Jeden z najnowocześniejszych w regionie

Budowa budynku Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Drzewica w technologii pasywnej to inwestycja Gminy Drzewica. Została zrealizowana przez Grupę Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic Prawych (Gm. Skierniewice) w cyklu dwuletnim w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Sama budowa trwająca od czerwca 2021 roku przebiegła bardzo sprawnie, kończąc się prawie siedem miesięcy przez zakładanym terminem realizacji, ustalonym wstępnie na 30 listopada 2022 roku. Wiosną 2022 roku obiekt był już gotowy i przeszedł wszystkie wymagane odbiory.
 
Nowoczesny i funkcjonalny budynek na Stadionie Miejskim w Drzewicy to parterowy obiekt o powierzchni zabudowy około 340 m2 i powierzchni użytkowej około 270 m2, przyjazny dla osób z niepełnosprawnością. Jest  podzielony na 4 strefy funkcjonalne:
- zespół szatniowy (2 szatnie dla zawodników, każda z odrębną natryskownią, 1 szatnia dla sędziów, 1 szatnia dla trenerów, 1 pomieszczenie administracyjne);
- strefę konferencyjno-szkoleniową składającą się z sali konferencyjno-szkoleniowej z zapleczem socjalnym i porządkowym;
- ogólnodostępne toalety dla kibiców, wyposażone w oddzielne węzły sanitarne dla kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnością, z miejscem do przewijania dzieci;
- pomieszczenia magazynowe i techniczne (magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie na kosiarkę, pomieszczenie techniczne).
 
Został wyposażony m.in. w instalację fotowoltaiczną o mocy 16,5 kWp, klimatyzację oraz system monitoringu wizyjnego. Jest ogrzewany pompą ciepła z zastosowaniem rekuperacji powietrza (odzysku ciepłego powietrza) oraz spełnia kryteria stawiane budynkom pasywnym, takie jak m.in. roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (tj. energię wynikającą z eksploatacji obiektu) musi mieć poziom nieprzekraczający 120 kWh na 1 mkw. na rok oraz okna o współczynniku przenikania ciepła U poniżej 0,8 W/1 mkw. x K).
Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 2,7 mln zł, przy czym na realizację zadania Gmina Drzewica pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynosi 1.363.447,00 zł.
 
 
 
Janusz Reszelewski, burmistrz Drzewicy
 "Nowy budynek MGKS Drzewica w opinii środowiska piłkarskiego jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych budynków klubów piłkarskich nie tylko w Powiecie Opoczyńskim, ale również w całym regionie, biorąc pod uwagę klasę rozgrywkową drużyny oraz wielkość ośrodka. Drzewicki klub ma teraz do dyspozycji obiekt na miarę XXI wieku, który będzie służył kolejnym pokoleniom piłkarzy."
 

Drzewica - Budynek Pasywny

Klub Sportowy