Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska

Nagroda Obiekt 25-lecia w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" za Budowę Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska ul. Jana III Sobieskiego 255, Wejherowo.
Jednym z obiektów, któremu można kibicować w walce o nagrodę jest Filharmonia Kaszubska. Dynamiczny rozwój działalności Wejherowskiego Centrum Kultury sprawił, że budowa nowego obiektu z salą widowiskową przeznaczoną dla większej ilości publiczności oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza edukacyjnego stało się koniecznością. Zapotrzebowanie mieszkańców Wejherowa na usługi kulturalne, znacznie przerastało możliwości zaadoptowanego na potrzeby Domu Kultury, byłej siedziby komitetu Partii. Impulsem do budowy była też odległość Wejherowa od trójmiejskich ośrodków kulturalnych typu kina i teatry. Nowy obiekt WCK zakładał znaczące podniesienie jakości i rozszerzenie oferty działań rozwijających zdolności, umiejętności i zainteresowania w zakresie sztuk plastycznych, tańca, aktorstwa, muzyki, sztuk animacji i grafiki komputerowej oraz zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców miasta Wejherowa i regionu wraz z upowszechnianiem i promocją lokalnego folkloru w kraju i za granicą, a także propagowanie dorobku kultury i sztuki europejskiej. Wejherowskie Centrum Kultury znajduje się u zbiegu ulic Sobieskiego i Hallera i jest naturalnym przedłużeniem pasażu pieszego rozpoczynającego się na wejherowskim rynku. Budynek został skonstruowany w taki sposób, aby był widoczny z perspektywy głównych ciągów komunikacyjnych i zamykał je charakterystycznymi elementami elewacji. Teren nie został ogrodzony i dzięki temu łączy się z otoczeniem. Idea budowy nowego wielofunkcyjnego Centrum Kultury narodziła się podczas konsultacji społecznych w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2007 – 2012. 31 grudnia 2009 roku Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę z wykonawcą na wybudowanie nowego Wejherowskiego Centrum Kultury.
Historycznym momentem był dzień 30 stycznia 2010 roku, kiedy to rozpoczęła się rozbiórka starego budynku. W tym dniu twórcy i artyści żegnali się z tym obiektem wykonując graffiti. Budowa Filharmonii Kaszubskiej rozpoczęła się w 2010 roku, a oficjalne otwarcie budynku nastąpiło 17 maja 2013 roku. Filharmonia Kaszubska to nowoczesny obiekt o wysokich standardach technicznych, prezentujący bogatą i wszechstronną ofertę działań programowych, który zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców Wejherowa, jest ważną placówką upowszechniania kultury na Pomorzu. Jest to obiekt, w którym różne funkcje się na siebie nakładają. Odbywają się tu koncerty, spektakle, występy grup kabaretowych, seanse kinowe. Nowy wielofunkcyjny obiekt o powierzch - ni 6,5 tys. m 2 składa się z dwóch podstawowych modułów.
W pierwszym zlokalizowana jest nowoczesna sala na 382 osoby, o funkcji koncertowej, kinowej, teatralnej, widowiskowej i audytoryjnej, oraz galeria wystawiennicza, sala konferencyjna, kawiarnia z zapleczem i przestronne foyer. Drugi moduł pełni funkcję domu kultury, z bogatym programem dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz odpowiednim do tego wyposażeniem, m.in. w sale prób chóru, teatru, baletu i orkiestry, w studio nagrań, pracownię animacji filmowej i grafiki komputerowej, studio fotograficzne, kameralną salę kinową czy pracownie plastyczne. Filharmonia Kaszubska to nowoczesny obiekt z akcentami nawiązującymi do budownictwa klasycznego, do tradycji morskich i kaszubskich. Monumentalny rytm osiągnięto dzięki przyjętej skali i zastosowaniu materiałów wysokiej klasy, takich jak kamień, szkło i miedź. W efekcie obiekt dominuje nad otaczającą go zabudową. W nawiązaniu do budowli antycznych zaprojektowano kamienny portal przed wejściem głównym – z reliefami w kształcie kolumn jońskich. Z kolei konstrukcja holu głównego, oparta na masywnych słupach i belkach, jest odniesieniem do świątyń greckich. Prostokątna fontanna przy wołuje na myśl antyczne atrium, podobnie jak jasna kamienna posadzka, cokoły zewnętrzne z osadzonymi na nich rzeźbami mosiężnymi usytuowane w fosie z wodą, a także reliefy na kamiennych bokach ławek zewnętrznych i słupów ogłoszeniowych.
Związki z regionem kaszubskim symbolizują wycinane w kamieniu kolorowe mozaiki odwzorowujące haft wejherowski, umieszczone w kamiennej nawierzchni przed wejściami do holu. Dla podkreślenia związków z morzem wykończona miedzią obudowa ścian zewnętrznych Sali koncertowej została zaprojektowana w kształcie łodzi, która „wynurza się” z płaszczyzny ściany i dachu, co widać z perspektywy ulic Dworcowej i Sobieskiego. Forma budynku nawiązuje swoim wyglądem do okresu, kiedy Wejherowo było stolicą Powiatu Morskiego. Dzięki szklanej obudowie holu oraz okalającym go fosom uzyskano wrażenie statku zanurzonego w wodzie. Zastosowanie szkła o barwie neutralnej, zamocowanego na podwieszonych szklanych żebrach, pozwoliło na otwarcie wnętrza i stworzyło wrażenie lekkości. Elementy marynistyczne stanowią też otwory wentylacyjne w kształcie bulaja w ścianach zewnętrznych budynku. Na płaskim dachu utworzono taras widokowy ograniczony relingami. We wnętrzu sali koncertowej drewniane elementy akustyczne na ścianach imitują fale, a na suficie i nad oknem sceny mają kształt żagli. Kawiarnia „Busola” nazwą i aranżacją wnętrza również nawiązuje do tradycji marynistycznej kaszub.
 

Centrum Kultury

Filharmonia Kaszubska