Teraz jest nowocześnie i bezpiecznie

W Węglińcu przy ulicy Kochanowskiego 9 powstał budynek żłobko – przedszkola. To nowoczesny, energooszczędny obiekt przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 Obiekt zapewnia wysoki standard ochrony ppoż. Bryła budynku wpisuje się w krajobraz architektoniczny otoczenia. Przy obiekcie znajduje się plac  zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży teren zielony zabawowy objęty monitoringiem. 
W obiekcie funkcjonuje przedszkole przeniesione z budynku mieszkalnego adaptowanego na potrzeby placówki. Dzięki inwestycji możliwe było przyjęcie do przedszkola o 100 proc. więcej dzieci, co w dużym stopniu zaspokoiło potrzeby zakresie zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego.
Powstał również pierwszy w gminie żłobek z 32 miejscami (2 oddziały po 16 miejsc).
 
Został wybudowany trzyczłonowy budynek z dwoma kondygnacjami użytkowymi, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej. Każda z części budynku połączona jest z pozostałymi łącznikami komunikacyjnymi. Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych.
 W obiekcie wykonano następujące instalacje wewnętrzne:  elektryczną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych,  wodociągową (ciepła i zimna woda użytkowa), kanalizacyjną z rozdziałem na: kanalizację technologiczną z pomieszczeń produkcyjnych bloku z żywienia, odprowadzającą ścieki poprzez osadnik tłuszczu; kanalizację sanitarną z pozostałych pomieszczeń, centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła oraz wentylacyjną (mechaniczną).
 
Obiekt podzielony jest na bloki (żywieniowy, administracyjno-techniczny, opiekuńczy żłobka, opiekuńczy przedszkola). Blok żywieniowy, znajdujący się w budynku głównym, przystosowany jest do produkcji żywności od surowca do gotowej potrawy oraz do wydawania żywności w formie cateringu. W bloku administracyjno-technicznym (budynek główny) znajdują się pomieszczenia do obsługi urządzeń technologicznych, biurowe oraz zaplecza socjalnego i sanitarnego dla osób zatrudnionych oraz gości.
Blok opiekuńczy żłobkowy składa się z dwóch oddziałów - przestronne sale dla dzieci, każda z odrębną salą do wypoczynku i  węzłem sanitarnym. Blok opiekuńczy przedszkolny składa się z pięciu oddziałów – przestronne sale dla dzieci, każda z odrębnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo przedszkole dysponuje nowoczesną jadalnią oraz salą do prowadzenia zajęć  gimnastycznych i  rytmiczno-tanecznych wyposażoną w magiczny dywan.
 
 

Mariusz Wieczorek, burmistrz Węglińca
"Od wielu lat mieszkańcy Węglińca zgłaszali problem niewystarczającej ilości miejsc w przedszkolu oraz braku żłobka. Dlatego też jednym z głównych tematów samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku była budowa nowego, większego budynku przedszkola wraz ze żłobkiem. Przedsięwzięcie to stało się pierwszym i najistotniejszym priorytetem mojego programu wyborczego. Dotychczas przedszkole miało siedzibę tymczasową w budynku jednorodzinnym adaptowanym na potrzeby wychowania przedszkolnego. Wielokrotnie przebudowywany dom jednorodzinny nie dawał już możliwości technologicznych ani ekonomicznych do remontu czy rozbudowy. Liczne kontrole i inspekcje służb potwierdzały szereg nieprawidłowości i usterek budowlanych. Od kilku lat dyrekcja przedszkola była zmuszona odmawiać przyjęcia kilkunastu dzieci, dla których fizycznie nie było miejsca w placówce. A słowo „tymczasowy” oznaczało w tym przypadku dwadzieścia lat.
Stan techniczny budynku, rosnące zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne oraz brak w gminie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech spowodował, że budowa nowego obiektu żłobkowo-przedszkolnego, spełniającego najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa dzieci jak i komfortu użytkowania stała się jedynym logicznym i optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia rozwoju gminy i zapewnienia właściwych warunków dla najmłodszych dzieci.
W ciągu kilkunastu miesięcy powstał projekt obiektu idealnego dla potrzeb węglinieckiego samorządu, ale też będącego w finansowych możliwościach nie tylko budowy, ale też utrzymania w przyszłości. Sama lokalizacja nie była ani przypadkowa, ani zaskakująca. Historia zatoczyła koło w tym przypadku, ponieważ nowy obiekt powstał w miejscu, gdzie już kiedyś było przedszkole, które większość mieszkańców jeszcze pamięta. Jak to się wszystko zakończyło, to najlepiej zobaczyć na żywo. Zależy mi bardzo na rozwoju naszej gminy i dzisiaj najważniejsze jest dla mnie to,  że obok szeregu innych inwestycji udało się stworzyć miejsce nie tylko piękne i nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne, wspaniałe do rozwoju Małego Człowieka, który – mam nadzieję – spędzi u Kubusia Puchatka i Świętego Mikołaja piękne chwile przed dalszą podróżą edukacyjną."

 

Węgliniec

budynek przedszkolno-żłobkowy