Starostwo jak nowe

KARTUZY. W obecnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku o zwycięstwo walczy budynek Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Kościuszki 26.
Inwestycja w budynku, który jest objęty ochroną konserwatorską, w tym wpisem do rejestru zabytków, dążyła do uzyskania wyglądu budynku z 1905 roku, który znany jest z pocztówek z tego okresu. Pierwotnie budynek przy ul. Kościuszki 26 wraz z przylegającym do niego drugim budynkiem przy ul. 3 Maja (obecnie jest to jeden budynek) przeznaczony był na siedzibę Starostwa Powiatowego, następnie od l. 80-tych XX w. do r. 2019 mieścił się tam Sąd Rejonowy. W 2021 roku budynek został przekazany Powiatowi Kartuskiemu, który przeprowadził roboty budowlane dostosowujące obiekt do nowych funkcji.  W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in. rozbudowę budynku w na parterze i w części podziemnej, w tym pogłębiając istniejącą kondygnacje podziemną. Rozbudowano także budynek o dodatkowe archiwum na potrzeby Wydziału Geodezji w kondygnacji podziemnej (o pojemności akt ok. 1500mb) oraz rozbudowano parter o dodatkowe pomieszczenia biurowe na parterze na potrzeby Wydziału Geodezji. Wykonano przebudowę istniejącej części budynku na nowe potrzeby dla wydziału Geodezji i Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kartuzach. W budynku zainstalowano windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, nowoczesne instalacje elektryczne, sanitarne i teletechniczne realizując optymalny układ pod nowe funkcje który był możliwy do zrealizowania biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z zabytkowego charakteru budynku.  Roboty budowlane konserwatorskie przeprowadzono zgodnie z programem prac konserwatorskich i wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wytycznymi Konserwatora Zabytków Powiatu Kartuskiego. Roboty konserwatorskie były realizowane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego. Przeprowadzono roboty budowlane instalacyjne, wykończeniowe i remontowe, roboty ziemne, budowę/przebudowę sieci oraz zagospodarowanie terenu.
Na skutek wszystkich przeprowadzonych prac mamy obecnie pięknie zmodernizowany zabytkowy budynek użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy o. 712 mkw., powierzchni użytkowej ok. 1650mkw., i kubaturze ponad 7000 m szesc. Od połowy roku 2023 roku w budynku funkcjonują Wydziały Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, dzięki czemu wcześniej rozproszone jednostki związane z procesem inwestycyjno-budowlanym w Powiecie Kartuskim zostały zlokalizowane w jednym budynku.
I: Powiat Kartuski
W: ELWOZ Sp. z o.o. Miechucino
P:  Autorska Pracownia Architektury architekt Tomasz Golanko Kartuzy
 

Starostwo jak nowe

Kartuzy