wykorzystującego pompę ciepła w połączeniu z istniejącą kotłownią olejową oraz kolektorami słonecznymi, może być rzeczywistym źródłem oszczędności – choć ostatnia zima była zdecydowanie bardziej sroga od poprzedniej, a do tego dłuższa,
 w sieradzkim MPWiK zużyto sześć razy mniej oleju opałowego niż w poprzednim sezonie grzewczym. – Stworzony przez nas układ hybrydowy działa bezawaryjnie, jest w pełni zautomatyzowany – dodaje prezes firmy. – Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, stopa zwrotu z tej inwestycji wyniesie 6 lat. To nie jedyne energooszczędne, a tym samym efektywne ekonomicznie i jednocześnie proekologiczne działania podjęte w MPWiK. – We wszystkich naszych obiektach zamontowane zostało oświetlenie LED, również przy współpracy z funduszem, ciepłą wodę przez cały rok poza okresem grzewczym pozyskujemy dzięki kolektorom solarnym. Każde z tych zrealizowanych zadań przynosi pewne oszczędności, jednak dopiero ich suma staje się odczuwalna przez mieszkańców – podkreśla Krzysztof Grabowski.  

KRZYSZTOF GRABOWSKI PREZES Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu: Rok 2017 to będzie już szósty z kolei rok, w którym nie było podwyżek opłat za ścieki przez nas pobierane. Fakt, po wykonaniu poważnych inwestycji z lat 2006-2011, gdy zbudowaliśmy 160 kilometrów kana- lizacji sanitarnej, zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody i pracach związanych z kanalizacją deszczową, opłaty te były wysokie, ale teraz – w porównaniu do opłat pobieranych przez firmy wodociągowe działające w sąsiedztwie – już wcale takie nie są.