Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


Czy inwestycje związane z konkursem Modernizacja Roku i Budowa XXIw. mają na celu podnoszenie warunków edukacji przyszłym studentom?
 
Wszystkie inwestycje podejmowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie mają na celu przede wszystkim tworzenie nowoczesnej i innowacyjnej  bazy niezbędnej do prowadzenia  procesu nauczania, prowadzenia badań naukowych jak i stworzenia samym studentom komfortowych warunków do studiowania.  

Inwestycje które są zgłaszane przez Uniwersytet Rolniczy do Konkursu Modernizacja Roku są również przykładem dbałości o dobra historyczne i chęci przekazania ich przyszłym pokoleniom w odniesieniu do remontowanych budowli takich jak m.in. kompleks Spichlerza i budynków towarzyszących oraz wyróżniony w organizowanym przez Państwa Konkursie w 2016 r. budynek Pojnarówki zabytkowej szklarni.


 Czy Państwa założeniem jest  stałe unowocześnianie Uniwersytetu?
 
 Założeniem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest ciągłe unowocześnianie jego obiektów i tworzenie tym samym dogodnej bazy dla potrzeb prowadzenia edukacji, badań jak i podnoszenie komfortu pracy całej Społeczności Akademickiej.

 Jak Konkurs Modernizacja Roku i Budowa XXI w. wpłynęła na Państwa markę?
 
Uczestnictwo Uniwersytetu w Konkursie wpłynęło na możliwość pokazania szerszej społeczności naszych osiągnięć i samej bazy niezbędnej do funkcjonowania Uczelni. Działania te wpłynęły również na zwiększenie zainteresowania naszą Uczelnią  nie tylko samych studentów podejmujących u nas proces kształcenia, ale innych podmiotów gospodarczych, których działanie jest bezpośrednio związane z zamawianiem badań naukowych i ścisłą współpracą z sektorem naukowym.