Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane nr 51

Szanowni Państwo,
Wszyscy wiemy, jak bywa z obietnicami. Łatwo się je składa, trudniej dotrzymać. Ale nie w naszym przypadku. W ubiegłorocznym słowie jubileuszowym obiecałem, że nie ustaniemy w ciągłym procesie unowocześniania Konkursu, aby jego Uczestnikom dać coraz więcej satysfakcji z rywalizacji i popularyzowania znakomitych przedsięwzięć budowlanych. W mojej ocenie obietnicy dotrzymałem. Mam nadzieję, że i Państwo jesteście tego zdania. Informacje o obiektach konkursowych opisywane były kilkukrotnie w ponad dwudziestu gazetach lokalnych w całej Polsce. Telewizja zapowiadała Konkurs na antenie ogólnodostępnej, a dziennikarze regionalnych stacji TVP3 towarzyszyli Jury Konkursu w wizytacjach Państwa obiektów. Relacjonowano również obrady Jury, które odbywały się w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Nie zabraknie również relacji telewizyjnych z dzisiejszej uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Lista prasowych i internetowych patronów Konkursu znacznie się wydłużyła. Mam wrażenie, że profesjonalnie zadbaliśmy o promocję Konkursu, a tym samym obiektów biorących w nim udział. 26. edycja Konkursu odbyła się również przy rosnącym zainteresowaniu samorządów województw. Do prac w Jury Marszałkowie województw oddelegowali swoich przedstawicieli, którzy aktywnie uczestniczyli w obradach obok przedstawicieli uczelni technicznych, ekspertów z branży budowlanej, praktyków i przedstawicieli Ministerstw. Wszyscy brali udział w wizytacjach komisji konkursowej i mieli wpływ na wyniki Konkursu. Mimo trudnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie, wysoką inflacją i trwającą walką z koronawirusem inwestorzy, wykonawcy i architekci nie poddali się. Dokończyli budowy, aby mogły rywalizować o miano najlepszych w Polsce i uczestniczyć w największym prestiżowym konkursie budowlanym w Polsce. Dowód, to 500 realizacji w konkursie i 75 wybranych w Finale. Dziś, podczas uroczystej gali wręczenia nagród, w dniu święta wszystkich stron procesu budowlanego deklaruję, że podejmiemy wszelkie starania, aby 27. edycja, która już startuje nie zawiodła naszych Uczestników i przyniosła im jeszcze więcej satysfakcji. Liczymy na wszystkich, którzy inwestują, budują i projektują, że podejmą wyzwanie i złożą deklarację, aby znaleźć się w gronie uczestników i następnie Finalistów 27. odsłony Konkursu. Jako organizatorzy Konkursu mamy plan jego rozbudowy na kolejne pół wieku. Tak, jak zmieniają się tendencje w budownictwie, podobnie my stale unowocześniamy formułę tej prestiżowej rywalizacji. Dlatego w konkursie pojawiły się nowe kategorie. Jedną z nich jest pamięć historyczna. Pamięć miejsc związana nieodłącznie z naszą tożsamością, z tożsamością mieszkańca, człowieka, obywatela. Postanowiliśmy docenić szczególnie tę formę, w której rewitalizacja, przebudowa, modernizacja, ale też nowy budynek w przestrzeni urbanistycznej odnosi się do pojmowania rzeczywistości i ludzkich odczuć, tęsknoty za miejscami ukochanymi, za miejscami, do których lubimy wracać, a które tworzą więź. Naszą więź z miejscem zamieszkania, małą ojczyzną, więź, która buduje relacje międzyludzkie i stanowi o sile społeczeństwa, buduje poczucie przynależności, przekłada się wprost na budowanie i tworzenie infrastruktury, która nas otacza. Bo po co byłoby nam np. muzeum ziemi kaszubskiej, gdybyśmy nie czuli w sercu i w swojej tożsamości pierwiastka kaszubskości? Kolejna nowa kategoria to „obiekty przyjazne zwierzętom” znalazły się w niej budynki nie tylko przeznaczone dla zwierząt żyjących dziko, ale również tych hodowlanych, czy żyjących w ogrodach zoologicznych. W naszym przekonaniu, stosunek ludzi do „naszych braci mniejszych” to temat ważny, od którego nie wolno uciekać, a który jest odmiennie przedstawiany przez różne środowiska i obciążony stereotypami. Wyodrębnienie tej specjalnej architektury, ma za zadanie pokazać, że w każdej dziedzinie życia, w której stykamy się z naszymi „braćmi mniejszymi” można zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki. Liczymy, że takich dobrych przykładów będzie coraz więcej. Serdecznie gratuluję wszystkim Finalistom i Laureatom i nie mam wątpliwości, że kolejna 27. Edycja Konkursu będzie również obfitowała w ciekawe zgłoszenia obiektów, które będą inspiracją do wytyczania nowych kierunków w „Modernizacji Roku & Budowie XXI wieku”

W numerze miedzy innymi listy skierowane do Organizatorów Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. oraz Uczestników Gali Ogłoszenia i Wręczenia Nagród 26 edycji Konkursu:  
1) Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka,
2) Piotra Uścińskiego sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
3) rozmowa z Mariuszem Dobrzenieckim prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Przeglądaj online