Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków Mirków

W ramach inwestycji zwiększony został średni przepływ dobowy na oczyszczalni z 2834 m3/d do 4000 m3/d. Nie zwiększono objętości komór reaktora biologicznego, nie wybudowano nowych obiektów technologicznych. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano nową technologię, poprzez wykorzystanie włókien tekstylnych, na których osadza się nowa biomasa Cleartec ® Bio Curlz. Zainstalowanie Cleartec ® Bio Curlz skutkuje nagromadzeniem dodatkowej biomasy (tzw. biomasa osiadła), co zapewnia stabilne, wydajniejsze procesy oczyszczania. Z powodu długiego wieku osadu wzrasta różnorodność mikroorganizmów, co wspomaga proces oczyszczania ścieków. Inwestycja trwała od 20 maja 2020 r. do 1 czerwca 2021 r.


Wójt Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka
"Celem  tej inwestycji było zoptymalizowanie pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie ścieków, dopływających do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi. Średnia przepustowość oczyszczalni wzrosła o 1 166 m3/d. System kanalizacyjny doprowadza ścieki do oczyszczalni z dziewięciu miejscowości:  Długołęki, Domaszczyna, Kamienia, Kiełczowa, Mirkowa, Piecowic, Pruszowic, Szczodrego i Wilczyc. Inwestycja, zrealizowana w systemie zaprojektuj
i wybuduj, zapewniła efektywność oraz sprawność pracy oczyszczalni ścieków, budowę spójnego, nowoczesnego systemu monitoringu
i automatycznego sterowania pracą oczyszczalni, a także znacząco zmniejszyła energochłonność obiektu."