Gabriela Lisius Starosta Powiatu Wejherowskiego

Warto startować w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Gabriela Lisius - Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w szkołach wyższych. Inicjatorka powstania pierwszej uczelni wyższej w Wejherowie. Z samorządem powiatowym związana od początku jego funkcjonowania, czyli od 1998 roku. Pełniła funkcję etatowego członka zarządu, wicestarosty, a od 1 grudnia 2014 r. piastuje funkcję starosty wejherowskiego w najludniejszym powiecie ziemskim w województwie pomorskim. Obecnie pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego. W 2016 roku otrzymała tytuł „Kobiety Sukcesu” w ramach plebiscytu organizowanego przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego, a w 2018 roku została laureatką plebiscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii „Najlepszy starosta Pomorza”. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. dr Gabriela Lisius starosta wejherowski.

"Powiat Wejherowski jest śmiałym inwestorem. Ze szczególnym zaangażowaniem realizuje inwestycje oświatowe, zarówno w zasobie historycznym poprzez modernizacje, jak i budowę nowych obiektów spełniających wymogi współczesności i wyzwań XXI wieku. Dlatego z wielką satysfakcją prezentujemy nasze inwestycje w konkursie, który utwierdza nas w przekonaniu słusznie podejmowanych decyzji i wydatkowanych środków publicznych. Pełna realizacja zadań, zadowolenie naszych mieszkańców i życzliwe oceny jurorów konkursu są zawsze dla nas najmilszą nagrodą."