INWESTOR: Województwo Opolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy w ciągu dw. nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz m. Opole INWESTOR: MOSIR i Gmina Knurów ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie PROJEKTANT: Archigra Biuro Projektowe Grażyna Rajewska PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Przedszkole Gminne w Dobroszycach INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa INWESTOR: Gmina Tarnowo Podgórne ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Restauracja Pałacu w Jankowicach INWESTOR: Gmina Grodzisk Mazowiecki PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Zrewitalizowany teren Stawów Walczewskiego INWESTOR: prywatny WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Restauracja Villa Toscana w Zakopanem WYKONAWCA: MEB Technical Sp. z o.o. Opole ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,2 kWp wraz z magazynem energii Kamień Śląski

CZASOPISMO "ROM-DOM"
Regiony-Obiekty-Modernizacje

To prestiżowe czasopismo wydawane nieprzerwanie od 1998 roku. Na swoich łamach prezentuje najnowsze osiągnięcia budowlane inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm wykonawczych i architektonicznych.


Ludzie, których gościmy na stronach magazynu to elitarne grono osób, to dzięki ich działaniom możemy korzystać i cieszyć się z nowych obiektów w małych i dużych miastach w Polsce i za granicą.
Niespotykanym powodzeniem ROM - DOM cieszy się wśród samorządów, które są jednym z największych inwestorów w Polsce. Po przez wywiady, opisy i zdjęcia realizacji budowlanych świetnie udaje się zaprezentować rozwijające się miasta, gminy i powiaty.  Często dokonania lokalnych społeczności szybko przemijają, bo przechodzi się nad nimi do porządku dziennego i zajmuje kolejnymi przedsięwzięciami, taka jest rzeczywistość. Jednak ROM - DOM pozwala się zatrzymać i przedłużyć chwile celebrowania zakończenia budowy nowego basenu, boiska, ścieżki rowerowej, drogi, parku, muzeum, centrum kultury czy oczyszczalni ścieków. Warto wiedzieć, kto co zbudował, podpatrzeć i wprowadzić u siebie.

Dzięki stałej współpracy z Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", czy ICC "European Award" mamy ciągły dopływ świeżych tematów i syntetyczne spojrzenie na sytuacje na rynku inwestycji w Polsce. Współpraca z Konkursem, nad którym patronat sprawują liczne ministerstwa oraz największe izby budowlane i wydawnictwa takie jak Dziennik Rzeczpospolita, czy Murator zobowiązuje do ciągłego podwyższania jakości prezentowanych materiałów.

Magazyn trafia do wszystkich skutecznie działających samorządów w Polsce, licznej grupy firm wykonawczych i architektonicznych do instytucji związanych z infrastrukturą i budownictwem na szczeblu powiatu i województwa. Dzięki międzynarodowemu konkursowi ICC "European Award" jego anglojęzyczna wersja trafia do Czech, Słowacji, Estoni i na Ukrainę.

Magazyn towarzyszy m.in. Gali Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." na Zamku Królewskim w Warszawie. ROM-DOM dystrybuowany jest w trybie direct mailing, a także obecny jest na polskich oraz międzynarodowych branżowych imprezach targowych oraz seminariach.

Aktualności

Ostatnie aktualności naszego wydawnictwa

Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane nr 56

Szanowni Państwo, Drodzy czytelnicy czasopisma ROMDOM Zgodnie z marcową zapowiedzią w aktualnym numerze publikujemy artykuły o charakterze badawczym, stanowiące wymianę myśli naukowców, projektantów mających chęć dzielenia się analizą poruszanych zagadnień i problemów.

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

Najnowsze wydanie Ogólnopolskiego Czasopisma ROM-DOM

W imieniu redakcji Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM gratulujemy Państwu uczestnictwa w finałowym etapie 28. edycji prestiżowego Konkursu ”Modernizacja Roku & Budowa XXI w”. Dzięki zgłoszeniu inwestycji budowlanej dołączyli Państwo do elity instytucji, firm i osób, które aktywnie i efektywnie biorą udział w ratowaniu materialnego dziedzictwa Polski.

Artykuły

Ostatnie artykuły publikowane w naszym wydawnictwie

Miejsce, gdzie tkwią wspomnienia i rodzą się nowe historie

BIELSKO – BIAŁA. Dzisiejszy Plac Wojska Polskiego w Bielsku-Białej powstał w 1723 jako rynek nowo lokowanego miasta Biała w miejscu istniejącego już wcześniej wiejskiego targowiska z karczmą, której pomieszczenia służyły również za prowizoryczny ratusz.

Inwestycja w ochronę środowiska

KONIAKÓW. W związku z bardzo złym stanem technicznym oraz częstymi awariami wynikającymi z wyeksploatowania urządzeń dwóch oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Istebna, tj. oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie oraz oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej, zaszła pilna potrzeba modernizacji wyżej wymienionych obiektów.

Dla zdrowia i rekreacji

MIEŚCISKO. Nowy ośrodek zdrowia to miejsce, na które czekało wielu mieszkańców gminy, o którym dyskutowano latami, a w którego powstanie wielu niedowierzało. Najważniejsza inwestycja komunalna Miasta i Gminy Mieścisko w tej kadencji samorządu!

Wywiady

Ostatnie wywiady

Poprzednie wydania

Lista poprzednich wydań naszego czasopisma.

Godni polecenia

Kontakt

Zespół redakcyjny

Marek Jankowiak - redaktor naczelny
Robert Plewiński - redaktor naczelny wydania naukowego
Anna Grochowina - redaktor prowadzący
Krzysztof Gniewkowski- redaktor prowadzący
Aleksandra Pers - redaktor wydania internetowego

 

Dane adresowe i kontaktowe

Czasopismo "Rom-Dom"
85-039 Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38