Marianna Otmianowska Dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich

Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" zagości w rezydencji królewskiej

- Jak Pani i zespół pracowników odebraliście wizytację jury naszego konkursu? Jak przebiegały kolejne etapy spotkania i w jakiej atmosferze upłynęły?
To była ogromna przyjemność móc zaprezentować efekty naszej pracy gronu wysokiej klasy specjalistów, w tym budownictwa obiektów zabytkowych. Podczas spaceru, który upływał w miłej atmosferze, uczestnicy wzięli udział w oprowadzaniu kuratorskim Stajni Kubickiego, a następnie odwiedzili Ogród Edukacji i Zabawy w południowej części Łazienek Królewskich. Nasi pracownicy starali się udzielić jak najszerszych informacji odnośnie zrealizowanych projektów. Pytania były wymagające ze względu na wysoki poziom merytoryczny tych projektów, ale mamy nadzieję, że stanęliśmy na wysokości zadania.
 - Wspólnie mamy przyjemność organizować wystawę wielkoformatowych zdjęć obiektów nagrodzonych w różnych edycjach konkursu. Proszę przybliżyć koncepcję wernisażu i samej wystawy.
Wernisaż odbędzie się 4 października w Pałacu Myślewickim, natomiast wystawa będzie prezentowana na trzydziestu planszach w Galerii Plenerowej przy Agrykoli. Nasze ogrody są odwiedzane przez dużą liczbę publiczności – rocznie odwiedza nas około 5 milionów gości. Szacujemy, że dziennie tę wystawę obejrzy około 500 osób. W tej grupie są turyści, ale również mieszkańcy Warszawy, seniorzy, dzieci, młodzież szkolna czy studenci.
- Wiele zacnych instytucji organizuje swoje wystawy we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Proszę je wymienić i krótko opisać te, które Pani zdaniem zasługują na uznanie, np. ze względu na nieszablonową koncepcję ekspozycji.
Muzeum Łazienki Królewskie ma status rezydencji królewskiej, w związku z tym współpraca międzynarodowa jest dla nas bardzo istotna. Współdziałamy z wieloma instytucjami kultury z całego świata, jak również z ambasadami, przedstawicielami rządu innych państw oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami.
Na szczególną uwagę zasługuje wystawa „Kolor życia. Frida Kahlo”, która odbywała się od 7 lipca do 3 września tego roku. Wystawa powstała dzięki współpracy Muzeum Łazienki Królewskie, Ambasady Meksyku w Polsce oraz Colección Acervo INBAL – Museo de Arte Moderno, meksykańskiej instytucji kultury, zajmującej się popularyzacją kultury meksykańskiej za granicą. Na wystawie zostały zaprezentowane obrazy  Fridy Kahlo, ale również zdjęcia oraz film z prywatnego życia artystki oraz jej męża, stworzony przez słynnego amerykańskiego fotografa Nickolasa Muray’a. Częścią wystawy była wyjątkowa instalacja plenerowa , która kształtem i malarskimi dekoracjami nawiązywała do słynnego domu i ogrodu artystki La Casa Azul w Coyoacan. Uzupełnieniem ekspozycji była międzypokoleniowa przestrzeń twórcza „Frida i Fridita”, a także szeroki program wydarzeń towarzyszących. Wystawę odwiedziło w sumie ponad 125 tysięcy osób.
Warto również wspomnieć o naszej najnowszej wystawie „Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska”. Ekspozycja powstała dzięki współpracy z rodziną artystki i została objęta honorowym patronatem Ambasady Włoch oraz Ambasady Francji. Wystawę tworzy 25 marmurowych rzeźb artystki, wśród których są takie dzieła, jak „Duży Anioł", „Gaja", „Jednorożec", „Ptak szczęścia" czy „Pocałunek". Wykonana z białego marmuru „Obietnica szczęścia", również wchodząca w skład ekspozycji, została podarowana Muzeum Łazienki Królewskie przez syna artystki, Mikołaja Rostkowskiego.
- Jakie grupy odbiorców przyciągają projekty realizowane przez muzeum? Częściej jest to młodzież szkolna, studenci, dorośli, a może seniorzy?
Zgodnie z najnowszą definicją muzeów ustanowioną przez ICOM, zespół Łazienek Królewskich kształtuje inkluzywny charakter naszej instytucji. Muzeum Łazienki Królewskie jest odwiedzane przez wszystkie grupy odbiorców. Staramy się, by nasza oferta odpowiadała na potrzeby zarówno dorosłych, w tym seniorów, jak i rodzin z dziećmi, młodzieży szkolnej i studentów, a także osób o specjalnych potrzebach.
Muzeum Łazienki Królewskie jako jedna z pierwszych instytucji kultury w Polsce rozpoczęło w 2013 r. realizację programu „Muzeum Dostępne". To kompleksowy projekt, którego celem jest otwarcie Łazienek Królewskich dla wszystkich gości poprzez dostosowanie oferty edukacyjno-kulturalnej do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.
Program powstał z myślą o tych, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Są to m.in. osoby z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu, w spektrum autyzmu czy w kryzysie psychicznym. „Muzeum Dostępne" służy również grupom, które ze względu na wiek i uwarunkowania zdrowotne potrzebują indywidualnego podejścia podczas planowania wizyty w instytucji kultury. Tworzą je doświadczeni edukatorzy, a także pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi zwiedzających o różnych potrzebach.
- Jakie plany związane z modernizacją łazienkowskich obiektów mają Państwo na najbliższe miesiące?
Planowane jest zakończenie remontu Małej Oficyny na terenie Folwarku łazienkowskiego. W związku z prośbą naszej publiczności, w tym roku będzie realizowany drugi etap oświetlenia parku. Te prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania. Szykowane są duże projekty związane z możliwością pozyskania środków unijnych, czyli projekt „Melpomena” związany z Amfiteatrem i projekt „Artemida” powiązany z remontem i modernizacją Koszar Kantonistów wraz z wystawą stałą. Są to bardzo skomplikowane przedsięwzięcia, gdyż wymagają wysokiej wrażliwości konserwatorskiej.
 - Czy przewiduje Pani, że nasza tegoroczna współpraca zwieńczona wystawą pokonkursową, przerodzi się w stałą?
Oczywiście, liczymy na stałą współpracę.