Rekonstrukcja i adaptacja dla celów turystycznych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - Kopalni Guido i Sztolni Królowa Eliza w Zabrzu

Nagroda Obiekt 25-lecia w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" za rekonstrukcję i adaptację dla celów turystycznych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - Kopalni Guido i Sztolni Królowa Eliza w Zabrzu dla inwestora Miasta Zabrze.

Prawdziwy rarytas Zabrza. Sztolnia Królowa Luiza to największy kompleks turystyczny związany z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Polsce i absolutny unikat w skali całej Europy. To wyjątkowy zespół zabytków, obrazujący rozwój technik górniczych i przemysłu wydobywczego, powiązania z innymi gałęziami przemysłu i jego wpływ na kształtowanie się regionu. To doskonała ilustracja i reprezentatywny przykład zmian, jakie zachodziły w europejskim przemyśle na przestrzeni ostatnich 200 lat. Nigdzie indziej nie udało się zrewitalizować, zakonserwować i zaadaptować dla odwiedzających tak wyjątkowych przestrze - ni, przebiegających pod centrum niemal 180-tysięcznego mia - sta. Nic więc dziwnego, że właśnie Sztolnia Królowa Luiza znalazła się w gronie obiektów wyróżnionych prestiżową Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra. W 2019 r. był to jedyny obiekt z obszaru dziedzictwa przemysłowego w Europie i jeden z trzech w Polsce, które dostąpiły tego zaszczytu w całej historii nagród. Tym samym Sztolnia znalazła się w gronie tak znanych miejsc jak: Trafalgar Square, Royal Albert Hall z Londynu czy Narodowe Obserwatorium w Atenach. W skład kompleksu Sztolni wchodzą zabudowania powierzch - niowe: budynki poprzemysłowe i wieże szybowe, składające się na czytelny obraz funkcjonalny kopalni z przełomu XIX i XX wieku, nowoczesna infrastruktura okołoturystyczna oraz dwa unikatowe parki plenerowe. Najcenniejszymi elementami kom - pleksu, oraz tym, co go wyróżnia w skali całej Europy są podziemne wyrobiska - dawnej Kopalni Królowa Luiza i towarzyszącej jej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej o łącznej długości przekraczającej 5 km. W zależności od wybranego wariantu zwiedzania, na gości czeka pokaz wielkogabarytowych maszyn górniczych, przejażdżka kolejką górniczą Karlik, wędrówka przez pokład węgla o grubości ponad 6 metrów, ekspozycje poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z podziemnym górnictwem węglowym czy zagrożeniami w kopalniach. To także jedyna w swoim rodzaju (dostępna od września 2018 roku) możliwość przepłynięcia 1 km fragmentu Sztolni łodziami w ramach trasy wodnej, na której na turystów czekają m.in. postaci ze śląskich legend, takie jak Skarbnik czy Utopek. Rewitalizacja i udostępnienie odwiedzającym Kompleksu Sztolni Królowa Luiza to efekt prowadzonych z rozmachem robót górniczych i budowlanych oraz konserwatorskich, rozpoczętych w 2009 roku.
Przedsięwzięcie rewitalizacji sztolni okazało się jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanęło Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a wraz z nim Miasto Zabrze i Województwo Śląskie. Jeszcze nikt, nigdy, nie prowadził prac górniczych, budowlanych i aranżacyjnych oraz konserwatorskich, nie tylko na tak dużą skalę, ale też w tak starym i specyficznym obiekcie. Równolegle z podziemnymi pracami górniczymi budowano i rewitalizowaną część naziemną Sztolni, obejmującą trzy lokalizacje: Szyb Wilhelmina, Szyb Carnall i wylot Sztolni w centrum miasta. Ta część także stanowiła ogromne przedsięwzięcie. Teren wokół wylotu Sztolni został całkowicie przebudowany, wzniesiono także nowy, kilkupiętrowy budynek obsługi turystów. Na przełomie 2015 i 2016 roku powstała niecka basenowa wraz z nabrzeżem portowym, gdzie odwiedzający zakończą wodną przeprawę łodziami. Rejon Szybu Carnall to przede wszystkim wspaniałe, historyczne budynki dawnej kopalni „Królowa Luiza”: nadszybie, budynek 100-letniej parowej maszyny wyciągowej (jednej z najokazalszych, działających maszyn w całym kompleksie Sztolni i Kopalni Guido), rozdzielnia 6 kV, sala sprężarek, zmiękczalnia, akumulatorownia czy Łaźnia Łańcuszkowa. Każdy z tych zabytkowych obiektów został poddany gruntownej rewitalizacji, łącznie z 31-metrową wieżą wyciągową, z której odwiedzający będą mogli podziwiać panoramę Śląska. Nad niecką parkingową przy Szybie Carnall została przerzucona powietrzna kładka, łącząca Łaźnię bezpośrednio z rejonem nadszybia. W jeszcze większym stopniu zmienił się krajobraz przy Szybie Wilhelmina. Zrewitalizowano budynek nadszybia i gruntownie przebudowano budynek obsługi turystów. Największą zmianą jest jednak pojawienie się parków tematycznych: Parku 12C i Parku Techniki Wojskowej oraz strefy kopalni zabawkowej dla dzieci pod nazwą „Bajtel Gruba” (Park 12C). Całość procesu rewitalizacji Sztolni Królowa Luiza można określić jako ogromne, a zarazem bardzo trudne przedsięwzięcie. Prace zostały już sfinalizowane. W ręce turystów oddany został obiekt bezpieczny, autentyczny, wysoce atrakcyjny i co najważniejsze nie mający odpowiednika w skali Europy. Głównym celem tak ambitnego projektu było zachowanie górniczego dziedzictwa regionu poprzez adaptację i rewitalizację kompleksu na potrzeby kulturalne, edukacyjne i turystyczne. Projekt został sfinansowany m.in. ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych. Jego łączna wartość wyniosła niemal 40 mln Euro.
 

Sztolnie

Zabrze