Kozienice - Tu pomaga się naprawdę

Projekt ma charakter pilotażowy, a Centrum Usług Społecznych w Kozienicach to pierwsza tego typu jednostka w kraju. W jej uroczystym otwarciu wzięła udział m.in. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W CUS w Kozienicach realizowane są projekty opracowane z myślą o starszych mieszkańcach gminy, takie jak np. Złota Rączka, Teleopaska, Opieka Wytchnieniowa czy Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Główna bryła budynku Centrum Usług Społecznych w Kozienicach usytuowana jest na planie prostokąta o wymiarach 12,97x33,89 m i wysokości 10,40 m, na który składają się dwa, połączone ze sobą obiekty. Budynek został wybudowany częściowo w latach dwudziestych oraz dziewięćdziesiątych XX w. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. W poprzednich latach w budynku zlokalizowana była siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień. Obiekt sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Teren jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku ul. Głowaczowskiej. Budynek wyposażony jest w dwa wejścia: główne wejście znajduje się bezpośrednio od strony ul. Radomskiej, drugie z tyłu budynku – od strony podwórka.
 
W ramach modernizacji budynku wykonano remont oraz adaptację istniejących pomieszczeń wraz z termomodernizacją na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń parteru oraz pierwszego piętra budynku polegało na wyburzeniu oraz wykonaniu nowych ścian, powiększeniu otworów drzwiowych, wykonaniu nowych ścian działowych, sufitów podwieszanych, likwidacji części klatki schodowej, a także wymianie części stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wykonano również nową instalację elektryczną oraz przeprowadzono modernizację sieci sanitarnej. Pomieszczenia sanitarne przebudowano i dostosowano do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 
W pomieszczeniach uwzględniono detale ozdobne. W sali konferencyjnej wykonano przeszklenia na całej długości ściany od strony komunikacji. Przestrzenie komunikacyjne, istniejące schody oraz pochylnie dostosowano do wymogów dla osób niepełnosprawnych. Zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej zlikwidowano bariery architektoniczne. Budynek stał się nowoczesną formą przyjętej ówcześnie architektury, nawiązując przy tym do starych tradycji miasta Kozienice oraz podkreślając mural wykonany w 470-tą rocznicę nadania praw miejskich. Wnętrza oraz elewacje budynku zostały odremontowane oraz unowocześnione, umożliwiając przy tym prawidłowe funkcjonowanie nowo przyjętej formy jego przeznaczenia. Tworzą spójną, a zarazem elegancką przestrzeń.
 

 Piotr Kozłowski, burmistrz Gminy Kozienice
"Celem modernizacji obiektu i powstania Centrum Usług Społecznych był wzrost dostępu mieszkańców Gminy Kozienice do usług społecznych oraz integracja i koordynacja usług społecznych udostępnianych na obszarze gminy. Oferta CUS, dzięki ukierunkowaniu na wsparcie wszystkich mieszkańców, czyli również osób, które dotychczas nie korzystały z usług pomocy społecznej, stanowi zintegrowane rozwiązanie instytucjonalne. Nasz obiekt przyczynia się do wzrostu dostępu do wysokiej jakości usług funkcjonujących na rzecz interesu ogólnego. Za tą potrzebą stała również chęć docenienia pomocy społecznej, która na co dzień nie przyciąga szerokiego zainteresowania opinii publicznej. Na pewno jest to ważna i trudna dziedzina, wymagająca nakładu wielu sił i środków. W pomocy społecznej często spotykamy ludzi na rozdrożu ich ścieżki życiowej, potrzebujących pomocnej dłoni osób, które wskażą rozwiązanie problemu wydającego się nie do rozwiązania. To właśnie pracownicy Centrum Usług Społecznych rozwiązują te problemy pokazując, że każda osoba jest pełnowartościowym członkiem naszej lokalnej społeczności. Rezultatem i niewątpliwą korzyścią powstania Centrum Usług Społecznych jest integracja społeczna mieszkańców, rozwój partnerstwa lokalnego i współpracy międzysektorowej. Efekty naszego projektu w formie modelowych rozwiązań mogą być również upowszechniane innym jednostkom samorządu terytorialnego, z korzyścią dla ich mieszkańców. Gmina Kozienice jest otwartym i nowoczesnym samorządem – chętnie dzielimy się naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Za nasz projekt Centrum Usług Społecznych otrzymaliśmy również drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd”, organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Głos niezależnych ekspertów oraz pozytywna ocena naszych działań są dla nas szczególnie ważne. Dzięki nim wiemy, że podążamy we właściwym kierunku."

 

Centrum Usług Społecznych

Kozienice