Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Będzinie

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Będzinie mieści się przy ul. Krakowskiej 11, a jego powierzchnia wynosi około 550 metrów kwadratowych. Dodatkowo funkcjonuje tu Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie beneficjenci mogą korzystać z powstałych 4 mieszkań chronionych, przeznaczonych dla 17 użytkowników. Beneficjenci otrzymują niezbędne wsparcie zapewniające poczucie bezpieczeństwa, równocześnie ucząc się samodzielności. Do dyspozycji mieszkańców PCUS jest również sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pt. Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.1 – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Obiekt Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Będzinie każdego dnia zapewnia wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie. Efekty przeprowadzone prac są niezwykle satysfakcjonujące, a ich zakres obejmował roboty rozbiórkowe i budowlane wewnątrz budynku. Wykonano również niezbędne instalacje. Budynek został poddany termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonana została m.in. winda wewnętrzna łącząca wszystkie trzy kondygnacje. Zagospodarowano także teren wokół obiektu, gdzie umieszczono elementy małej architektury. Ostatnim etapem prac było kompleksowe wyposażenie wnętrz, zakupiono m.in. meble biurowe, konferencyjne, mieszkaniowe, kuchenne wraz z zabudowanym sprzętem AGD. Ponadto każde z mieszkań doposażono w pralkę, telewizor i kuchenkę mikrofalową, Ze względu na dobrą lokalizację obiektu w centralnej części miasta, usługi świadczone w Powiatowym Centrum Usług Społecznych są łatwo dostępne dla mieszkańców powiatu będzińskiego. Celem zrealizowanego projektu było rozwijanie infrastruktury społecznej, w której mieszkańcy będą mogli uzyskać szeroki i bezpośredni dostęp do wielu usług społecznych.

Będzin

Powiatowe Centrum Usług Społecznych