Dla zdrowia i rekreacji

MIEŚCISKO. Nowy ośrodek zdrowia to miejsce, na które czekało wielu mieszkańców gminy, o którym dyskutowano latami, a w którego powstanie wielu niedowierzało. Najważniejsza inwestycja komunalna Miasta i Gminy Mieścisko w tej kadencji samorządu!
Wyzwanie stojące przed gminą było ogromne, jednak dobre przygotowanie się do całego procesu było kluczem do sukcesu. Opracowanie koncepcji i projektu powierzyliśmy poznańskiej pracowni architektonicznej ARCHE PLAN Tomasza Szmyta, dla której funkcjonalność, oryginalny charakter, innowacyjność rozwiązań, dokładność oraz przejrzystość projektów są wyznacznikami codziennej pracy. To dzięki wielu rozmowom, dyskutowanym koncepcjom i umiejętnemu przeniesieniu naszych oczekiwań na papier, po ponad rocznej pracy zespołu architektów powstał projekt, którego realizację możemy dziś wspólnie podziwiać. 
Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę 4 lutego 2021 roku, a już po 3 miesiącach – 6 maja 2021 została podpisana umowa z wykonawcą generalnym, firmą HENBUD Pana Roberta Kaczora z Kłecka, która to podjęła się realizacji tej inwestycji.  Pełne dwa lata budowy to czas zmagań z wieloma wyzwaniami, które przynosiły naprzemiennie – trwająca pandemia, wybuch wojny na Ukrainie, globalne zakłócenia w łańcuchu dostaw czy w końcu fala drożyzny i szalejąco rosnących kosztów materiałów i pracy. Jednak bardzo dobra współpraca wykonawcy, projektanta, inspektorów nadzoru i inwestora pozwoliła rozwiązać każdy problem, który pojawił się po drodze. Dzięki temu 26 maja 2023 roku budowa została pomyślnie zakończona.
Nowy ośrodek zdrowia to swoiste centrum usług medycznych  i okołozdrowotnych. W skład budynku wchodzą cztery niezależne lokale: pierwszy z nich, największy, to przychodnia POZ, obejmująca poradnię dzieci zdrowych, poradnię dzieci chorych, poradnię dla dorosłych wraz z gabinetami zabiegowymi; jej powierzchnia całkowita to 462 m2, tj. o ponad 100% więcej, niż w starym budynku.
Ponadto w budynku znajduje się lokal przeznaczony na gabinet stomatologiczny o powierzchni 86 m2, lokal przeznaczony na aptekę o łącznej powierzchni 128 m2 czy w końcu lokal NZOZ, w którym realizowane będą usługi z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, sportowej, kinesiotapingu, drenażu limfatycznego, masażu,  czy – jako jedyne  miejsce w całym powiecie wągrowieckim - fizjoterapii stomatologicznej.
Budynek został podzielony na cztery strefy grzewcze, każda z nich obsługiwana jest niezależnie przez dedykowaną pompę ciepła. Łączna moc pomp to 58 KW.
Wentylacja obiektu realizowana jest przez cztery centrale wentylacyjne wyposażone w wysokosprawne wymienniki odzysku ciepła.  Na dachu znajduje się 140 modułów fotowoltaicznych, o łącznej mocy 49 kWp.
Obiekt jest całkowicie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami . W otoczeniu powstał także parking na 20 aut plus dwa dla osób z niepełnosprawnościami, powstało także miejsce dla autobusu wykonującego badania specjalistyczne, jak mammobus czy „krwiobus”.
Jest tutaj także wiele innych nowoczesnych rozwiązań m.in.:  żaluzje zaciemniające sterowane automatycznie, monitoring, drzwi antypaniczne, system zbierania wód opadowych do zbiorników.   Niewątpliwym atutem jest także lokalizacja – budynek powstał w sąsiedztwie Parku Św. Huberta. 
Inwestycja została zrealizowana za kwotę dokładnie 5.949.272,08 zł, z czego wsparcie ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 2,5 miliona złotych. Na ten cel przeznaczyliśmy także 500 tysięcy złotych nagrody covidowej  otrzymanej za wysoki poziom wyszczepienia mieszkańców przeciw COVID 19. Pozostała część to środki własne gminy. 
 

Przemysław Renn, Burmistrz Mieściska
"Jak w niemal każdej gminie, również i u nas, w Mieścisku, istnieje obiekt, w którym funkcjonuje przychodnia POZ, jak również apteka czy stomatologia. Jednak obiekt ten, powstał jeszcze w latach 70 XX wieku i swoją świetność ma dawno za sobą.  Dotychczasowy budynek starego ośrodek zdrowia, to obiekt, który trudno uznać za odpowiadający współczesnym wymaganiom. Ciasnota, przestarzałe systemy: wentylacji, ogrzewania, zbyt wąskie przejścia czy drzwi, niedostosowanie do warunków ppoż, czy w końcu najważniejsze – architektura całkowicie wykluczająca swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnościami, ograniczeniami ruchowymi, osobom z wózkami dziecięcymi czy nawet ciężko chorym – dyskwalifikuje całkowicie możliwość dalszego eksploatowania tego obiektu na potrzeby usług zdrowotnych. Nie wspominając o potrzebie zapewnienia komfortowych warunków pracy dla naszej lokalnej służby zdrowia."
 
Wypoczynek i rozrywka
Park św. Huberta
jest pierwszym tego typu miejscem, nie tylko w Mieścisku, ale również w całej gminie. Na terenie ponad 1 hektara znalazły się strefy dedykowane dla wszystkich kategorii wiekowych. Dla najmłodszych powstały dwa place zabaw, dla młodzieży stworzono strefę relaksu o nawierzchni z piasku, z leżakami i parasolami oraz strefę street workout. Z myślą o dorosłych zamontowano wiele ławek i leżaków, gdzie w towarzystwie wszechobecnej zieleni mogą się zrelaksować. Wreszcie, dla wszystkich stworzono amfiteatr ze sceną przykrytą membranowym dachem i otaczającymi go ławkami dla ok. 50 widzów. Sam amfiteatr, z racji nietypowej formy (okrągła scena i budynek zaplecza oraz dach membranowy o wykroju gwiazdy) jest ozdobą całego terenu i jego znakiem rozpoznawczym.
Do zagospodarowania parku wprowadzone zostały ozdobne grupy roślin w postaci rabat bylinowych oraz rabat z trawami ozdobnymi, których gatunki zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić ciągłość występowania cech dekoracyjnych rabat przez cały okres wegetacji roślin. Rabaty bylinowe są zlokalizowane przy placu z amfiteatrem, przy placach zabaw oraz przy strefie wejściowej do parku od stronu ulicy Pocztowej. W środkowej części parku utworzone są niewielkie wyniesienia terenu, obsadzone roślinami cebulowymi kwitnącymi wiosną jak np. krokusy. Nasadzono 146 drzew. Drzewa zakomponowano w grupach jako szpalery i aleje. W trzech miejscach nasadzono pojedyncze drzewa tzw. solitery. Przy szpalerach drzew zaprojektowano nasadzenia krzewów liściastych o czerwonym jak i zielonym kolorze liści.
Park dzięki płaskiemu ukształtowaniu terenu, jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie projektowane na terenie parku ciągi piesze mają minimum 2m szerokości. Ścieżki zostały tak poprowadzone, aby ich spadki podłużne nie przekraczały 5% a spadki poprzeczne 3%. Nawierzchnia ścieżek jest przystosowana do poruszania się wózków. Przy ciągach pieszych zaprojektowano miejsca odpoczynku przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością. Budynek zaplecza sceny wykonano bez barier architektonicznych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek zaplecza sceny został zaprojektowany jako wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy. Rzut budynku jest o kształcie okręgu o wymiarach promieniu rzutu 5,50m.
Konstrukcję nośną budynku zaprojektowano w postaci ram stalowych, paneli ściennych i kratownic wykonanych z lekkich kształtowników giętych na zimno z blachy stalowej ocynkowanej. Elewacja budynku wykończona jest profilami drewnianymi montowanymi pionowo. 
Amfiteatr stanowi dominantę w układzie całego założenia parkowego. Obiekt tworzy scena na planie koła wyniesiona 50 cm nad poziom terenu. Scena o średnicy 10m, w konstrukcji stalowej, podłoga sceny wykończona deskami drewnianymi. Nad sceną, wsparte na 6 stalowych słupach, rozpościera się membranowe zadaszenie amfiteatru. Słupy stalowe, zwężające się ku górze i dołowi, ocynkowane, z odciągami wykonanymi z cięgien stalowych, ocynkowanych. Słupy o zmiennej wysokości: trzy wyższe słupy o wysokość 8m n.p.t. oraz trzy niższe słupy o wysokości 3m n.p.t. Na słupach rozpięto zadaszenie wykonane z membrany w kolorze białym.
I:  Gmina Mieścisko
W:  Gardenia Tomasz Hernacki Gniezno
P:  Biuro projektowe Kavoo Invest Sp. z o.o. Poznań
 

Mieścisko

Ośrodek Zdrowi oraz Park