INWESTOR: Województwo Opolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy w ciągu dw. nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz m. Opole INWESTOR: MOSIR i Gmina Knurów ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie PROJEKTANT: Archigra Biuro Projektowe Grażyna Rajewska PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Przedszkole Gminne w Dobroszycach INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa INWESTOR: Gmina Tarnowo Podgórne ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Restauracja Pałacu w Jankowicach INWESTOR: Gmina Grodzisk Mazowiecki PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Zrewitalizowany teren Stawów Walczewskiego INWESTOR: prywatny WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Restauracja Villa Toscana w Zakopanem WYKONAWCA: MEB Technical Sp. z o.o. Opole ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,2 kWp wraz z magazynem energii Kamień Śląski

CZASOPISMO "ROM-DOM"
Regiony-Obiekty-Modernizacje

To prestiżowe czasopismo wydawane nieprzerwanie od 1998 roku. Na swoich łamach prezentuje najnowsze osiągnięcia budowlane inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm wykonawczych i architektonicznych.


Ludzie, których gościmy na stronach magazynu to elitarne grono osób, to dzięki ich działaniom możemy korzystać i cieszyć się z nowych obiektów w małych i dużych miastach w Polsce i za granicą.
Niespotykanym powodzeniem ROM - DOM cieszy się wśród samorządów, które są jednym z największych inwestorów w Polsce. Po przez wywiady, opisy i zdjęcia realizacji budowlanych świetnie udaje się zaprezentować rozwijające się miasta, gminy i powiaty.  Często dokonania lokalnych społeczności szybko przemijają, bo przechodzi się nad nimi do porządku dziennego i zajmuje kolejnymi przedsięwzięciami, taka jest rzeczywistość. Jednak ROM - DOM pozwala się zatrzymać i przedłużyć chwile celebrowania zakończenia budowy nowego basenu, boiska, ścieżki rowerowej, drogi, parku, muzeum, centrum kultury czy oczyszczalni ścieków. Warto wiedzieć, kto co zbudował, podpatrzeć i wprowadzić u siebie.

Dzięki stałej współpracy z Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", czy ICC "European Award" mamy ciągły dopływ świeżych tematów i syntetyczne spojrzenie na sytuacje na rynku inwestycji w Polsce. Współpraca z Konkursem, nad którym patronat sprawują liczne ministerstwa oraz największe izby budowlane i wydawnictwa takie jak Dziennik Rzeczpospolita, czy Murator zobowiązuje do ciągłego podwyższania jakości prezentowanych materiałów.

Magazyn trafia do wszystkich skutecznie działających samorządów w Polsce, licznej grupy firm wykonawczych i architektonicznych do instytucji związanych z infrastrukturą i budownictwem na szczeblu powiatu i województwa. Dzięki międzynarodowemu konkursowi ICC "European Award" jego anglojęzyczna wersja trafia do Czech, Słowacji, Estoni i na Ukrainę.

Magazyn towarzyszy m.in. Gali Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." na Zamku Królewskim w Warszawie. ROM-DOM dystrybuowany jest w trybie direct mailing, a także obecny jest na polskich oraz międzynarodowych branżowych imprezach targowych oraz seminariach.

Aktualności

Ostatnie aktualności naszego wydawnictwa

23 września najnowsze wydania Czasopisma dostępne dla Państwa

Dwa wydania Czasopisma Rom-Dom wraz z Finalistami i Laureatami 25 edycji Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" oraz Nagrody 25-lecia Konkursu.

Najnowsze wydanie Ogólnopolskiego Czasopisma ROM-DOM nr 47

W najnowszym wydaniu znajdziecie Państwo kolejne finałowe obiekty Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" oraz wywiady z ludźmi, którzy poświęcili część swojego życia na ich budowę. Całość poprzedza kilka słów dr hab. Andrzeja Zielińskiego "Zapiski 25 letniego Jurora - To wydarzyło się naprawdę" oraz rozmowa z Robertem Plewińskim dyrektorem Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. "Poznamy najlepszych 25-lecia".

Najnowsze wydanie Ogólnopolskiego Czasopisma ROM-DOM

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że najnowsze wydanie Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego Rom-Dom, poświęcone Finalistom XXV edycji Konkursu "Modernizacji Roku & Budowy XXI w" jest już dostępny! W najnowszym wydaniu znajdziecie Państwo pierwszych 26 finałowych obiektów oraz wywiady z ludźmi, którzy poświęcili część swojego życia na ich budowę. Całość poprzedza kilka słów Komisarza Konkursu Romana Pikuły na temat XXV aktualnej edycji Konkursu i przygotowanych z tej okazji niespodzianek oraz wywiad z PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEWEM KLEDYŃSKIM, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Artykuły

Ostatnie artykuły publikowane w naszym wydawnictwie

Rozbudowa oczyszczalni w Racocie

Jak bardzo potrzebna była rozbudowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji w Turwi? Oczyszczalnia w Racocie wymagała przebudowy w związku z koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu i dostosowania go do wymagań zlewni.

Podniesiona z kolan

Szklarnia nr 5 i zimownik stanowiące część kompleksu szklarni „Victoria” w Krakowie stanowią obecnie jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Wspaniały nowy plac zabaw przy Stawach Brustmana

Stawy Brustmana to piękny, malowniczy teren rekreacyjny położony w dzielnicy Bielany w Warszawie. W tej oazie zieleni ukrytej pomiędzy blokami znajdował się stary, wysłużony plac zabaw wymagający generalnego remontu.

Wywiady

Ostatnie wywiady

Poprzednie wydania

Lista poprzednich wydań naszego czasopisma.

Godni polecenia

Kontakt

Zespół redakcyjny

Marek Jankowiak - redaktor naczelny
Andrzej Zieliński - kierownik oddziału w Warszawie
Małgorzata Grosman - redaktor prowadząca
Aleksandra Pers - redaktor wydania internetowego
Karolina Jurkowska - dział marketingu

Dane adresowe i kontaktowe

Czasopismo "Rom-Dom"
85-039 Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38