Główna przepompownia ścieków Mrągowo

W ramach zadania „Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej pompowni ścieków w Mrągowie” zrealizowano prace związane z montażem nowoczesnych instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA. Prace objęły również dostawę i montaż pomp o wydajności Q=450m3/h i mocy P=75 kW i rurociągów wykonanych ze stali AISI 316L. Zabudowano układ kraty mechanicznej H=6m oraz wykonano system wentylacji, umożliwiający dezodoryzację powietrza oraz ogrzewanie we współpracy z pompą ciepła. Zamontowany system monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym z transmisją danych.
Trudność zadania wynikała w pierwszym rzędzie z tego, że pompownia obsługuje całe Mrągowo, nie istniała więc możliwość jej wyłączenia. Niezbędne było zapewnienie jej nieprzerwanej pracy, co uczyniono wykonując przepompownię awaryjną. Jednocześnie zapewniono tym sposobem bezpieczeństwo miasta na przyszłość, na wypadek awarii podczas eksploatacji pompowni głównej od strony hydraulicznej oraz braku zasilania, bo wyposażono ją w agregat awaryjny o mocy umożliwiającej zabezpieczenie w energię elektryczną całej pompowni. Wyzwań związanych z realizacją zadania było więcej. Oprócz bezpiecznego wykonania remontu czynnego obiektu, z dużym stężeniem odorów niebezpiecznych, wyzwanie stanowiło także zabudowanie korpusów pompowni awaryjnej na głębokości ponad 8,5 m p.p.t przy wysokim stanie wód gruntowych oraz koordynacja harmonogramu robót z uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy pompowni w sytuacji konieczności prowadzenia różnych zakresów prac w jednym czasie, na małej przestrzeni.
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo
Wykonawca: Ecol- Unicon Sp. z o. o. Gdańsk
Projektant: WT-Plan Tomasz Włodarczyk Tarczyn

ANDRZEJ WOŁOSZ, DYREKTOR ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. MRĄGOWO: "Modernizując przepompownię ścieków zastosowaliśmy odnawialne źródła energii. Źródłem ciepła do zasilania nagrzewnic w centrach wentylacyjnych jest tam teraz pompa ciepła typu woda-powietrze. Dzięki temu zlikwidować mogliśmy lokalną kotłownię z kotłem na olej opałowy."

TOMASZ RADZIWANOWSKI, DYREKTOR PIONU REALIZACJI/ PROKURENT ECOL-UNION SP. Z O.O.: "To była trudna budowa, ale jej efekt jest tak satysfakcjonujący, że dla postawienia przysłowiowej „kropki nad i” zamontowaliśmy na koniec w obiekcie marmurowe parapety. Trudność polegała między innymi na tym, że obiekt musiał być cały czas czynny, a my, by zdążyć z pracami, musieliśmy okresowo pracować na dwie zmiany, wpuszczając do obiektu jednocześnie elektryków, murarzy, specjalistów od wentylacji. Niełatwo to było skoordynować na tak małej przestrzeni. Do tego dochodziło bardzo głębokie posadowienie pompowni awaryjnej przy jednoczesnym wysokim poziomie wód gruntowych. Od początku musieliśmy też brać pod uwagę, że przy okazji tego typu zadań zawsze pojawią się jakieś nieprzewidziane wcześniej elementy, które dodatkowo utrudnią jego realizację. Udało się jednak. Powstał obiekt bardzo nowoczesny, z wysokiej klasy rozwiązaniami technologicznymi, rzadko jeszcze w Polsce stosowanymi. To z jednej strony zasługa inwestora, z drugiej – projektanta. Tak świadomy zamawiający, doskonale przygotowany do realizacji zadania od strony formalnej i inżynieryjnej to wciąż rzadkość. To samo dotyczy jakości projektu."

TOMASZ WŁODARCZYK, WT-PLAN TOMASZ WŁODARCZYK TARCZYN: "Zadania projektowe dla ZWiK Mrągowo, jak większość tematów modernizacyjnych, były specyficzne z uwagi na fakt, iż był to remont istniejących obiektów (główna pompownia ścieków i stacja uzdatniania wody). Projektując na bazie materii, która powstała wiele, wiele lat temu, gdy w dokumentacji archiwalnej są braki lub gdy jest nieaktualna, zawsze należy liczyć się z niespodziankami. Z reguły w takich sytuacjach największą niewiadomą jest rzeczywisty stan techniczny elementów konstrukcyjnych obiektu, które chcemy wykorzystać. Z taką sytuacją liczyliśmy się w przypadku komory mokrej pompowni głównej. Okazało się jednak, że zbrojenie nie jest zniszczone tak, jak zakładano i wystarczy odtworzenie warstwy otuliny oraz położenie powłok zabezpieczających. W przypadku instalacji technologicznych, obiektów z lat 70-80 zdarzają się nietypowe rozwiązania na zasadzie „bo tylko takie wtedy mieliśmy”. Dotyczy to często na przykład połączeń systemowych, które na jednej instalacji mogą mieć różne PN (ciśnienie nominalne) lub być różnego typu (kołnierzowe, kielichowe). Zdarza się też, że newralgiczne elementy instalacji są wykonane metodą warsztatową i konieczne jest opracowanie dla nich indywidualnego rozwiązania (również wykonanie warsztatowe). Bardzo istotną kwestią w procesie projektowym jest współpraca i możliwość merytorycznej dyskusji z użytkownikiem, który jak nikt zna obiekt oraz jego niuanse. Dzięki profesjonalizmowi i otwartości na dyskusję całego zespołu ZWiK Mrągowo udało się sprawnie przeprowadzić proces projektowy."

Galeria zdjęć

Przepompownia Mrągowo