Dla gminy i sąsiednich powiatów

27 czerwca tego roku w Zarębach Kościelnych miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po wielu miesiącach wytężonych prac, zostało otwarte Centrum Opiekuńczo Mieszkalne z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Placówka powstała w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość inwestycji
obejmująca, oprócz kosztów budowy, także inne działania: wykonanie projektu, koszty inspektora nadzoru, prowadzenie projektu, doposażenia w meble i sprzęt - to suma ponad 2 mln 700 tys. zł. Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wyniosło 2 mln 268 tys. zł, zaś środki własne gminy Zaręby Kościelne ponad 450 tys. zł.

W ramach inwestycji zaadoptowano, zmodernizowano i rozbudowano niszczejący od dekady budynek z lat 70-tych XX w. po byłym posterunku Policji. Obiekt dostosowany jest w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych pod względem całkowitego zniesienia barier architektonicznych. Wyposażony jest w instalacje OZE - panele fotowoltaiczne, instalację wentylacji mechanicznej, klimatyzację, instalacje teletechniczne, sieci LAN, komputerową, instalacje słaboprądowe: telekomunikacyjną, audiowizualną, dzwonkową i przyzywową oraz instalacje i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Zamontowano systemy zabezpieczeń: sygnalizacji włamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnętrzny i zewnętrzny, kontrolę dostępu oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa. Teren zewnętrzny został oświetlony i ogrodzony. Ławeczki, nasadzenia roślinne i zewnętrzna siłownia pozwolą miło spędzić czas na świeżym powietrzu.

Jest to niezmiernie ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne, ale również dla gmin ościennych, ponieważ na terenie powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych jest to jedyna tego typu placówka oferująca 24 miejsca: 6 miejsc dla osób na pobyt całodobowy (7 dni w tygodniu) i 18 miejsc dla osób na pobyt dzienny. Pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Do dyspozycji będzie w pełni wyposażona infrastruktura - sale terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pokój dzienny, pokój pielęgniarki, jadalnia, aneks kuchenny. W czasie dziennego pobytu uczestnicy będą mieli zapewnione posiłki w tym drugie śniadanie i obiad, natomiast osoby przebywające całodobowo - pełne wyżywienie. Podopieczni centrum będą pozostawać pod opieką opiekunów, pielęgniarki i asystenta osoby niepełnosprawnej oraz terapeutów. Kierownictwo nad obiektem i wykwalifikowaną kadrą objęła Pani Magdalena Świerczewska.

W uroczystym otwarciu COM wzięli udział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, dyrektor biura wojewody Zuzanna Zacharewicz, senator RP Robert Mamatow, poseł na Sejm Marek Zagórski, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski i Krzysztof Winiarski oraz przedstawiciele Powiatu ostrowskiego i samorządów gminnych: burmistrzowie, wójtowie, radni, sołtysi, duchowni, przedstawiciele policji i straży pożarnej oraz pracownicy gminnych instytucji i przedsiębiorstw.

Po powitaniu zaproszonych gości przez Panią Wójt Urszulę Wołosiewicz, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, a następnie poświęcenia obiektu przez ks. Jana Wróbla.
W czasie uroczystości Pani Wójt Urszula Wołosiewicz dziękowała za pomoc przy opracowaniu wniosku, przyznaną dotację pozwalającą na powstanie COM i dalsze jej prowadzenie przez 5 lat i wręczyła pamiątkowe statuetki dla Pana Wojewody Konstantego Radziwiłła, dla Dyrektor Biura Wojewody Pani Zuzanny Zacharewicz, dla Posła Marka Zagórskiego, dla Kierownika Delegatury U.W. w Ostrołęce Pana Marcina Grabowskiego. Pamiątkowa statuetka zostanie też przekazana dla Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg. Pani Wójt dziękowała współpracownikom z Urzędu Gminy, radnym gminy, projektantom, wykonawcom, inspekcjom i strażom powiatowym za pracę na poszczególnych etapach w opracowywaniu wniosku, projektów, pozwoleń, firmie Sun Factory za sprawne i terminowe wykonanie prac budowlanych. Podziękowania zostały skierowane również do wójtów gmin, które zawarły porozumienie na prowadzenie Centrum: gmina Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie. Utworzenie Centrum to efekt ciężkiej i odpowiedzialnej pracy kilku zespołów ludzi. Pani wójt jako inicjatorka tego przedsięwzięcia, osobiście zaangażowana w tworzenie Centrum otrzymała również kwiaty i podziękowania od pracowników. Wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą jak opuszczony, zniszczony obiekt przekształcił się w piękną instytucję która będzie służyła osobom niepełnosprawnym. Prezentację przygotowała osobiście pani wójt. Uroczystość została uświetniona występem Zespołu Zapominajka z Zarąb Kościelnych.

Otwarcie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych jest milowym krokiem w kierunku dostępnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej.


Urszula Wołosiewicz, wójt gminy Zaręby Kościelne

"Gmina Zaręby Kościelne przystąpiła do projektu – Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ze względu na potrzeby społeczne istniejące w naszym środowisku związane z zapewnieniem wsparcia dla osób niepełnosprawnych, starszych, pozostawionych bardzo często bez należytej opieki. Proces ten pogłębia się i nasila z roku na rok. Młodzi ludzie wyjeżdżają do miast lub za granicę pozostawiając rodziców samych, którzy z upływem lat nie są w stanie samodzielnie i godnie funkcjonować. W wielu miejscach są to też osoby samotne i niepełnosprawne, które nie założyły rodzin. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, będą miały zapewnioną możliwość  godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Dla gminy Zaręby Kościelne i gmin okolicznych niezwykle ważnym czynnikiem przynoszącym wymierne korzyści jest wpływ projektu na ożywienie gospodarcze naszego regionu poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.

Wymierna korzyść to również możliwość przebudowy, nadbudowy i całkowitego zmodernizowania istniejącego budynku po komisariacie policji, który od dekady stał zaniedbany w centrum naszej miejscowości."

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne

Zaręby Kościelne