Z szacunkiem do historii i zabytkowej architektury

Zespół basenów odkrytych pochodzący z lat 20-tych ubiegłego stulecia, obejmujący teren o powierzchni ok. 23 tys. mkw., został przebudowany, a także rozbudowany i przekształcony w nowoczesny Letni Park Wodny AQUAFUN Legnica, który może przyjąć jednorazowo ok. 3 tys. wypoczywających i bawiących się osób. Zachowana została jego pierwotna funkcja.

Ze względu na zachowane wartości historyczno-artystyczne, architektoniczne, obiekt został umieszczony w gminnej ewidencji zabytków. Aktualnie, wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków, przy użyciu zaakceptowanych przez niego materiałów i z należytym poszanowaniem pierwotnych rozwiązań i założeń, m.in. doprowadzono do przywrócenia kolorystyki elewacji budynków, wzornictwa drewnianych elementów zabudowy, odtworzono drewnianą stolarkę okienną i drzwiową, zachowano i poddano renowacji drewnianą bramę wejściową wraz z balustradą i kamienne wejście. Jednym z głównych atutów przeprowadzonej modernizacji jest rzetelne podejście do realizacji zadania pod względem dbałości o zachowanie pierwotnych założeń architektonicznych, przy jednoczesnym uzupełnieniu o nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Zadanie pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” obejmowało przebudowę, rozbudowę i budowę nowych elementów całego obiektu, które podniosły walory użytkowe lub stały się niezbędne w procesie jego modernizacji, tj.:
w zakresie zagospodarowania terenu stanowiącego niegdyś plażę trawiastą z czterema nieckami stanowiącymi baseny bez wyodrębnienia ich funkcji i przeznaczenia [z wyjątkiem brodzika dla dzieci] i bez dodatkowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych, zadanie obejmowało:
- Przebudowę istniejącego basenu pływackiego wraz z dostosowaniem do aktualnych standardów użytkowych. Nieckę wykonano w technologii żelbetowej pokrytej folią PCV-P i wyposażono w nowoczesne urządzenia.
- Rozbiórkę i budowę ze zmianą lokalizacji wielofunkcyjnego basenu rekreacyjnego z licznymi atrakcjami wodnymi, m.in. huśtawką wodną, masażerami wodno-powietrznymi, gejzerami, siatką wspinaczkową i rwącą rzeką o długości 56 m - jedną z najdłuższych realizowanych w branży basenowej. Nieckę wykonano w technologii żelbetowej pokrytej folią PCV-P.
- Rozbiórkę i budowę ze zmianą lokalizacji brodzika dla dzieci wyposażonego w wodne tryskacze i miękkie podłoże z podwodną grafiką.
- Budowę wodnego placu zabaw wyposażonego w wodne tryskacze o kształtach pobudzających dziecięcą wyobraźnię [m.in. tryskające wodą kwiaty, wiaderka, jeżyki, tunel, ruchome armatki do rozgrywania wodnych pojedynków] i w przyjaznej kolorystyce, a także zapewniające bezpieczeństwo podłoże wykonane z EPDM.
- Budowę największego w regionie kompleksu zjeżdżalni dla dzieci i dorosłych, składającego się z trzech zjeżdżalni: Pontonowej, Kamikaze i trzytorowej rodzinnej Multislide.
- Budowę układu stalowych brodzików przejściowych wraz z natryskami stanowiących jedyne wejścia do zamkniętej basenowej „strefy czystej.”
- Przebudowę terenu poprzez wykonanie nowych nawierzchni plaży basenowej z kostki ceramicznej - kolorem imitującej piasek, dojść i dojazdów z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych i miejscami przeznaczonymi na mobilną gastronomię.
- Modernizację ogrodzenia całego obiektu i budowę nowego wewnętrznego wygrodzenia terenu stanowiącego wyodrębnioną „strefę czystą,” ale też jednocześnie wytyczającego strefy bezpieczeństwa pomiędzy poszczególnymi nieckami i atrakcjami.
- Budowę wiat wypoczynkowych, montaż ławek, wyposażenie w stylowe leżaki drewniane, kosze plażowe i inne elementy stanowiące małą architekturę.
- Uzupełnienie terenów zielonych poprzez dodatkowe nasadzenia zieleni niskiej i średniowysokiej.
w zakresie instalacyjno – budowlanym, w odniesieniu do dotychczasowych zdegradowanych zabudowań zakwalifikowanych w dokumentacji projektowej jako odrębne budynki i istniejących, niedostosowanych do nowoczesnych wymagań instalacji, zadanie obejmowało:
- Modernizację i rozbudowę budynku technologii wody basenowej wraz z wykonaniem zagłębienia dla pomp stanowiących element systemu uzdatniania wody basenowej wyposażonego w nowoczesne urządzenia technologiczne.
- Modernizację i przebudowę części budynku wraz z dostosowaniem funkcji pomieszczeń m.in. dla ratowników, punktu pierwszej pomocy, nowoczesnej serwerowni, pomieszczeń socjalnych, ochrony i magazynów chemii basenowej wraz niezbędnymi systemami ochrony życia i zdrowia pracowników obsługi technicznej.
- Przebudowę istniejącego, parterowego budynku z dachem płaskim wraz z dostosowaniem funkcji pomieszczenia przeznaczonego na stanowiska kasowe, wyposażone w nowoczesny system rozliczania usług dostosowanego również do możliwości samoobsługowego zakupu usługi i nowoczesne sanitariaty dla użytkowników, również dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Element wyposażenia stanowi również zlokalizowany tuż przy bramkach wejściowych biletomat.
- Modernizację i przebudowę części budynku wraz z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji komercyjnej z zachowaniem charakterystycznej dla tego miejsca wieżyczki z kopułowym dachem. Przebudowę otwartej części tarasowej budynku z przywróceniem pierwotnego wzornictwa elementów drewnianych.
- Budowę nowego, parterowego, podpiwniczonego budynku stanowiącego nowoczesne zaplecze sanitarno – szatniowe i magazynowe wyposażone w toalety i umywalki dla dzieci (ze specjalnie obniżoną ladą z umywalkami), dorosłych, a także osób niepełnosprawnych, przestronne natryski [wyposażone w system solarny wspierający podgrzewanie wody], przebieralnie i szafki depozytowe.
- Przebudowę, rozbudowę i modernizację systemu technologii wody basenowej wraz z podziemnymi zbiornikami wyrównawczymi, retencyjnym i komorami na pompy do atrakcji wodnych. Ułożone pod plażą basenową sieci technologiczne o łącznej długości ponad 5 km, w połączeniu z nieckami basenowymi, pomieszczeniami technicznymi wyposażonymi w zaawansowane urządzenia, tworzą nowoczesny system uzdatniania w oparciu o system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem i odzyskiem wód popłucznych, filtracji z wykorzystaniem filtrów ciśnieniowych i podgrzewu wody basenowej z wykorzystaniem pomp ciepła woda/powietrze. Część podziemna terenu znajdująca się pod plażą basenową została „uzbrojona” w zaawansowane technologie sterujące, uzdatniające jak i filtrujące, które mają odzwierciedlenie w atrakcjach dedykowanych użytkownikom basenu, jak też w jakości wody basenowej.
- Przebudowę infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania zmodernizowanego obiektu, tj. wewnętrzne instalacje sanitarne, zewnętrzne instalacje sanitarne, elektryczna instalacja zewnętrzna i wewnętrzna [w tym instalacje teletechniczne, tj. systemy nagłośnienia, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, wykrywania i sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu i rozliczania usług], podłączenie do miejskiej sieci LEG-MAN.
Ponadto, należy podkreślić, że w dokumentacji projektowej i wykonawczej zastosowano energooszczędne rozwiązania projektowe. Obiekt zaprojektowano i wykonano z dużym naciskiem na potrzeby osób niepełnosprawnych. Specjalnie dla nich dedykowane są: uprzywilejowane miejsca postojowe, szerokie ciągi pieszo-jezdne i przejścia, specjalnie dostosowane toalety z systemem przyzywania pomocy w nagłych wypadkach, przystosowane brodziki i natryski przejściowe, podnośnik umożliwiający wejście do niecek basenowych. Natomiast w trosce o środowisko i w nawiązaniu do architektury sąsiadującego Parku Miejskiego, w większości zachowany został istniejący drzewostan i wykonane zostały nowe nasadzenia w postaci świerku serbskiego w ilości 34 szt. Skutecznie przemyślane zostały również systemy i wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo użytkowników, w wyniku czego wykonano zaawansowane instalacje teletechniczne, m.in. monitoring, system alarmowy czy system wykrywania i sygnalizacji pożaru, sześć w pełni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt stanowisk ratowniczych, defibrylator w punkcie medycznym i wiele innych.
Należy też nadmienić, iż przy dużej koncentracji na aspektach czysto architektonicznych i technologicznych bardzo mocno zadbano o walory estetyczne jak i o komfort użytkowników, w tym, m.in.:
• Stylowe wykończenia, dobór kolorystyki
• Zagospodarowanie klombów (nasadzenia niskie w strefie leżakowania przy plaży oraz inne np. w postaci egzotycznej roślinności jak palma)
• Dbałość o zagospodarowanie i szeroką ofertę strefy gastronomicznej
• Przygotowanie strefy dla matki z dzieckiem (przewijak, krzesełko do karmienia)
• Urządzenie klubu malucha z wyposażeniem dedykowanym najmłodszym – meble dziecięce.
• Urządzenie punktu warsztatowego do zajęć z druku 3-D
• Stała oferta animacyjna.
W sezonie letnim 2021 kompleks basenowy został, po raz pierwszy po modernizacji, udostępniony Mieszkańcom Legnicy. Spełnione zostały założenia projektowe i oczekiwania wymagających użytkowników.

Magdalena Ryglicka, prezes Strefy Aktywności Gospodarczej

Dzięki tej inwestycji udało się nam uratować zabytkowy obiekt basenowy w przepięknej parkowej lokalizacji, a także wspomnienia Legniczan o tym niegdyś bardzo popularnym wśród mieszkańców miejscu wypoczynku. Legnica zyskała  nowoczesne, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone miejsce rekreacji. Połączenie zabytkowej architektury z nowoczesnymi elementami, przy równoczesnym zachowaniu dbałości o najwyższej jakości materiały, elementy wykończeniowe i walory estetyczne, na których również bardzo nam zależało  dało efekt końcowy, który dziś doceniają nasi goście – poczucie komfortu i kompletności oferty na wypoczynek w tym miejscu. Niepowtarzalny klimat tego miejsca  płynie w moim przekonaniu niewątpliwie właśnie z tego połączenia – tej zabytkowej nuty z dużą dawką nowoczesności. Aquafun posiada jeszcze jeden bardzo ważny element  - swoisty charakter tego miejsca dopełnia naturalny krajobraz  w postaci otaczającego nas kompleksu parkowego. Myślę, że po ilości odwiedzających nas gości możemy śmiało stwierdzić, że Legniczanie pokochali ten obiekt na nowo.

Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy

Letni Park Wodny AquaFun Legnica to wyjątkowa inwestycja, bo łączy w sobie nowoczesną realizację z szacunkiem do historii i zabytkowej architektury. Obiekt powstał bowiem na bazie dawnego, zabytkowego basenu, którego pamiętają najstarsi mieszkańcy i co do dziś darzą go ogromnym sentymentem. Decyzja o realizacji inwestycji była przemyślana i po wynikach frekwencji widzimy, że okazała się strzałem w dziesiątkę. Inwestycja basenowa poprzedzona była przygotowaniem infrastruktury drogowej.

Droga ma dla Legnicy znaczenie strategiczne. Łączy bowiem jej część zachodnią ze wschodnią, czyli wielkie osiedla ze strefami handlowymi i przemysłowymi. Poprawia bezpieczeństwo podróżowania i płynność jazdy, wyprowadza ruch ze śródmieścia. Dzięki jej powstaniu mieszkańcy, jak i goście, mogą swobodnie dotrzeć na basen autobusem, autem bądź rowerem. Zbiorcza droga południowa zwyciężyła w plebiscycie Modernizacja Roku 2017 w kategorii drogi i mosty.

Tylko w pierwszy wakacyjny weekend tego roku odwiedziło Letni Park Wodny ponad 4,5 tys. osób. Nowoczesny basen położony w zabytkowym Parku Miejskim był Legnicy potrzebny. Wodny plac zabaw, plaża basenowa, zjeżdżalnie, brodzik, basen pływacki, basen rekreacyjny strefa gastronomiczna oraz dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami sprawia, że obiekt jest kompletny i idealny dla całych rodzin. Wykorzystaliśmy przedwojenne obiekty tak, aby z poszanowaniem przeszłości i historii miasta wkomponować nową, niezbędną infrastrukturę. Wszystkie modernistyczne budynki zostały poddane pieczołowitej renowacji. Nowe dobudówki są zbudowane z zachowaniem tego stylu, a to daje unikatowe wrażenia w odbiorze.

Letni Park Wodny powstał na terenie ok. 24 tysięcy mkw. Powierzchnia lustra wody basenów – pływackiego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci i brodzików przejściowych – to ok. 1.650 mkw. Tereny zielone rozciągają się na przestrzeni 12,5 tys. mkw. Łączna długość zjeżdżali to ponad 200 metrów.

W trakcie modernizacji kompleksu zależało nam między innymi na bezpieczeństwie dzieci i atrakcjach edukacyjnych. Każdego dnia odbywają się tu  animacje wykonywane przez profesjonalnych opiekunów.  Dla bezpieczeństwa zastosowane zostały najnowsze rozwiązania. Specjalna antypoślizgowa nawierzchnia w wodnym placu zabaw dla dzieci zapewni poczucie bezpieczeństwa także rodzicom. Z kolei brodzik dla dzieci jest specjalnie i bardzo subtelnie wyprofilowany. Jego głębokość rozpoczyna się od zera i dochodzi do kilkudziesięciu centymetrów.

Wokół basenu przygotowaliśmy parkingi na 470 samochodów. Przed wyjściem na basen jest parking dla rowerów, bo zależy nam na tym, aby zachęcać mieszkańców tej formy transportu.

Poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu i technologii, mamy gwarancję, że jakość wody w naszym obiekcie spełnia wszystkie normy i wymagania. Woda jest także podgrzewana zatem niezależnie od temperatur basen może być otwarty.

Dzięki inwestycji posiadamy nowoczesny obiekt, z którego nasi mieszkańcy, mogą być dumni. Wielu z nich przychodzi tu z sentymentu, pamiętając dawny, nieco mniej funkcjonalny obiekt. Metamorfoza tego miejsca ich zachwyca. Mamy też wielu gości z całego regionu. W tym roku otworzyliśmy się już maju, czym zachęciliśmy do odwiedzin mieszkańców ościennych miast i gmin

 

AquaFun

Legnica