Nowa siedziba, lepsze warunki

OSIECZNICA. Nadleśnictwo Krosno ma nową siedzibę z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja robi wrażenie.
Dokumentacja projektowa została wykonana przez Biuro Projektowe ,,PROJEKT” Bogumiła Wojciechowska 65-954 Zielona Góra, ul. Kamionkowa 1. Projekt zawiera wszystkie założenia i wymogi, które nakreśliło Nadleśnictwo Krosno (inwestor). Wykonawca Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła oddział ,,Diament” w Zielonej Górze ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra, został wyłoniony w ramach postepowania przetargowego na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Umowa na realizację zadania została podpisana 3 grudnia 2021 r. Okres realizacji umowy wyznaczono na 24 miesiące od dnia podpisania umowy. W okresie wczesno wiosennym wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych związanych budową budynku biurowego, budynku garażowo – magazynowego i wiaty oraz robót towarzyszących: kolejność/etapy realizacji robót: - niwelacji i przygotowaniu terenu, - wykonaniu przyłączy, - wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem obiektu, - wykonaniu robót związanych z budową części nadziemnej obiektu, - budowy masztu antenowego, - wykonaniu instalacji wewnętrznych, - wyposażeniu pomieszczeń, - wykonaniu zagospodarowania działki wokół budynku.
Budynek biurowy to obiekt parterowy zaprojektowany na planie trzech przyległych do siebie prostokątów. Pow. użytkowa 894,23 mkw., budynek o konstrukcji murowanej, strop z płyty kanałowej sprężonej, konstrukcja dachu drewniana, posadowiony na ławach fundamentowych, trzy nawy obiektu kryte dachem dwuspadowym krytym blachą na rąbek. Elewacje wykonane z płyty HPL. Elewacje szczytowe nawy środkowej wykonane jako samonośne przeszklone na konstrukcji aluminiowej.
Na elewacjach zastosowano elementy zacieniające w postaci lameli poziomych, stolarka okienna wyposażona w zewnętrzne żaluzje przeciwsłoneczne. Część garażowa i gospodarcza została zlokalizowana w odrębnym obiekcie. Budynek o konstrukcji murowanej strop z płyty kanałowej sprężonej, konstrukcja dachu drewniana, posadowiony na ławach fundamentowych, kryty blacha na rąbek. Elewacje wykonane z płyty HPL. Budynki wyposażone w systemy antywłamaniowe, p. pożarowe, monitoringu, kontroli dostępu. W budynkach zaprojektowano wentylację mechaniczną na bazie sześciu central rekuperacyjnych przeciw prądowych współpracujących z wymiennikiem gruntowym ciepła oraz wyposażonych w bypassy optymalizujące dopływ świeżego powietrza. Zastosowano również system klimatyzacji pracujący na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A, nieszkodliwym dla środowiska. System posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewnętrznymi.
Ogrzewanie budynków odbywa się za pomocą gazu. Instalację grzewczą wykonano w systemie podłogowym. Budynki zapewniają dostęp dla osób niepełnosprawnych. W obrębie posesji wybudowano maszt antenowy ze strunobetonu o wysokości 37 m, wraz anteną nadawczo – odbiorczą. Ponadto wykonano zbiornik retencyjny na wody opadowe, który wspomaga system nawadniania terenu zielonego.


Ryszard Jasiński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krosno
Wybudowano również 33 + 1 dla osób niepełnosprawnych miejsca parkingowe na terenie posesji oraz sześć poza ogrodzeniem, które zostało wykonane z paneli siatkowych powlekanych. Odbiór robót nastąpił w dniu 1 grudnia 2023 r. po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
I:Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno
W: EXALO DRILLING S.A. oddział "DIAMENT" w Zielonej Górze
P: Projektowanie i Aranżacje "PROJEKT" Bogumiła Wojciechowska Zielona Góra
 

Nowa siedziba

Nadleśnictwa Krosno