Aktywnie w starej elektrowni

WOŁOMIN. Mieszkańcy gminy Wołomina zyskali unikatową, architektoniczną perełkę – Starą Elektrownię. Miejsce z duszą i historią otworzyło drzwi na nowe możliwości rozwoju i spotkań dla lokalnej społeczności.

Zabytkowy budynek powstał w latach dwudziestych XX wieku. Jest zlokalizowany
w centrum Wołomina, przy ul. Daszyńskiego 3 (ówczesna ul. Fabryczna). Dawniej służył mieszkańcom jako elektrownia, z której w 1926 roku popłynął prąd do domów i ulic. Elektrownia została zamknięta w 1941 roku, a miasto Wołomin zostało wtedy przyłączone
do Elektrowni Warszawskiej. Pomimo wielu prób ponownego uruchomienia Elektrowni
w  późniejszych latach, pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku została ona zamknięta ostatecznie, a jej wnętrza do lat dziewięćdziesiątych XX wieku wykorzystywano
m.in. na warsztat samochodowy i magazyn. W 1995 roku posesja i zdegradowany budynek stały się własnością gminy Wołomin.
       Budynek przez lata niewykorzystywany popadł w ruinę. Dopiero aktualna burmistrz Wołomina, Elżbieta Radwan, podjęła działania, by zrewitalizować ten historyczny obiekt. Rozbudowano jego bryłę przy użyciu tradycyjnych, właściwych dla czasu powstania budynku, technik i materiałów. Proces był bardzo skomplikowany, ponieważ w trakcie robót budowlanych konieczne stało się zwiększenie zakresu napraw ścian fundamentów i tynków.
W związku tym, że obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej, projekt budowlany inwestycji został uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie.
       Remont zabytkowej placówki był marzeniem burmistrz Elżbiety Radwan,
ale szacowany koszt tej inwestycji przez wiele lat wstrzymywał jej rozpoczęcie. Realizacja marzenia stała się możliwa, kiedy gmina, po intensywnych staraniach, pozyskała na ten cel dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej Jessica2 w wysokości ponad 3,7 mln złotych. Dofinansowanie obejmowało cały projekt - koszty inwestycyjne, związane z rozbudową
i modernizacją wraz ze wszystkimi instalacjami, zagospodarowaniem działki i późniejszym niezbędnym wyposażaniem. W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w maju 2021 roku na teren elektrowni wprowadzono wykonawcę.
       Dzisiaj w Starej Elektrowni mieści się Centrum Aktywności Wołomin (CAW), będące filią Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. Przestrzeń służy wszystkim mieszkańcom. Odbywają się w niej spotkania autorskie, wydarzenia kulturalne, warsztaty i szkolenia. Miejsce, ze względu na swoją nietuzinkową architekturę jest również wynajmowane na sesje zdjęciowe i spotkania promocyjne np. książek. Modernizacja obiektu była głęboko przemyślana.
W zaproponowanych rozwiązaniach przewidziano zmieniające się potrzeby społeczne
i zaoferowano unikatowe rozwiązania dotyczące przestrzeni, sceny, nagłośnienia i innych elementów użytkowych. Zadbano o niewielkie biuro, toalety oraz przestrzeń ekspozycyjną.
W foyer zostały umieszczone minikawiarenka z kontuarem recepcji, szatnia oraz stoliki.
Na zewnątrz został zaprojektowany dodatkowy ogród, który do tego miejsca przyciągnie uwagę latem podczas planowanych kameralnych koncertów na świeżym powietrzu, występów artystów, a nawet potańcówek. Na uwagę zasługuje również neon znajdujący się na zewnątrz budynku, który stanowi nie tylko intrygujący element identyfikacji wizualnej,
ale też w oryginalny sposób, symbolicznie, łączy teraźniejszość z przeszłością.
Budynek otwarto dla publiczności 16 września 2023 roku. Wydarzeniem inaugurującym był Festiwal Literacki Znaczenia, który idealnie wpisał się w klimat i przestrzeń budynku. Mieszkańców zachwyciło zmodernizowane wnętrze i wystrój, a wystawa, prelekcje i koncert w ramach Festiwalu pokazały pełne spektrum możliwości wykorzystania tego przywróconego mieszkańcom obiektu.
      

Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina
"Stara Elektrownia w Wołominie z całą pewnością jest miejscem, które dowodzi,
że historyczne budynki mogą znakomicie wpisywać się w wizję nowoczesnych przestrzeni
i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ważne, by włodarze miast takich jak Wołomin, widzieli w zabytkach duszę i wyjątkową szansę, a nie tylko koszty. Wołomin miał to szczęście, że burmistrz Elżbieta Radwan dostrzegła w starym, zniszczonym budynku piękno historii Wołomina i jego mieszkańców, którzy walczyli o lepszą przyszłość dla swojego miasta. Dziś, dzięki tej wizji, w Starej Elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie, tak jak ponad 100 lat temu, powstaje energia i choć jest zupełnie inna, to z całą pewnością jest nową energią dla Wołomina."
I: 
Gmina Wołomin
W: EURODOM Sp. z o. o. Płock
P: Autorska Pracownia Architektury CAD Warszawa
 

Wołomin

Stara Elektrownia