Domek Ogrodnika w parku księżnej Czartoryskiej Radzymin

Domek Ogrodnika wraz z otaczający go parkiem stanowi fragment dawnego kompleksu pałacowo-parkowego w stylu angielskim, założonego około 1770 roku przez księżną Eleonorę Czartoryską, wujenkę króla Stanisława Augusta. Domek jest jedyną pozostałością tutejszych zabudowań, bo pałac został rozebrany pod koniec XIX wieku. By Domek mógł spełniać dzisiejsze oczekiwania i służyć jako obiekt kulturalny, edukacyjny i gastronomiczny, wymagał gruntownych prac remontowych i modernizacyjnych bez których popadał w ruinę.
Firma EL-BUD wzmocniła fundamenty oraz popękane ściany, stawiając w spoiny między cegłami stalowe pręty. Piwnicę zabezpieczono przed przesiąkaniem wody a sklepienia przymocowano prętami do stropu między częścią podziemną a parterem. Pieczołowita restauracja prowadzona była z dbałością o pierwotną konstrukcję i detale. W części podziemnej znalazła się nowoczesna przestrzeń muzealno-wystawiennicza, wyposażona m.in. w internetowe info-kioski z prezentacją na temat historii Radzymina i przypominającą działalność Eleonory Czartoryskiej. Część parterowa z antresolą i tarasami, przeznaczona została pod usługi gastronomiczne i kulturalne. Jej wnętrze ozdobione jest historycznymi grafikami i wyposażone w wygodne meble kawiarniane. Nowym elementem są tarasy okalające Domek, służące wypoczynkowi i organizacji wydarzeń kulturalnych – koncertów, widowisk czy seansów kina letniego, czemu sprzyja amfiteatralny układ tarasów.
Wydarzenia te można śledzić także z drugiego brzegu parkowego stawu. Domek Ogrodnika przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z info-kiosków mogą korzystać osoby niesłyszące i niewidzące. Jednocześnie zagospodarowano przestrzeń wokół Domku. Powstały nowe ścieżki, przy których ustawiono ławki. Zadbano o zieleń. W pobliżu powstało kilkanaście nowych miejsc parkingowych. Otoczenie Domku będzie się dalej zmieniać – gmina Radzymin planuje rewitalizację całego parku w ramach projektu „Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta”. Na odbudowę Domku Ogrodnika, jak i na projekt rewitalizacji parku, Radzymin uzyskał znaczące dofinansowanie unijne. Tylko na odrestaurowanie Domku Ogrodnika z unijnych funduszy gmina otrzymała ponad 677 tys. złotych, w sumie prace przy nim kosztowały ok. 2,5 mln złotych. W 2017 roku Radzymin też uzyskał rekordowe, sięgające blisko 14 mln złotych, dofinansowanie na dalszą przebudowę parków na terenie gminy.

KRZYSZTOF CHACIŃSKI, BURMISTRZ RADZYMINA: "Domek Ogrodnika dla wielu naszych mieszkańców jest bardzo ważnym miejscem, jednym z symboli miasta. Stan budynku był bardzo zły i przez wiele lat taki pozostawał. Kiedy w 2014 r. zostałem burmistrzem, odbudowa domku była jednym z moich priorytetów. Po uzyskaniu dofinansowania unijnego domek został odresturowany z ogromną starannością. Stworzyliśmy miejsce, które w atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów formie łączy historyczny charakter budynku z nowoczesną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji. Odbudowany Domek Administratora stał się także symbolem dużych zmian w naszej gminie – przykładem rewitalizacji przestrzeni miejskiej o historycznym charakterze poprzez konsekwentne realizowanie planów inwestycyjnych. Dzięki środkom unijnym chcemy przywrócić blask także parkowemu otoczeniu, które jest pamiątką po latach świetności Radzymina i jego dynamicznym rozwoju w XVIII i XIX wieku."

Inwestor: Gmina Radzymin
Wykonawca: EL-BUD Stanisław Bereda z Radzymina
Projektant: EL-BUD Stanisław Bereda z Radzymina

Domek Ogrodnika w parku księżnej Czartoryskiej

Radzymin