Powiat Wieruszowski oraz Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku już w marcowym wydaniu

Drodzy Czytelnicy

Powiat Wieruszowski oraz Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku skorzystają jako pierwsze z ufundowanej publikacji w Ogólnopolskim Czasopiśmie Budowlanym Rom-Dom już w wydaniu marcowym. 

Już dziś pragniemy podzielić się z Wami informacją, że pierwszym Finalistą Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", którego zaprezentujemy w marcowym wydaniu Rom - Domu będzie Powiat Wieruszowski  i jego świetne dokonania w zakresie budowy Pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonej na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Stasica i Poradni Psychologiczno-Pegdagogicznej w Wieruszowie. 
Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku kolejny Finalista 26 edycji Konkursu pochwali się inwestycją Targowisko "Mój Rynek" w Glinojecku.

Dzięki udziałowi w Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." Powiat Wieruszowski i Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku otrzymały publikacje w Rom - Domie bezpłatnie. Jako wydawnictwo, które prezentuje najnowsze osiągnięcia budowlane inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm wykonawczych i architektonicznych jesteśmy dumni, że możemy prezentować Finalistów tak prestiżowego Konkursu.

Z wyrazami szacunku
Marek Jankowiak
Redaktor Naczelny
ROM-DOM - Regiony - Obiekty- Modernizacje