Rozmowa z Dorotą Cabańską, Główną Inspektor Nadzoru Budowlanego

Konkurs wyznacza nowe trendy, inspirując do tworzenia innowacyjnych rozwiązań

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od lat współpracuje z organizatorami konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Jak Pani oraz przedstawiciele inspektoratu, którzy biorą czynny udział w pracach jury konkursu, oceniacie organizację konkursu i poziom zgłoszonych realizacji?
Według mojej oceny, konkurs był bardzo dobrze zorganizowany i przeprowadzony na każdym etapie. Zarówno komunikacja między członkami jury, jak i wizytacje w obiektach oraz obrady, były przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Organizatorzy zapewnili możliwość uczestnictwa w wizytacjach zarówno osobiście, jak i zdalnie, co było szczególnie ważne dla tych, którzy nie mogli być fizycznie obecni.
Jeśli chodzi o zgłoszone do konkursu obiekty, można zauważyć, że prezentowały one różny poziom inwestycji, różniły się wielkością i dbałością o szczegóły. To dowodzi, że konkurs uwzględniał różnorodność projektów i realizacji, co jest kluczowe, aby odzwierciedlić różne podejścia i osiągnięcia w dziedzinie budownictwa i modernizacji. Dzięki temu konkurs promuje różnorodność i innowacje w branży budowlanej, co jest niezwykle ważne dla jego dalszego rozwoju.
- Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego odgrywają ważną rolę w procesie zgłaszania realizacji. W jaki sposób docenia Pani ich pracę?
Doceniam wkład powiatowych organów nadzoru budowlanego. Ich rola w procesie zgłaszania realizacji projektów jest niezwykle istotna. Przyczyniają się do zachowania najwyższych standardów i bezpieczeństwa placów budowy. Dzięki ich starannemu nadzorowi możemy mieć pewność, że projekty są zgodne z przepisami prawa budowlanego, co ma kluczowe znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa w budownictwie.
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego wspierają rozwój branży budowlanej w Polsce, choćby przez promocję wysokiej jakości prac budowlanych i zrównoważone budownictwo. Ich zaangażowanie w realizację konkursu na różnych płaszczyznach jest nieocenione. To dowód na ich profesjonalizm i oddanie. Z pewnością też przyczyniają się do sukcesu projektów konkursowych. Dzięki nim możemy cieszyć się estetycznymi, funkcjonalnymi i bezpiecznymi miejscami do życia i pracy, a także budować bardziej ekologiczną infrastrukturę.
- Z okazji jubileuszu 25-lecia organizacji konkursu otrzymaliśmy nagrodę od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za działalność na rzecz polskiego budownictwa. Teraz zbliżamy się do kolejnej, okrągłej rocznicy. Jak postrzega Pani naszą wieloletnią inicjatywę?
Niezmiennie, każdego roku z przyjemnością obejmuję patronatem to prestiżowe przedsięwzięcie. Zaś podczas uroczystej gali w 2021 roku, z okazji 25-lecia konkursu, osobiście wręczyłam organizatorom nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Jest to inicjatywa, która ma wyjątkowy charakter, niepowtarzalny w branży. Wspiera działania dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego. Z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność i renomę, przyciąga też coraz więcej uczestników. W ten sposób konkurs jest formą docenienia wybitnych osiągnięć w dziedzinie modernizacji i budownictwa. Konkurs nie tylko promuje najwyższe standardy w budownictwie, ale także wyznacza nowe trendy, inspirując do tworzenia innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych. Jego wpływ na rozwój branży budowlanej w Polsce jest niepodważalny, a jego kontynuacja jest z pewnością niezmiernie cenna.
- W tym roku po raz pierwszy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał swoją nagrodę wybranym obiektom. To ogromna satysfakcja dla nagrodzonych inwestorów, wykonawców i architektów. Na co zwrócili Państwo szczególną uwagę, podejmując decyzję, kto zostanie wyróżniony?
W procesie przyznawania nagród w tym roku zwróciliśmy szczególną uwagę na kilka aspektów, które determinowały wybór wyróżnionych obiektów. Po pierwsze, bardzo istotna była wysoka jakość wykonania robót budowlanych. Zależało nam na tym, aby wyróżniane obiekty były przykładem doskonałego wykonawstwa, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Bezpieczeństwo budynków i ich użytkowników stanowi priorytetowy aspekt naszej działalności i tym samym oceny. Po drugie, zwracaliśmy uwagę na dostępność obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami. To oznaczało uwzględnianie potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz tych, które mogą mieć trudności z poruszaniem się. Naszym celem jest promowanie budownictwa przyjaznego dla wszystkich grup społecznych, dlatego dostępność była ważnym kryterium oceny. Po trzecie, wyróżniane obiekty musiały harmonijnie wpasowywać się w otaczającą architekturę. Chcieliśmy, aby były integralną częścią swojego otoczenia i pasowały do charakteru architektonicznego, w jakim się znajdowały.
Ostatecznie, wyróżnione obiekty były oceniane także pod kątem tego, czy spełniały współczesne potrzeby społeczne. Chcieliśmy, aby były odpowiedzią na aktualne oczekiwania i wymagania, przyczyniały się do poprawy jakości życia i pracy ludzi.
- Na koniec proszę opowiedzieć o nowych pomysłach wdrażanych przez urząd we współpracy z Organizatorem konkursem „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.
W ramach naszej współpracy z organizatorem konkursu dążymy do promowania jakości i innowacji w budownictwie. Zachęcamy także do udziału w projektach budowlanych zrównoważonych ekologicznie, promując tym samym praktyki przyjazne środowisku. Jako urząd wprowadziliśmy także własne inicjatywy, takie jak cykliczne szkolenia i warsztaty dla inspektorów nadzoru budowlanego, koncentrując się na najnowszych trendach i normach.
Długoletnia współpraca z organizatorem konkursu jest dowodem naszego zobowiązania do promowania jakości i innowacji w budownictwie. Zachęcamy inspektorów nadzoru budowlanego do większego zaangażowania w kolejnych edycjach konkursu, aby mogli dzielić się swoimi sukcesami i osiągnięciami, a także inspirować innych do podążania za ich przykładem. Wierzymy, że to podejście przyczyni się do dalszego rozwoju naszej branży.