POZNAŃ Inwestycja dla życia

Celem inwestycji była rozbudowa budynku głównego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu o nową część, o powierzchni użytkowej ok. 3.377 mkw. Do nowego skrzydła przeniesione zostały ze starej części szpitala dwa  oddziały onkologii i hematologii dziecięcej oraz Poradnia Onkologiczna i oddział dzienny oraz pracownie diagnostyczne związane z udzielaniem świadczeń onkologicznych i Pracownia Leku Cytostatycznego.
Do dyspozycji pacjentów i ich opiekunów oddano też salę rehabilitacyjną, świetlicę dla dzieci, zaplecze socjalne dla rodziców i opiekunów oraz salę seminaryjną. Oddziały i pracownie wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
Wszystkie wymienione komórki organizacyjne funkcjonowały wcześniej w trudnych warunkach lokalowych, które nie spełniały współczesnych wymogów. Budynek z lat. 60, w którym znajdowały się oddziały stacjonarne, nie spełniał rygorystycznych wymogów. Brakowało zaplecza socjalnego dla rodziców i opiekunów, ograniczony był też dostęp do niektórych świadczeń medycznych.
Wszystkie pomieszczenia w nowym budynku są jasne i przestronne, wykonane zgodnie z wymaganiami
oraz trendami współczesnej architektury. Dzięki inwestycji Szpital spełnił również wszystkie wymagania fachowo-sanitarne obligatoryjne dla tego typu komórek organizacyjnych.
Nowe skrzydło rozbudowanego budynku szpitala wypełniło południowo-zachodni narożnik działki i domknęło istniejący zespół budynków.
Rozbudowa objęła jedną kondygnację podziemną i trzy naziemne, z możliwością nadbudowania jeszcze dwóch kondygnacji w przyszłości, tak aby wysokość wszystkich elementów rozbudowy nawiązywała do  pozostałych budynków, pozwalając utrzymać ogólny ład przestrzenny i czytelność założenia.
Podstawowym zadaniem projektowym było właściwe opracowanie narożnika domykanego kwartału, który był zróżnicowany stylistycznie. Dlatego ważnym czynnikiem porządkującym stała się kolorystyka i tektonika projektowanych elewacji, wyraźnie akcentująca główne wejście skierowane na zewnątrz kwartału.
Rozbudowywane skrzydło zostało idealnie włączone w ciąg głównej komunikacji Szpitala. W ramach prac budowlanych mieściło się także zagospodarowanie terenu.  
Realizacja projektu przyczyniła się też do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Budynek jest przystosowany  dla osób niepełnosprawnych. 
Elementem wyróżniającym inwestycję jest mural autorstwa wybitnego artysty Tomasza Sętowskiego, który jest przedstawicielem kierunku tzw. realizmu magicznego. W dorobku artysty są setki wystaw w Polsce i na świecie. Jego prace znajdują się w wielu galeriach sztuki współczesnej na świecie oraz w zbiorach prywatnych. W ostatnich latach Tomasz Sętowski uległ namowie swojego syna Mikołaja (również znanego artysty) oraz jego przyjaciół i utworzył grupę Streat Art „The Dreamers” czego owocem stały się wielkoformatowe murale. Poznań stał się trzecim miastem w Polsce (po rodzinnej miejscowości artysty - Częstochowie oraz Szczecinku), w którym znalazł się mural Sętowskiego.
Jest on oparty na znanym olejnym obrazie malarza pt. „Cesarzowa Baśniowych Opowieści”. Ostateczna wersja tego muralu pt. „Królowa Onkologii” została dostosowana do miejsca, w którym on się znalazł, tj. do pawilonu onkologii dziecięcej. Uśmiechnięta królowa pokazuje pozytywną wizję artysty, bo baśnie adresowane są do wszystkich. Intencją umieszczenia tego dzieła na budynku, w miejscu widocznym także z poza terenu Szpitala, było jego udostępnienie szerszemu odbiorcy. Mural, poza oczywistymi walorami artystycznym, w sposób unikatowy wyróżnia zarówno nowy pawilon, jak i cały Szpital.
 

dr n. med. Paweł Daszkiewicz, Dyrektor Naczelny Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 "Jak dla większości inwestycji, tak i dla tej, największym wyzwaniem było pozyskanie funduszy na realizację. W przygotowanie projektu oraz pozyskanie środków bardzo mocno zaangażowana była strona społeczna reprezentowana przez Stowarzyszenie Dzieciaki Chojraki – można więc powiedzieć, że motorem napędowym inwestycji stali się często rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi przeszli przez leczenie chorób nowotworowych w naszym Szpitalu.
Ostatecznie udało się pozyskać dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt projektu „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” to ponad 31,6 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 21 mln zł. Wnioskodawcom, a następnie Inwestorem realizującym inwestycję był Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, który po zakończeniu inwestycji przekazał nowe skrzydło budynku w użytkowanie Szpitala.
Na realizację inwestycji przeznaczono grunt przy styku ulicy Szpitalnej i Bukowskiej – dzięki koncepcji przeniesienia oddziałów i poradni do zupełnie nowego skrzydła budynku Szpitala, udało się wykonać wszystkie prace niezależnie od bieżącego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Szpitala, a jednocześnie umożliwiło osiągnięcie wyższych standardów epidemiologicznych i funkcjonalnych niż było by to możliwe poprzez modernizację powierzchni staruch oddziałów.
W toku realizacji inwestycji największym wyzwaniem było  pogodzenie  prac budowlanych wykonywanych na terenie szpitala z jego bieżącym funkcjonowaniem - Szpital cały czas przyjmował i leczył pacjentów. Priorytetem było więc takie planowanie prac, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one  na komfort chorych i pracy personelu Szpitala.
Nowe skrzydło budynku przeznaczone dla onkologii zapewnia realizację wszystkich europejskich standardów opieki nad dzieckiem z choroba nowotworową. Zostało zaprojektowane dla Kliniki Onkologii Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej oraz innych już istniejących jednostek Szpitala powiązanych technologicznie i organizacyjnie z Kliniką. Zostały one częściowo przeorganizowane i przeniesione, ale powstały też nowe elementy infrastruktury i systemu zorientowane na poprawę wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży. Utworzone zostały warunki do rehabilitacji pacjentów w trakcie i po-leczeniu, warunki do edukacji rodziców, lekarzy i młodzieży, poprawione zostały warunki do prowadzenia dydaktyki, będącej istotną częścią działalności szpitala klinicznego a także poprawie uległy warunki do całodobowego pobytu rodziców przy małych pacjentach i warunki do opieki neonatologicznej.
Dzięki inwestycji znacznej poprawie uległy warunki pobytu pacjentów i ich opiekunów dzięki zapewnieniu większej ilości sal jednoosobowych z miejscem do spania i zapleczem socjalnym dla opiekunów. Sale są klimatyzowane i charakteryzują się  wyższym standardem epidemiologicznym niż Szpital byłby w stanie zapewnić w „starych” oddziałach wybudowanym w latach 60-tych. Dzięki rozbudowie części dziennej (poradnia i oddział dzienny) możliwe jest prowadzenie na większą skalę krótkotrwałej chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych, a tym samym ograniczenie liczby hospitalizacji na zamkniętym oddziale stacjonarnym do minimum. Większość codziennych zabiegów w toku terapii onkologicznej sprowadza się do zaledwie kilkugodzinnych podań leków, preparatów krwi lub przeprowadzenia badań laboratoryjnych czy kontrolnych postępu leczenia. Pomieszczenia oddziału dziennego oraz przyległej do nich poradni onkologicznej służą także poprawie wczesnego wykrywania nowotworów i diagnozowania odległych następstw choroby nowotworowej, ponieważ są tu także prowadzone podstawowe badania diagnostyczne dzieci z podejrzeniem choroby rozrostowej i dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym. Takie rozwiązanie przestrzenne zdecydowanie zmniejszy stres dzieci i ich opiekunów nieuchronnie związany z badaniami prowadzonymi na oddziale stacjonarnym.
Nowy budynek onkologii pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów onkologicznych, którzy często z uwagi na prowadzoną terapię mają osłabioną odporność. Dotychczas pacjenci zmuszeni byli do przemieszczania się po budynku głównym Szpitala pomiędzy innymi pacjentami, również pomiędzy pacjentami z chorobami infekcyjnymi. Osobne skrzydło budynku zminimalizowało ilość takich kontaktów. Jednocześnie dzięki połączeniu z budynkiem głównym Szpitala, pacjenci onkologiczni mają zachowany bezkolizyjny dostęp do diagnostyki i bloku operacyjnego Szpitala. Ponadto rozbudowane zostało zaplecze diagnostyczne onkologii – na poziomie – 1 powstały: Pracownia Patomorfologii, Pracownia Immunologii Hematologicznej oraz pomieszczenia apteczne (Pracownia Leku Cytostatycznego) a także dedykowane pacjentom onkologicznym zaplecze rehabilitacyjne.
Dzięki budowie nowego pawilonu dla onkologii Szpital zyskał również powierzchnie, które dotąd zajmowane były przez „stare” oddziały onkologiczne oraz „stary” budynek Poradni Onkologicznej, co pozwala na przebudowę i powiększenie innych oddziałów Szpitala oraz  na powiększenie powierzchni przyszpitalnych poradni specjalistycznych."
 I: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
I: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
W: Skanska S.A Warszawa
P: A.DO XXI Sp. z o.o. Poznań

 

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera

Poznań