CEREKIEW Modernizacja dla potrzebujących

W miejscowości Cerekiew w 2021 roku powstał piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt Środowiskowego Domu Samopomocy. Budynek to obiekt z lat sześćdziesiątych, początkowo pełnił funkcję szkoły podstawowej, a następnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Szkoły Życia. Po przeniesieniu placówki do Bochni, przez 18 lat obiekt stał niezagospodarowany. Obiekt przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Inwestycja stworzyła placówkę okresowego dziennego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. Placówka nie tylko zapewnia terapię osobom z niepełnosprawnościami, ale również jest dużym wsparciem dla ich rodzin.
Prace remontowe w budynku w Cerekwi obejmowały wymianę okien i drzwi, izolacje fundamentów, remont ścian i sufitów, docieplenie budynku, wymienienie orynnowania, remont dachu, roboty wykończeniowe. Ponadto przeprowadzono szereg prac remontowych wewnątrz budynku wymieniono wszystkie instalacje, zamontowano nowoczesne ogrzewanie gazowe, wykonano nowe tynki i wylewki. Uporządkowane zostało otoczenie budynku poprzez wymianę płyt chodnikowych w miejscach dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych na nawierzchnię z kostki brukowej. Pomieszczenia budynku zostały wyposażone w meble oraz potrzebny sprzęt do rehabilitacji i sprzęt do prowadzenia zajęć. Całość zrealizowanych prac wyniosła 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy to środki z budżetu powiatu bocheńskiego natomiast pozostała część to środki pozyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
 

Adam Korta, starosta Powiatu Bocheńskiego
"W tej części małopolski brakowało ośrodka wsparcia dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, stąd też decyzja o uruchomieniu tam takiej placówki. Tego typu domy samopomocy, są elementem wsparcia społecznego i przygotowują wychowanków do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymują tam opiekę i pomoc. To ogromne wsparcie dla rodzin tych podopiecznych."
I: Powiat Bocheński
W: Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda Bochnia
Horeca Sp. z o.o. Bochnia
P: Koarchitekci S.C. Adam i Max Kobiela Bochnia