Prokuratura w blasku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL z siedzibą w Oleszycach wykonała wysoce jakościowo i bezusterkowo remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, czego efekty możemy oglądać do chwili obecnej.

Obiekt siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie – na którym firma ANPOL wykonywała prace - składa się z dwóch budynków tj.: pierwszy narożny przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, róg Trębackiej (dawniej pałac Wesslów) wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.:214 decyzja z dnia 1.07.1965, druga kamienica przy ul. Koziej 1 (pierwotnie Hotel Kowieński, później Włoski, a od 1869r.-Kamienica Barszczewiczowska) wpisana do rejestru zabytków pod nr rej.: 204 z dnia 1.07.1965 roku. Obecnie w budynku mieści się Prokuratura Regionalna w Warszawie oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Inwestycja wykonana w wysokim standardzie przy wykorzystaniu specyficznych i specjalnych do rodzaju prac i materiałów czego wymagała zarówno dokumentacja projektowa jak i spełniający funkcje kontrolną konserwator zabytków. Przedmiotowe prace wykonywalifachowcy specjalizujący się w odnawianiu obiektów zabytkowych. Prace wykonywane były pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków i pod nadzorem architektonicznym i wykonane w celu zachowania stanu dotychczasowego wystroju w zakresie nawet najmniejszych detali w odniesieniu do bonii, attyk czy gzymsów co wymagało kunsztu i precyzji w wykonywaniu tych prac oraz szczegółowej wiedzy w tym zakresie. Wysokie kwalifikacje naszej firmy jak i zastosowanie odpowiednich materiałów gwarantują wieloletnie nienaruszone użytkowanie i to zarówno w zakresie jakości wykonanych prac jak i osiągniętych efektów estetycznych zarówno z pożytkiem znajdujących się w tym obiekcie instytucji jak i mieszkańców Warszawy.

Trochę historii
Kamienica zbudowana przed 1743 r., prawdopodobnie dla Barszczewicza. W roku 1754 właścicielem kamienicy był już pierwszy minister dworu saskiego Henryk Bruhl, być może kamienica uległa przebudowie. W 1784 kamienica należała do księcia Mikołaja Radziwiłła.
W roku 1819 właścicielem został Andrzej Brzeziński. W kolejnym roku Katarzyna Brzezińska przeprowadziła remont i zapewne rozbudowę oficyny. W latach 1869 - 1920 w kamienicy mieścił się Hotel Kowieński, następnie Hotel Włoski. W drugiej połowie XIX wieku budynek utracił wystrój elewacji frontowej. W 1944 roku budynek został całkowicie spalony, pozostały główne mury wraz z tynkami. Budynek dawnej kamienicy został odbudowany w 1949 roku w niezmienionej formie sprzed wojny, ale bez części oficyn. Obecnie w budynku mieści się warszawska Prokuratura Regionalna oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Kamienica jest funkcjonalnie połączona z budynkiem Pałacu Wesslów.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański z siedzibą w Oleszycach podjęła się wykonania przedmiotowej inwestycji z wielu względów. Choć biorąc pod uwagę cel prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na generowaniu przychodów, jako jeden z podstawowych czynników prowadzenia robót, to należy zwrócić uwagę na to, że nieodzownym elementem podjęcia prac w zakresie remontu elewacji budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie, był sentyment i zainteresowania właściciela Firmy ANPOL Pana Andrzeja Polańskiego, jakie żywi on do zabytkowych obiektów i to nie tylko kamienic Warszawy które swoim urokiem, historią a czasami tajemniczością są wdzięcznym obiektem prac renowacyjnych prowadzonych przez wykonawcę. Takie zainteresowania w połączeniu z wysokim poziomem fachowości jak i jakości prowadzonych prac pozwalają z wielkim zaangażowaniem, precyzją a przede wszystkim przyjemnością realizować tego typu inwestycje.
Andrzej Polański owe zainteresowania wyniósł z domu rodzinnego gdzie jego ojciec w ramach prowadzonej swojej działalności realizował prace na wielu obiektach zabytkowych w całym kraju m.in. wykonywał kompleksowe prace renowacyjne na obiekcie Pałacu Czartoryskich w Sieniawie.
Inwestor: Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna Warszawa
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański Oleszyce
Projektant: Grupa Proeks Janusz Sikora Marki


 

Prokuratura Rejonowa

Warszawa