Piec jak dwa wieżowce - Jedna z najnowocześniejszych na świecie

Huta Głogów jest jednym z zakładów KGHM Polska Miedź, trudno się więc dziwić, że wszystko tu jest w skali makro. Rozmiary obiektów, liczba zatrudnionych, a tym samym i inwestycje – modernizacja ciągu technologicznego do wytopu miedzi, realizowana w ramach Programu Modernizacji Pirometalurgii, jest spośród nich największa, czyni z Huty Głogów jedną z najnowocześniejszych hut na świecie. Wcześniej funkcjonujące w hucie piece szybowe były w zderzeniu ze skalą realizowanej produkcji archaiczne jak na dzisiejsze czasy. Rewitalizacja oraz modernizacja instalacji nie były żadnym rozwiązaniem – pochłonęły by ogromne kwoty, nie przestawiając huty na nowoczesne tory. Piec zawiesinowy, co do budowy którego decyzję podjęto już w 2010 roku, przez wiele dziesiątków lat będzie nowoczesny, bo istnieje możliwość jego doskonalenia. - W historii naszego zakładu są trzy przełomowe daty. Rok 1971, gdy uruchamiano Hutę Głogów I, 1978, gdy uruchamiano Hutę Głogów II i 2016, gdy ruszył zmodernizowany ciąg do wytopu miedzi – mówi Andrzej Szydło, dyrektor naczelny oddziału KGHM Huta Głogów. – Prace prowadziliśmy większość czasu w działającej hucie, która osiągała w tym czasie niemal rekordowe wyniki produkcji, musieliśmy wpisać się w istniejącą infrastrukturę, dopasować do ograniczonej powierzchni. Zakres robót odpowiadał  około 60 procentom prac, które trzeba by wykonać, by postawić nową hutę.  We wszystkich relacjach z budowy i powstałych przy okazji uruchomienia ciągu do wytopu miedzi, odczuwało się wielkie emocje. Trudno się im dziwić, choćby z uwagi na skalę przedsięwzięcia - hala, w której posadowiony został nowoczesny piec zawiesinowy ma wysokość dwóch dziesięciopiętrowych wieżowców. Łączna długość kabli zabudowanych w ramach modernizacji jest porównywalna z długością granic lądowych Polski i wynosi 2900 kilometrów. Do budowy zużyto ponad 13,1 tysięcy metrów sześć.  betonu, masa wykorzystanej konstrukcji halowej przekroczyła 13,5 tysiąca ton, masa stali zbrojeniowej – 2,77 tysiąca ton. Łączna długość wybudowanych estakad to ponad 2,5 kilometra. Inwestycja, czyniąca z Huty Głogów jedną z najnowocześniejszych firm tej branży na świecie, daje też wymierne korzyści finansowe, pozwala bowiem na ograniczenie kosztów produkcji oraz ekologiczne – znacząco zmniejsza oddziaływanie huty na środowisko. – Po półrocznym funkcjonowaniu nowej instalacji wiemy, już, że korzyści ekologiczne są większe niż projektowane. Nowa instalacja będzie nowoczes- na przez dziesiątki lat, ponieważ istnieje możliwość jej doskonalenia. Już teraz przyglądamy się jej pod tym kątem i identyfikujemy obszary, które można ulepszyć. Na ten rok planujemy też dokończenie innej, poważnej inwestycji – instalacji do prażenia koncentratów, który umożliwi odzyskiwanie ciepła i dodatkowo zmniejszy koszty działalności huty. To będzie pierwsza tego typu instalacja na świecie. – dodaje Andrzej Szydło.