Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane nr 33

Szanowni Państwo,
Nawykliśmy w ostatnich latach do narzekania. Bo stan gospodarki światowej kiepski, bo odbija się na biznesach prowadzonych w naszym kraju. Bo polityka kredytowa banków usztywniona, mało przyjazna dla potencjalnych kredytobiorców. Bo państwo wciąż nie daje nam odetchnąć realnie zmniejszając obciążenia podatkowe. Bo szwankują przepływy środków między firmami, bo płatności za sprzedane towary i wykonane usługi są nierzadko spóźnione. I co się dzieje? W tym cały narzekaniu, pomimo tych wszystkich przeciwności, dzięki Waszej pracy Polska nam pięknieje. Nie przestraszyło Was ani nadejście kryzysu, ani brak wiarygodnego stwierdzenia ekonomicznych autorytetów – kryzys się skończył (lub choćby – ma się ku końcowi). Nie bacząc na oczywiste trudności, na powszechny pesymizm, gimnastykę, którą trzeba wykonać dla pozyskania środków na inwestycje, w swoich miastach, gminach, przedsiębiorstwach dokonywaliście cudów. Przywracaliście blask obiektom, które z powodu wieku, intensywnego użytkowania, a nawet celowego zniszczenia potrzebowały ratunku, by przetrwać. W Polsce są teraz tysiące obiektów, które przez lata zostały wyremontowane, odnowione, zrewitalizowane, zmodernizowane, którym przywrócono dawne lub nadano zupełnie nowe funkcje. Które, zamiast być ruinami, stały się atrakcyjnymi architektonicznie obiektami. Za kilka miesięcy wyruszą w trasę eksperci konkursu „Modernizacja Roku”. Będą oceniać obiekty, o które wzbogaciliście swoje miasta i wsie w minionym roku. Zanim jednak to się stanie, będą analizować Wasze zgłoszenia, czytać o przeprowadzonych inwestycjach. Bo przecież ostatnie miesiące były równie bogate w modernizacje jak poprzednie lata, a być może nawet bogatsze.
redaktor prowadząca: Małgorzata Grosman

W N U M E R Z E
▪ Kapituła w Gniewie 4
▪ Dostępne dla niepełnosprawnych 5
▪ Czternasta kategoria 6
▪ Już w finale… 7
▪ Nowe oblicze pałacu „Śląska” 8
▪ Realizacja inna niż wszystkie 9
▪ Budująca Zieleń 10
▪ W trosce o zmarłych 11
▪ Błonie pełne barw 12
▪ Perełki małego Wiednia 13
▪ Centrum edukuje młodzież 14
▪ Oszczędniej i bardziej ekologicznie 15
▪ Bulwarna prawdziwym bulwarem 16
▪ Magiczny zakątek Wejherowa 17
▪ Spotkania w starym młynie 18
▪ Panorama z wieży ciśnień 19
▪ Historia zawarta w walizkach 20
▪ Akademicka w nowej szacie 21
▪ Ślady dawnego złotnika 22
▪ Elewacja podkreśla piękno 23
▪ Porozumienie dla kompostowni 24
▪ Dom drzewa dla ludzi 25
▪ Szkoła z nowym obliczem 26
▪ Książ potrzebuje pomocy 27
▪ Zamek Królewski w Warszawie 28
▪ Takim go zapamiętamy 30

Przeglądaj online