To nie dworzec, to pałac

Budynek siedziby Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 16 to obecnie jedna z pereł w koronie poddanych modernizacji obiektów należących do polskich kolei.
Remontem została objęta cała elewacja budynku z wyłączeniem części głównej dworca służącej obsłudze podróżnych. Remont objął także wymianę orynnowania i konserwację stolarki drzwiowej. Pośród wykonanych prac wymienić należy remont fundamentów, elewacji, dachu a także wykonanie podestów technicznych na poddaszu i instalacji wentylacyjnej w piwnicach.

Zmodernizowany budynek stanowi niezależny obiekt przylegający od strony wschodniej do budynku PKP Informatyka Sp. z o.o. Wykonany jest na planie zbliżonym do prostokąta. Posiada dwie kondygnacje naziemne oraz jest częściowo podpiwniczony. Konstrukcję nośną stanowią murowane ściany oraz stropy żelbetowe, dach wykonany w zasadniczej części jako dwuspadowy, pokryty papą.

Inwestycja swoim zakresem objęła roboty zewnętrzne dotyczące elewacji oraz dachu oraz roboty wewnętrzne na poddaszu nieużytkowym.

Remont fundamentów Rozbiórka istniejącej nawierzchni wokół budynku (pas o szerokości około 1m); wykonanie izolacji pionowej; odtworzenie nawierzchni.

Renowacja elewacji Usunięcie elementów wtórnych z elewacji; oczyszczenie elewacji z wtórnych nawarstwień i przemalowań przez piaskowanie; w następnym etapie prac odkucie tynków zawilgoconych, głuchych, odspojonych; dezynfekcja miejsc porażonych biologicznie; wzmocnienie zachowanych tynków i elementów sztukatorskich; uzupełnienie usuniętych tynków; na powierzchni ścian prostych i boni tasiemkowych założenie warstwy tynku cienkowarstwowego; konserwacja elementów kamiennych; detal sztukatorski wykonany w narzucie (gzymsy, opaski okienne); konserwacja detalu rzeźbiarskiego – odlewanego; malowanie i gruntowanie elewacji farbą krzemianową STO; renowacja stolarki drzwiowej; remont stolarki okiennej na poddasz oraz wymiana rynien i rur spustowych.

Prace wewnętrzne Wykonanie podestów technicznych na poddaszu oraz instalacji wentylacyjnej mechanicznej w piwnicach.

Remont dachu Remont pojedynczych elementów konstrukcyjnych więźby; wymiana poszycia dachowego; wymiana pokrycia dachowego; przemurowanie kominów wraz z tynkowaniem.

Brunon Kieloch, Prezes firmy Akces Sp. z o.o.

"Firma AKCES BK Sp. z o.o. od początku działalności realizowała głównie prace remontowe budynków użyteczności publicznej.
Doświadczenie zdobyte przez blisko 30 lat istnienia na rynku budowlanym, pozwala nam skutecznie realizować nawet najtrudniejsze projekty. Remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków są specyficznymi realizacjami budowlanymi i zawsze stanowią wyzwanie, tym bardziej, gdy zakres umowy obejmuje nie tylko wykonawstwo, ale także prace projektowe.
Czas, w jakim przyszło nam realizować tę inwestycję, niestety zbiegł się z początkiem pandemii Covid-19. Zarówno my, jako wykonawcy zadania w formule „projektuj i buduj” oraz inne podmioty gospodarcze i administracji państwowej, znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której wszyscy musieliśmy się nauczyć. Wymagało to od każdej ze stron cierpliwości, zaufania i wyrozumiałości.
Remontowany przez nas budynek dworca kolejowego w Sosnowcu pełni funkcję stacji kolejowej o sporym natężeniu ruchu podróżnych oraz siedziby PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.
Prace budowlane prowadziliśmy więc na czynnym obiekcie, dbając o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie dworca, równocześnie zapewniając niezaburzony rytm pracy użytkownikom obiektu.
Znajdowało to odzwierciedlenie w organizacji pracy i dopasowaniu harmonogramu robót do potrzeb użytkowników. Utrudnieniem była również mała ilość miejsca do zorganizowania zaplecza budowy oraz ograniczenie równoczesnej dostępności do całego frontu robót.
Termin realizacji, jaki został narzucony przez Zamawiającego, w perspektywie obszernego zakresu prac, był bardzo wymagający.

Wypracowane przez lata doświadczenie oraz zdolność Firmy do działania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, sprawiła, że rzetelnie wywiązaliśmy się z powierzonego nam zadania. Do prac remontowych zastosowaliśmy sprawdzone przez nas, a zarazem uznane na rynku budowlanym technologie i materiały, które z powodzeniem stosowaliśmy wcześniej podczas innych realizacji remontowych w obiektach zabytkowych, np. budynkach sakralnych.
Dzięki wspólnej i wytężonej pracy wszystkich pracowników firmy Akces BK oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego, wraz z Inwestorem - PKP PLK oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, z sukcesem zakończyliśmy budowę."