Budownictwo niskoenergetyczne ma przyszłość

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach jako przykład modelowego budynku niskoenergetycznego posiada zaawansowane rozwiązania technologiczne, wykorzystujące energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, tj. energię słoneczną, geotermalną oraz odpadową.

Umowę dotyczącą budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód podpisano 4 października 2018 r. przez Burmistrza Miasta Siemiatycze Piotra Siniakowicza i Prezesa Zarządu ZAB-BUD Sp. z o.o. Andrzeja Zaboklickiego. Zakres robót obejmował: budowę pływalni, przebudowę budynku po gimnazjum, przebudowę istniejącej hali widowiskowo-sportowej na potrzeby pływalni, budowę i przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej oraz gruntowego wymiennika ciepła, rozbiórkę zaplecza sali gimnastycznej, w tym istniejącej części sanitarno-szatniowej i wentylatorni wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby MCEE W-Z.
Umowa zakładała powstanie nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego weszły 6-torowy basen sportowy, basen rekreacyjny, wodny plac zabaw dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem oraz zespół saunowy ze strefą relaksacyjną. Układ konstrukcyjny czterokondygnacyjnego obiektu stanowi konstrukcja przestrzenna w postaci stopów, belek i ścian żelbetowych posadowionych na płycie fundamentowej. 15 października 2018 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pływalni. Prace przy realizacji inwestycji trwały niecałe dwa lata. Pozwolenie na użytkowanie budynkuInwestor otrzymał 13 października 2020 r. W międzyczasie, 23 września 2020 r. Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód otrzymało polski certyfikat budownictwa energooszczędnego na podstawie prób szczelności przeprowadzonych przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

ANDRZEJ ZABOKLICKI,
PREZES ZARZĄDU
ZAB-BUD SP. Z O.O.

"Jesteśmy firmą rozwijającą się, staramy się realizować szeroki przekrój inwestycji na coraz większym obszarze w Polsce. Uważamy, że każda realizacja przynosi nowe korzystne doświadczenia dla firmy i jej pracowników. Zwłaszcza taka, w której zastosowano nowatorskie rozwiązania technologiczne. Taką inwestycją była budowa krytej pływalni w Siemiatyczach, której głównym założeniem było wykonanie budynku pasywnego, cechującego się zminimalizowaniem zużycia energii, poprzez szerokie wykorzystanie źródeł odnawialnych, tj. energia słoneczna, geotermalna oraz odpadowa. Na to nakładał się wymóg uzyskania szczelności budynku, wymagający odpowiedniego doboru materiałów oraz skrupulatnego nadzoru nad wykończeniem budynku. Cel ten został zrealizowany. We wrześniu 2020 r. Pływalnia
otrzymała Polski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego. Jesteśmy przekonani, że budynki niskoenergetyczne stanowią przyszłość budownictwa. Przecierając szlaki poprzez realizację inwestycji takich jak Budowa Krytej Pływalni w Siemiatyczach jednocześnie zdobywamy potrzebne na przyszłość doświadczenie. Cieszymy się ponadto, że Pływalnia„,Wodne Tarasy” znajduje popularność wśród mieszkańców Siemiatycz, którzy na taką inwestycję czekali od lat."


Inwestor: Miasto Siemiatycze
Wykonawca: ZAB-BUD Sp. z o.o. Warszawa
Projektant: ArchitekciPL Jerzy Hnat Gliwice
 

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód- Zachód

Siemiatycze