Na Bemowie powstała szkoła idealna

Rozmowa z Urszulą Kierzkowską, Burmistrz Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Jakie cele przyświecały podczas tworzenia projektu i realizacji inwestycji?

Naszym nadrzędnym celem było stworzenie nowoczesnego, ekologicznego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca do nauki oraz rozwoju dla dzieci. Placówka oświatowa przy ul. Oławskiej 3 przyjmie od września dodatkowo aż 400 dzieci w 14 oddziałach szkolnych oraz 100 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych. Jest to wyjątkowa inwestycja nie tylko pod względem innowacyjności i dostępności, ale również realizacji w krótkim terminie tj. 530 dni kalendarzowych!

Co było priorytetem na etapie projektowania tej rozbudowy?

Bezpieczeństwo i wygoda dzieci, młodzieży oraz kadry oświatowej. Potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, opiekunów, dyrekcji oraz nauczycieli są coraz większe. Jest to absolutnie słuszne. Szkoły i przedszkola powinny być miejscem przyjaznym, twórczym i otwartym. Dzieci mają być szczęśliwie, a opiekunowie pewni, że zostawiają je w miejscu bezpiecznym. Rodzice mają wystarczająco dużo problemów wynikających z życia codziennego. Pragniemy ulżyć im na tyle, na ile jest to możliwe. Oczywiście nie zapominamy o kadrze szkolnej, która pracuje w ciężkich warunkach. Wszyscy mamy tego świadomość. Słyszymy o tym w radiu, oglądamy w telewizji, czytamy w internecie. Otrzymują niskie wynagrodzenia, nie mając należytego wsparcia od Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przypomnę tylko, że w istocie to państwo wypłaca pensje, a nie samorządy. O podwyżkach dla nauczycieli decyduje premier, a nie burmistrz, czy prezydent miasta. My jesteśmy tylko organem wykonawczym postanowień rządowych.  To co możemy zrobić my, samorządy, to zapewnić im pracę w komfortowych warunkach.

Czy ta placówka została zaprojektowana, jak znane nam tysiąclatki?

Przy projekcie szkoły postawiliśmy głównie na układ komunikacji. Ma być prosty i intuicyjny. Dzieci w placówkach oświatowych spędzają dużą część dnia, a w sumie kilka lat życia. Muszą czuć się komfortowo, bezpieczne, swobodnie. Nie może przytłaczać ich kolorystyka czy wielkość pomieszczeń. Placówka została oparta na wewnętrznym prostym korytarzu z wydzielonymi klatkami schodowymi na obu końcach budynku. Na każdej kondygnacji znajdują się sale rekreacyjne, gdzie uczniowie mogą odpocząć. Mamy świadomość, że czas wolny, pomiędzy lekcjami, jest równie ważny co w czasie zajęć.

Część przedszkolna jest zlokalizowana w całości na parterze. Posiada osobne wejście oddalone od wejścia do części szkolnej, sale oddziałowe z wyjściem bezpośrednio na teren sportowy szkoły oraz własną salę rekreacyjną.

Na etapie projektowania i rozmów uzgodniliśmy, że musimy postawić na rozbudowę istniejącego zaplecza sportowego, ale także na budowę nowych elementów. Sport i aktywność fizyczna wśród dzieci jest kluczowa. Dużo czasu najmłodsi spędzają w pozycji siedzącej, dlatego oferta rekreacyjna musi być bogata i atrakcyjna na tyle, żeby, młode pokolenia chętnie z niej korzystały. Zdecydowaliśmy się na budowę bieżni 3-torowej o długości 100 m, skoczni w dal, pełnowymiarowych boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Powstał również plac zabaw dla klas I-III oraz boisko do gimnastyki.

Dla mnie zarówno jako burmistrza, jak i radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie zasiadam w Komisji Ochrony Środowiska, postawienie na rozwiązania ekologiczne było bardzo istotne. Mnóstwo uwagi poświęciliśmy znajdującej się już na terenie obiektu zieleni. Otoczyliśmy ochroną duży, piękny platan, rosnący po stronie boiska z bieżnią. Pozostały teren inwestycji zagospodarowaliśmy zielenią niską i nowymi nasadzeniami. Jestem z tego powodu naprawdę bardzo zadowolona.

Wskazała Pani, że placówka jest nowoczesna. Proszę powiedzieć dlaczego.

Szkoła została w pełni wyposażona w pracownie komputerowe i językowe. Znajomość języków obcych oraz swobodne poruszanie się w świecie online jest absolutną koniecznością we współczesnych czasach. Wielu uczniów za kilka lat będzie pracować w firmach międzynarodowych. Wiedząc o tym chcemy im w tym pomóc. Nadmienię jeszcze, że inwestycja jest bogata w instalacje zapewniające energooszczędność budynku m.in. w panele fotowoltaiczne, co też jest rozwiązaniem względnie nowym w Polsce.

Widać, że włożyliście Państwo wiele czasu i serca w tą inwestycję. Proszę podtrzymywać ten trend, jest wspaniały.

Bemowo jest dynamicznie rozwijającą się dzielnicą. Każdego roku odnotowujemy przyrost populacji. Stąd jedną z największych potrzeb jest nowoczesna baza oświatowo-wychowawcza, co zresztą jest zgodne z polityką rozwoju m.st. Warszawy. Poprawa warunków nauczania oraz tworzenia odpowiedniej liczby miejsc w placówkach oświatowych jest jednym z kluczowych celów i zadań bemowskiego zarządu oraz rady. Możemy śmiało powiedzieć, że przy Oławskiej 3 powstał nowoczesny obiekt, w którym nauka i zabawa łączą w sobie funkcje oświatowe oraz wychowawcze. Oddajemy tę placówkę z wielkim poczuciem spełnienia. Wierzę, że będzie ona inspiracją dla wielu innych samorządów.

Jestem z niej wyjątkowo dumna. Z niecierpliwością wypatruję września, kiedy to pierwsze dzieci wbiegną na szkolne korytarze i wypełnią je swoim śmiechem.

Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo wraz z Dyrektorem Szkoły

OPIS OGÓLNY

Budowa szkoły z oddziałami przedszkolnymi + towarzysząca jej infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Inwestycja zrealizowana na terenie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie, dzielnica Bemowo.

Powierzchnia terenu – 13 313,73 m2.

Powierzchnia zabudowy – 1 747,20 m2.

Kubatura budynków – 23 552,23 m3.

Powierzchnia użytkowa – 5 237,90 m2.

Rozpoczęcie – październik 2020 r., zakończenie – kwiecień 2022 r.

Całkowity koszt inwestycji to 28 632 212,88 zł brutto.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Placówka oświatowa znajdująca się przy ul. Oławskiej jest jedną z największych obecnie inwestycji na Bemowie. To zupełnie nowe, nowoczesne miejsce do nauki i rozwoju dla blisko 400 dzieci szkolnych oraz 100 dzieci przedszkolnych.

Placówka ta otrzymała nominację w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.

Część szkolna

 • 16 oddziałów szkolnych;

 • 8 sal świetlicowych;

 • zaplecza dla wszystkich sal dydaktycznych (wspólne dla dwóch sal) oraz dla dwóch świetlic;

 • 1 pokój pracy cichej;

 • 2 sale do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (ZKK);

 • 2 hole rekreacyjne na każdej kondygnacji;

 • 2 sale rekreacyjne;

 • biblioteka z czytelnią i zapleczem;

 • stołówka ok. 120m2;

 • szatnia uczniowska dla części szkolnej dla 600 dzieci (szafki indywidualne) w 24 boksach;

 • sekretariat;

 • 3 pomieszczenia administracyjne (w tym gab. wicedyrektora);

 • 4 gabinety specjalistyczne;

 • 1 pokój nauczycielski;

 • sanitariaty uczniowskie i ogólnodostępne;

 • inne niezbędne pomieszczenia techniczne oraz zaplecze.

Część Przedszkolna

 • 4 oddziały przedszkolne (dla 25 dzieci każdy) z odrębnymi łazienkami i zapleczem – łącznie 100 dzieci;

 • 1 sala rekreacyjna o pow. minimum 70m2 z własnym zapleczem i możliwością szerokiego otwarcia na poszerzony korytarz;

 • sala zajęć Integracji Sensorycznej (SI) o pow. minimum 55m2 z własnym zapleczem i możliwością podziału składaną ścianą na dwa niezależne pomieszczenia;

 • szatnia dziecięca z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz;

 • 3 gabinety specjalistyczne;

 • pokój socjalny;

 • zaplecze kuchenne dla rozdziału posiłków ze zmywalnią (wspólne z częścią szkolną);

 • toaleta dla rodziców i osób z niepełnosprawnościami.

Program sportowy

Projekt przewidział zachowanie istniejącego głównego boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną oraz placu zabaw po południowej stronie terenu i większej części placu zabaw w narożniku płn-wsch. Pozostałe elementy infrastruktury sportowej zostały poddane przebudowie.

Tereny sportowe zewnętrzne:

 • bieżnia prosta 3-torowa 100 m, z miejscem na start i dobieg;

 • skocznia w dal z rozbiegiem 30 m;

 • boisko do siatkówki 13x30 m (pełnowymiarowe);

 • boisko do koszykówki 19x32 m (pełnowymiarowe);

 • boisko do piłki ręcznej 24x45 m (pełnowymiarowe);

 • nowy plac zabaw dla dzieci szkolnych klas I-III o wymiarach ok. 16x30 m;

 • boisko do gimnastyki o wym. ok. 10x18 m.

Zieleń

Teren inwestycji został zagospodarowany zielenią niską i nowymi nasadzeniami.  

najważniejsze cechy funkcjonalne budynku:

 • część przedszkolna zlokalizowana w całości na parterze z osobnym wejściem oddalonym od wejścia do szkoły;

 • sale oddziałowe z wyjściem bezpośrednio na teren sportowy szkoły;

 • część przedszkolna z własną salą rekreacyjną;

 • układ komunikacji oparty na wewnętrznym prostym korytarzu z wydzielonymi klatkami schodowymi na obu końcach budynku;

 • na każdym piętrze, w środkowej części, duży hol rekreacyjny niewydzielony z przestrzeni korytarzy;

 • drugi mniejszy hol na końcu korytarza od strony wschodniej;

 • po środku przy holu rekreacyjnym otwarta klatka schodowa do codziennego użytku;

 • w holu części szkolnej na parterze wydzielono część ogólnodostępną, która pełni rolę poczekalni dla rodziców i opiekunów. Ta część umożliwia bezpośredni dostęp do pomieszczeń administracyjnych szkoły oraz zejście do szatni (które jest objęte kontrolą dostępu i dopuszczone tylko dla uczniów);

 • wyjście z szatni odrębnym biegiem schodów, który wyprowadza poza część ogólnodostępną;

 • sale rekreacyjne na każdej kondygnacji nadziemnej, bez wydzielonego zaplecza szatniowego.

Szkoła Podstawowa nr 341

Bemowo