Krok w przyszłość Aleksandrów Kujawski

Inwestycja pn. „Przebudowa Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., wraz z wyposażeniem medycznym oraz zadaszeniem dla podjazdu karetek”, zrealizowana została z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 940 000,00zł (kwota 1 940 000,00zł pochodziła z środków własnych). Głównym celem zrealizowanej inwestycji było zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, a także dostosowanie Izby Przyjęć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r, spełniając szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala.

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące pomieszczenia: gabinet diagnostyczny, gabinet zabiegowy, trzy izolatki z bezpośrednim dostępem z zewnątrz przeznaczone dla pacjentów zakażonych, poczekalnia z rejestracją pacjentów, sala obserwacyjna, pomieszczenia socjalne dla personelu oraz pomieszczenia towarzyszące takie jak magazyn, pomieszczenia porządkowe, toalety. Ponadto zaprojektowano i wykonano zadaszenie nad wejściem do szpitala oraz zadaszenie podjazdu dla karetek wraz z przebudową istniejącej drogi wewnętrznej, tak aby zapewnić wygodną drogę transportu pacjenta z karetki do budynku. W ramach tej inwestycji wykonane zostały również instalacje systemu sygnalizacji pożaru, teletechniczne, wentylacyjne, elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, kanalizacji sanitarnej itp. Zakupiono także sprzęt medyczny w postaci czterech kardiomonitorów z kapnografem, czterech aparatów EKG, czterech łóżek dla pacjentów, wózków do przewożenia pacjentów, urządzenia do dekontaminacji , a także wyposażenia meblowego. Modernizacja Izby Przyjęć przyczyni się do osiągnięcia określonych standardów, które są gwarancją właściwego funkcjonowania placówki, między innymi w zakresie świadczonych usług dotyczących zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków lokalowych i medycznych.


Mariusz Trojanowski,prezes Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim
 
"Inwestycja tworząca Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii determinowana była potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa leczenia pacjentów w skrajnych sytuacjach zagrażających życiu. Cel został osiągnięty, a jego wartości zostały zagwarantowane do leczenia teraz i w przyszłości. Realizacja inwestycji Przebudowy Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. to krok w przyszłość, pozwalający na dobrze zorganizowane przyjęcia szpitalne bez stresu dla pacjentów i poświecenia nadmiernego czasu w razie konieczności, także zaopatrzenie chorych niezwłocznie i kompleksowo w leczeniu poza szpitalnym. Cel również został osiągnięty i płynące z tego korzyści leczniczo-zdrowotne owocowały będą przez kolejne lata."


I: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
W: KONTRAPUNKT Wojciech Masełkowski Puszczykowo
P: Biuro Projektowe Studio DNA Puszczykowo
P:A DO XXI Sp. z o.o. Poznań
 

Szpital Powiatowy Aleksandrów Kujawski

Izba Przyjęć, zadaszenie podjazdu karetek