ŻORY Nowe życie dworca

Od września 2021 roku dworzec kolejowy w Żorach działa w kompleksowo wyremontowanym, historycznym budynku. Wybudowany w latach 80. XIX wieku dworzec przeszedł rewitalizację, dzięki środkom z Unii Europejskiej.
Całkowita wartość projektu pn. „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I dworzec PKP” wyniosła 6 255 000,00 zł. Gmina Miejska Żory pozyskała na jego realizację dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 897 062,50 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 576 125,00 zł.
W efekcie tego projektu budynek dworca kolejowego został nie tylko kompleksowo zrewitalizowany, ale też przystosowany do pełnienia nowych funkcji, tak by w pełni wykorzystać jego potencjał i dopasować go do potrzeb podróżujących oraz innych mieszkańców. W obiekcie o wyjątkowej architekturze realizowane będą cele społeczne. Stał się on siedzibą Centrum Integracji Społecznej, a już niebawem swoją działalność rozpocznie w nim także świetlica dla matek z małymi dziećmi i osób starszych zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówka.
W zmodernizowanym budynku urządzono także biura i wielofunkcyjne sale. Zaplanowano też miejsce na klub malucha oraz punkt gastronomiczny, który z jednej strony zapewni wyżywienie uczestnikom Centrum Integracji Społecznej oraz będzie dla nich bazą dla treningów z zakresu samodzielności i rozszerzenia praktycznych umiejętności gastronomiczno-baristycznych, a drugiej zaś będzie miejscem odpoczynku i konsumpcji dla podróżnych.
Dzięki takiemu podejściu budynek dworca ma stać się miejscem spotkań dla mieszkańców dzielnicy i całego miasta, a także bazą do działalności Centrum Aktywności Lokalnej. Nie zapomniano przy tym oczywiście także o podstawowych funkcjach dworca kolejowego, takich jak poczekalnia czy toalety.
Głównym założeniem podczas realizacji inwestycji było zastosowanie takich rozwiązań technicznych i technologicznych, dzięki którym powstanie wysokiej jakości infrastruktura, która będzie mogła być użytkowana przez długi czas, przy zachowaniu optymalnych kosztów. Zakres inwestycji objął również dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym m.in. montaż windy, która dodatkowo wyposażona została w udogodnienia dla osób niewidomych.
Oprócz samemu budynku zadbano także o jego otoczenie – zamontowano nowe elementy małej architektury i oświetlenie terenu, a także wykonano nowe chodniki.
Zarówno ta inwestycja, jak i cała polityka Miasta Żory w zakresie rewitalizacji wpisują się w Strategię Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Inwestycji Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, której celem jest rozwój kapitału ludzkiego bazującego na spójności społeczno- gospodarczej. Zrewitalizowany dworzec kolejowy będzie bazą dla działań miękkich, których celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem i włączenie społeczne osób wykluczonych m.in. w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej.
 
 

Waldemar Socha, prezydenta Miasta Żory
"Miasto przez wiele lat czyniło starania, by przejąć na własność budynek zabytkowego, XIX-wiecznego dworca kolejowego. Wiedzieliśmy, że zasługuje on na nowe życie, na to by odzyskać należną mu rolę w miejskiej przestrzeni. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej udało się nie tylko pięknie odrestaurować budynek, eksponując przy tym detale, które obrazują, jak powstawał i się rozrastał, ale też nadać mu zupełnie nową rolę. W nowoczesnych przestrzeniach dworca, oprócz poczekalni dla pasażerów działają teraz instytucje skupiające się na działaniach integracyjnych, takie jak: świetlica dla matek z małymi dziećmi oraz osób starszych, które chcą się zaangażować w opiekę nad dziećmi, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówka. W budynku powstanie też lokal gastronomiczny, prowadzony przez podopiecznych CIS-u. Nie do poznania zmieniła się też przestrzeń wokół dworca.
Zmiany, które zaszły na żorskim dworcu kolejowym to przykład udanej rewitalizacji, która zmienia nie tylko architekturę, ale także społeczność lokalną, pomagając rozwiązać istniejące wcześniej problemy. Dlatego zdecydowaliśmy się zgłosić ten projekt do konkursu „Modernizacji Roku & Budowy XXI w.” i wierzymy, że zostanie od doceniony przez zasiadających w jury fachowców."

 

Żory Dworzec

zdjęcia po i przed remontem