INWESTOR: Województwo Opolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy w ciągu dw. nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz m. Opole INWESTOR: MOSIR i Gmina Knurów ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie PROJEKTANT: Archigra Biuro Projektowe Grażyna Rajewska PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Przedszkole Gminne w Dobroszycach INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa INWESTOR: Gmina Tarnowo Podgórne ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Restauracja Pałacu w Jankowicach INWESTOR: Gmina Grodzisk Mazowiecki PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Zrewitalizowany teren Stawów Walczewskiego INWESTOR: prywatny WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Restauracja Villa Toscana w Zakopanem WYKONAWCA: MEB Technical Sp. z o.o. Opole ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,2 kWp wraz z magazynem energii Kamień Śląski

CZASOPISMO "ROM-DOM"
Regiony-Obiekty-Modernizacje

To prestiżowe czasopismo wydawane nieprzerwanie od 1998 roku. Na swoich łamach prezentuje najnowsze osiągnięcia budowlane inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm wykonawczych i architektonicznych.


Ludzie, których gościmy na stronach magazynu to elitarne grono osób, to dzięki ich działaniom możemy korzystać i cieszyć się z nowych obiektów w małych i dużych miastach w Polsce i za granicą.
Niespotykanym powodzeniem ROM - DOM cieszy się wśród samorządów, które są jednym z największych inwestorów w Polsce. Po przez wywiady, opisy i zdjęcia realizacji budowlanych świetnie udaje się zaprezentować rozwijające się miasta, gminy i powiaty.  Często dokonania lokalnych społeczności szybko przemijają, bo przechodzi się nad nimi do porządku dziennego i zajmuje kolejnymi przedsięwzięciami, taka jest rzeczywistość. Jednak ROM - DOM pozwala się zatrzymać i przedłużyć chwile celebrowania zakończenia budowy nowego basenu, boiska, ścieżki rowerowej, drogi, parku, muzeum, centrum kultury czy oczyszczalni ścieków. Warto wiedzieć, kto co zbudował, podpatrzeć i wprowadzić u siebie.

Dzięki stałej współpracy z Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", czy ICC "European Award" mamy ciągły dopływ świeżych tematów i syntetyczne spojrzenie na sytuacje na rynku inwestycji w Polsce. Współpraca z Konkursem, nad którym patronat sprawują liczne ministerstwa oraz największe izby budowlane i wydawnictwa takie jak Dziennik Rzeczpospolita, czy Murator zobowiązuje do ciągłego podwyższania jakości prezentowanych materiałów.

Magazyn trafia do wszystkich skutecznie działających samorządów w Polsce, licznej grupy firm wykonawczych i architektonicznych do instytucji związanych z infrastrukturą i budownictwem na szczeblu powiatu i województwa. Dzięki międzynarodowemu konkursowi ICC "European Award" jego anglojęzyczna wersja trafia do Czech, Słowacji, Estoni i na Ukrainę.

Magazyn towarzyszy m.in. Gali Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." na Zamku Królewskim w Warszawie. ROM-DOM dystrybuowany jest w trybie direct mailing, a także obecny jest na polskich oraz międzynarodowych branżowych imprezach targowych oraz seminariach.

Aktualności

Ostatnie aktualności naszego wydawnictwa

Powiat Wejherowski pierwszy skorzystał z ufundowanej przez nas publikacji - wywiadu o obiekcie.

Rom-Dom dla FINALISTÓW KONKURSU XXV edycji Powiat Wejherowski pierwszy skorzystał z ufundowanej przez nas publikacji - wywiadu o obiekcie. Organizatorzy konkursu zapewniają, że już kolejni czekają na wywiad...a miejsc zostało tylko 9.

Wywiad w Rom-Dom dla Finalistów XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

W imieniu redakcji Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM gratulujemy Państwu uczestnictwa w finałowym etapie XXV edycji prestiżowego Konkursu ”Modernizacja Roku & Budowa XXI w”. Dzięki zgłoszeniu Państwa obiektu dołączyli Państwo do elity instytucji, firm i osób, które aktywnie i efektywnie biorą udział w ratowaniu materialnego dziedzictwa Polski.

Katalog Pokonkursowy XXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

W dniu 23 września odbyła się Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród XXIV Edycji Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie. Przedstawiamy w Katalogu Pokonkursowym Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego Rom-Dom zwycięzców.

Artykuły

Ostatnie artykuły publikowane w naszym wydawnictwie

The Finalist of the International Construction Contest "European Award"

A reconstruction, storey addition and extension of the kindergarten in Záhorská Bystrica, Slovakia

Budowa hali sportowo-widowiskowej Cedry Wielkie

Hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, z widownią na 248 osób na antresoli i rozsuwanymi trybunami dla kolejnych 132 osób, magazynami na sprzęt sportowy, szatniami, pomieszczeniami technicznymi oraz sanitarnymi, łącznie z toaletą dla niepełnosprawnych powstawała przez dwa lata.

Domek Ogrodnika w parku księżnej Czartoryskiej Radzymin

Domek Ogrodnika wraz z otaczający go parkiem stanowi fragment dawnego kompleksu pałacowo-parkowego w stylu angielskim, założonego około 1770 roku przez księżną Eleonorę Czartoryską, wujenkę króla Stanisława Augusta. Domek jest jedyną pozostałością tutejszych zabudowań, bo pałac został rozebrany pod koniec XIX wieku. By Domek mógł spełniać dzisiejsze oczekiwania i służyć jako obiekt kulturalny, edukacyjny i gastronomiczny, wymagał gruntownych prac remontowych i modernizacyjnych bez których popadał w ruinę.

Wywiady

Ostatnie wywiady

Poprzednie wydania

Lista poprzednich wydań naszego czasopisma.

Godni polecenia

Kontakt

Zespół redakcyjny

Marek Jankowiak - redaktor naczelny
Andrzej Zieliński - kierownik oddziału w Warszawie
Małgorzata Grosman - redaktor prowadząca
Aleksandra Pers - redaktor wydania internetowego

Dane adresowe i kontaktowe

Czasopismo "Rom-Dom"
85-039 Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38