Rozbudowa szkoły o pracownie zawodowe w Redzie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie przez lata zwiększał liczbę oddziałów, w związku z czym zaczęło brakować w nim pracowni zawodowych wyposażonych w narzędzia i sprzęt do nauki zawodów na poziomie technikum. Dlatego przed kilkoma laty zapadła decyzja o rozbudowie szkoły o kompleks 11 pracowni zawodowych. Prace ukończono w lipcu 2019 roku.
Nowy budynek ma dwie kondygnacje naziemne i piwnicę. W piwnicy jest między innymi strzelnica i serwerownia, na parterze i piętrze są pracownie specjalistyczne i językowe oraz magazyny pomocy dydaktycznych. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są w nim szerokie korytarze i wejścia do sal, jest winda oraz toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. W nowym obiekcie prowadzone są zajęcia dla 300 uczniów.
Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie wraz z pracami dodatkowymi, czyli zakupem i montażem wyposażenia strzelnicy, wykonaniem okablowania systemów: monitoringu wizyjnego, alarmu, nagłośnienia i oświetlenia zewnętrznego oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego wyniosła przeszło 6,8 mln złotych. Kolejnych 850 tys. złotych przeznaczono na zakup wyposażenia, w tym mebli i sprzętu komputerowego.

DR GABRIELA LISIUS, STAROSTA WEJHEROWSKI: "Oświata jest jedną z priorytetowych dziedzin działalności naszego samorządu, dlatego każdego roku znaczne środki przeznaczamy na zadania mające na celu między innymi podniesienie standardów nauczania. W ubiegłym roku w całości z budżetu powiatu zrealizowaliśmy rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Efektem zadania jest powstanie samodzielnego budynku szkolnego do kształcenia technicznego m.in. w branżach kreatywnych. W dobie nieustannego postępu technologicznego przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy jest zadaniem niezwykle istotnym. Stąd nadrzędnym celem projektu było zwiększenie dostępności młodzieży do wysokiej jakości kształcenia zawodowego, poszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej i procesu dydaktycznego oraz wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w nauczaniu uczniów. Dzięki temu zadaniu młodzież opuszczając mury szkoły będzie dobrze przygotowana do coraz wyższych wymogów stawianych przez lokalnych pracodawców i dynamicznie rozwijającego się rynku pracy."

DOROTA NOWICKA-KLIMOWICZ, DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W REDZIE: "Rozbudowa szkoły była konieczna, bo bardzo dynamicznie się rozwijamy, podobnie zresztą jak Reda i cały powiat wejherowski. Cztery lata temu mieliśmy 280 uczniów, teraz jest ich ponad 800. Nie byłoby to możliwe bez nowych pracowni. Większy nabór ogłosić mogliśmy właśnie dlatego, że było już pewne, iż nowy budynek szkoły zostanie oddany do użytku. Nasza szkoła ma specyficzny charakter. Z jednej strony kształcimy młodzież w zawodach kreatywnych, takich jak reklamowiec, dźwiękowiec, grafik czy z zakresu architektury krajobrazu, z drugiej, w ramach klas mundurowych, przygotowujemy młodzież do obsługi portów i terminali. Do mundurowych klas uczęszcza ponad 300 uczniów. Musiało to znaleźć odzwierciedlenie w obiektach szkolnych. Wcześniej działaliśmy w dwóch budynkach z lat 80. ubiegłego wieku, które dzieliliśmy z innymi placówkami. Specjalistyczne pracownie postanowiliśmy wynieść poza te obiekty. Nowym budynkiem cieszymy się od pół roku. I jesteśmy pewni, że jest to szkoła na miarę XXI wieku. To, co przede wszystkim zyskaliśmy, to przestrzeń. Ważna jest też sama bryła budynku. Z dużymi oknami, sięgającymi niemal podłogi, jasnymi, przeszklonymi wejściami. Wewnątrz są duże sale zajęć, mające po 70 metrów kw., a nie jak zwykłe klasy szkolne po 55-60 metrów. Największa sala ma 110 metrów i przestawną ścianę, dzięki której otwiera się na hall i wtedy staje się szkolną aulą. Jest w niej scena i profesjonalne nagłośnienie. Wszystkie pracownie są klimatyzowane. Mamy fokusownię, czyli pracownię, w której można symulować prowadzenie badań marketingowych. Jest w niej wydzielone osobne, niewielkie pomieszczenie z weneckimi lustrami, umożliwiającymi obserwację takich badań. Młodzież ma dzięki temu możliwość pozyskania wiedzy z zakresu konstruowania reklam. Piwnica została natomiast tak zaprojektowana, by mogła się w niej znaleźć strzelnica sportowa, niezbędna z uwagi na klasy mundurowe. Korytarze są szerokie i wyposażone w pufy, stanowią więc wygodne miejsce do odpoczynku między lekcjami. Wszystko to powoduje, że młodzież zabiega, by właśnie w tym budynku mieć lekcje. A my, czyli nauczyciele i pani starosta, która bardzo nas wspierała w tej budowie, już teraz myślimy o tym, jak jeszcze możemy szkołę ulepszyć. I powoli planujemy budowę łączników pomiędzy trzema budynkami, w których obecnie znajdują się nasze sale i pracownie."
 

Galeria zdjęć

Reda