RADOMSKO Ożywili centrum miasta

W Radomsku władze miasta przeprowadziły bardzo interesującą, kilkuelementową inwestycję. Przy ulicy Rejmonta 8 i 9 zbudowano ogrody wertykalne i przy tejże samej ulicy ogrody deszczowe.

W zakres budowy ogrodów deszczowych weszły wzmocnienia ścian kamienic, montaż instalacji nawodnieniowej, montaż instalacji elektrycznej zasilającej szafkę sterowania nawodnieniem, montaż systemu filcowego pod projektowane nasadzenia oraz nasadzenie roślin w kieszeniach modułów filcowych. W obu przypadkach w ramach realizacji inwestycji nie zmieniła się forma architektoniczna budynku. Natomiast w przypadku realizacji ogrodów deszczowych przy ulicy Reymonta zbudowano 60 miejsc postojowych, zbudowano obiekty małej architektury oraz sieć elektryczną. Zbudowano przyłącza i instalację kanalizacyjną i wodociągową.

W szczególności zakres zadania obejmował budowę parkingu, budowę chodników, budowę ogrodu deszczowego, przebudowę jezdni drogi wewnętrznej, utwardzenie części terenu kostką brukową pod projektowaną grafikę 3D, utwardzenie części terenu kostką granitową pod projektowaną zieloną ścianą, budowę miejsca rekreacji w postaci ogrodu zapachowego wraz z altaną i ścieżkami o nawierzchni tłuczniowej oraz budowę elementów małej architektury – budki dla owadów, abisynki i leżaków z palet.


Monika Andrysiak, wiceprezydent Radomska

"Nowa przestrzeń terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku to kolejny etap procesu "ożywiania" centrum miasta i przywracania należytych mu funkcji. Inwestycja dała mieszkańcom niewątpliwą poprawę estetyki ścisłego centrum - nasadzenia, ławki, altana, abisynka, tablice edukacyjne, ogród deszczowy oraz widowiskowe zielone ściany, które mają też za zadanie oczyszczać powietrze i poprawiać mikroklimat - ale również 60 nowych miejsc parkingowych i nowy szlak komunikacji pieszej, do którego mieszkańcy nie musieli się przyzwyczajać i już teraz korzystają z niego bardzo chętnie. Wszystko to wykonane zgodnie z koncepcją "miasta gąbki", miasta bardziej odpornego na susze, fale upałów, ale i gwałtowne burze, i lokalne podtopienia - dzięki kostce z hydrofugą oraz ogrodowi deszczowemu o pojemności 19m^3. W bardzo niedalekiej przyszłości w pobliżu miejsc parkingowych pojawią się stacje ładowania pojazdów elektrycznych, z których korzystanie przez pewien czas będzie nieodpłatne – obecnie trwają procedury prawne. W czasie prac archeologicznych poprzedzających inwestycję odkryty został historyczny bruk miejski, który został wkomponowany w nowoczesną zabudowę terenu. Podjęliśmy zatem próbę jak najskuteczniejszego połączenia estetyki, ekologii, historii miasta i funkcjonalności. Efekt? Nowa przestrzeń nigdy nie świeci pustkami, a na ul. Reymonta zaczęły pojawiać się ogródki piwne."

I: Miasto Radomsko
W: Fiba s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński Ładzice
"POZIOM" Eugeniusz Mądry Radomsko
P: INVEST Grzegorz Piwnik Radomsko
DETAL Piotr Iskrzyński Radomsko


 

Ogrody wertyklane

Radomsko