INWESTOR: Województwo Opolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy w ciągu dw. nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz m. Opole INWESTOR: MOSIR i Gmina Knurów ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie PROJEKTANT: Archigra Biuro Projektowe Grażyna Rajewska PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Przedszkole Gminne w Dobroszycach INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa INWESTOR: Gmina Tarnowo Podgórne ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Restauracja Pałacu w Jankowicach INWESTOR: Gmina Grodzisk Mazowiecki PREZENTACJE SAMORZĄDÓW, FIRM BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Zrewitalizowany teren Stawów Walczewskiego INWESTOR: prywatny WYWIADY Z LIDERAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO Restauracja Villa Toscana w Zakopanem WYKONAWCA: MEB Technical Sp. z o.o. Opole ARTYKUŁY O NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTACH Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,2 kWp wraz z magazynem energii Kamień Śląski

CZASOPISMO "ROM-DOM"
Regiony-Obiekty-Modernizacje

To prestiżowe czasopismo wydawane nieprzerwanie od 1998 roku. Na swoich łamach prezentuje najnowsze osiągnięcia budowlane inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm wykonawczych i architektonicznych.


Ludzie, których gościmy na stronach magazynu to elitarne grono osób, to dzięki ich działaniom możemy korzystać i cieszyć się z nowych obiektów w małych i dużych miastach w Polsce i za granicą.
Niespotykanym powodzeniem ROM - DOM cieszy się wśród samorządów, które są jednym z największych inwestorów w Polsce. Po przez wywiady, opisy i zdjęcia realizacji budowlanych świetnie udaje się zaprezentować rozwijające się miasta, gminy i powiaty.  Często dokonania lokalnych społeczności szybko przemijają, bo przechodzi się nad nimi do porządku dziennego i zajmuje kolejnymi przedsięwzięciami, taka jest rzeczywistość. Jednak ROM - DOM pozwala się zatrzymać i przedłużyć chwile celebrowania zakończenia budowy nowego basenu, boiska, ścieżki rowerowej, drogi, parku, muzeum, centrum kultury czy oczyszczalni ścieków. Warto wiedzieć, kto co zbudował, podpatrzeć i wprowadzić u siebie.

Dzięki stałej współpracy z Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", czy ICC "European Award" mamy ciągły dopływ świeżych tematów i syntetyczne spojrzenie na sytuacje na rynku inwestycji w Polsce. Współpraca z Konkursem, nad którym patronat sprawują liczne ministerstwa oraz największe izby budowlane i wydawnictwa takie jak Dziennik Rzeczpospolita, czy Murator zobowiązuje do ciągłego podwyższania jakości prezentowanych materiałów.

Magazyn trafia do wszystkich skutecznie działających samorządów w Polsce, licznej grupy firm wykonawczych i architektonicznych do instytucji związanych z infrastrukturą i budownictwem na szczeblu powiatu i województwa. Dzięki międzynarodowemu konkursowi ICC "European Award" jego anglojęzyczna wersja trafia do Czech, Słowacji, Estoni i na Ukrainę.

Magazyn towarzyszy m.in. Gali Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." na Zamku Królewskim w Warszawie. ROM-DOM dystrybuowany jest w trybie direct mailing, a także obecny jest na polskich oraz międzynarodowych branżowych imprezach targowych oraz seminariach.

Aktualności

Ostatnie aktualności naszego wydawnictwa

Nagrody Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego Rom-Dom

Czasopismo Rom-Dom współtowarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" od lat, sprawuje patronat medialny nad Konkursem.

23 września najnowsze wydania Czasopisma dostępne dla Państwa

Dwa wydania Czasopisma Rom-Dom wraz z Finalistami i Laureatami 25 edycji Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" oraz Nagrody 25-lecia Konkursu.

Najnowsze wydanie Ogólnopolskiego Czasopisma ROM-DOM nr 47

W najnowszym wydaniu znajdziecie Państwo kolejne finałowe obiekty Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" oraz wywiady z ludźmi, którzy poświęcili część swojego życia na ich budowę. Całość poprzedza kilka słów dr hab. Andrzeja Zielińskiego "Zapiski 25 letniego Jurora - To wydarzyło się naprawdę" oraz rozmowa z Robertem Plewińskim dyrektorem Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. "Poznamy najlepszych 25-lecia".

Artykuły

Ostatnie artykuły publikowane w naszym wydawnictwie

Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska

Nagroda Obiekt 25-lecia w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" za Budowę Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska ul. Jana III Sobieskiego 255, Wejherowo.

Willa Haeringa w Żorach

Nagroda Obiekt 25-lecia w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" za Rozbudowę i modernizację zabytkowej willi - siedziby KSSE oraz Muzeum Miejskiego ul. Muzealna 1 w Żorach dla inwestora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rekonstrukcja i adaptacja dla celów turystycznych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - Kopalni Guido i Sztolni Królowa Eliza w Zabrzu

Nagroda Obiekt 25-lecia w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" za rekonstrukcję i adaptację dla celów turystycznych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - Kopalni Guido i Sztolni Królowa Eliza w Zabrzu dla inwestora Miasta Zabrze.

Wywiady

Ostatnie wywiady

Poprzednie wydania

Lista poprzednich wydań naszego czasopisma.

Godni polecenia

Kontakt

Zespół redakcyjny

Marek Jankowiak - redaktor naczelny
Andrzej Zieliński - kierownik oddziału w Warszawie
Małgorzata Grosman - redaktor prowadząca
Aleksandra Pers - redaktor wydania internetowego
Karolina Jurkowska - dział marketingu

Dane adresowe i kontaktowe

Czasopismo "Rom-Dom"
85-039 Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38