Perła pośród kolejowych dworców

Budimex zakończył renowację i modernizację dworca PKP S.A. w Białymstoku. Pierwszego października 2020 roku dworzec został otwarty dla podróżnych.

Zakres prac obejmował z jednej strony przywrócenie oryginalnego wyglądu zabytkowe dworca z XIX wieku, z drugiej strony jego wzmocnienie i zabezpieczenia na kolejne 100 lat bezpiecznej eksploatacji. Dworzec został wyposażony w nowoczesną instalację BMS (Building Management System) oraz panele fotowoltaiczne o mocy 24 kW. Poprawiona została znacznie izolacja termiczna budynku. Dworzec został wyposażony w nowe instalacje sanitarne i monitoringu. Wyeliminowano także bariery dla osób o ograniczonej możliwości poruszania (PRM).

- Jest to 19 z 200 dworców zmodernizowanych przez PKP SA w najbliższej perspektywie. Dworzec w Białymstoku jest szczególny. Jest to zabytkowy dworzec z 1862 roku. Jest to zabytek wyjątkowe klasy, dlatego należało dokonać szczególnej staranności w przebudowie tego obiektu. Szczególnie ważna była tutaj współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków co przyniosło widoczny efekt – mówi Ireneusz Maślany, Członek Zarządu PKP SA. 

Zabytkowy budynek dawnej kolei Petersbursko – Warszawskiej wpisany jest od 1960 r. do rejestru zabytków. Obiekt powstał w 1860 r. i stanowi przykład architektury neobarokowej. Celem przebudowy było stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją, dostosowanej w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Prace budowlane na terenie dworca PKP S.A. w Białymstoku rozpoczęły się w listopadzie 2018 roku. Powierzchnia dworca głównego wynosi 2965  mkw., natomiast kubatura 23 080 m3. Wartość inwestycji to 36,6 mln zł netto. 

Budimex był generalnym wykonawcą m.in. modernizacji innego słynnego zabytkowego dworca kolejowego we Wrocławiu i  w Przemyślu. Zostały one z sukcesem przebudowane i zmodernizowane przez największego polskiego generalnego wykonawcę budowlanego w latach 2010-2012. Obecnie Budimex jest w pierwszej trójce największych generalnych wykonawców modernizacji infrastruktury kolejowej w kraju.

Budimex oprócz kontraktów budowlanych przeprowadził w Białymstoku wiele inicjatyw społecznych. Firma w 2019 roku posadziła ponad 200 drzew w mieście. Sfinansowała także budowę Leśnej Szkoły Podstawowej Puszczyk w Osowiczach. Zbudowała także – Strefę Rodzica w Uniwersyteckim Dziecięciu Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa. 

Piotr Doroszko, Kierownik Kontraktu Budimex SA

"Do prac budowlanych Budimex zaangażował około 100 podwykonawców i dostawców, większość z regionu Podlasia. Największym wyzwaniem były prace podziemne, których część wykonano w technologii białej wanny. Bardzo ostrożnie trzeba było również wykonać wyburzenie antresoli o powierzchni około 300 mkw., znajdującej się w głównej hali zabytkowego dworca. Nie mogliśmy użyć ciężkiego sprzętu z uwagi na jego gabaryty oraz obawę o ewentualne uszkodzenia struktur zabytkowych ścian. Prace zostały wykonane małymi etapami, poprzez odcinanie poszczególnych elementów wraz z ich rozdrobnieniem i usunięciem z obiektu. Wymagało to wielkiej precyzji i zachowania szczególnej ostrożności." 

 

Dworzec PKP

Białystok