Aleksander Szypiłow prezes GT Poland LTD. Sp. z o.o.

Firma GT Poland Ltd. jest polskim prywatnym przedsiębiorstwem, założonym w roku 1999 przez inżynierów budownictwa hydrotechnicznego i obecnie świadczącym usługi w zakresie wykonywania budowlanych robót hydrotechnicznych i lądowych, napraw, remontów i modernizacji obiektów inżynierskich.
Duże doświadczenie w branży, dobre przygotowanie zawodowe oraz wysoka jakość realizowanych zadań zyskały uznanie naszych licznych Inwestorów. Głównym hasłem w naszej działalności od zawsze jest maksymalne zadowolenie naszych Klientów oczekujących terminowego wykonania usług budowlanych i modernizacyjnych z wykorzystaniem ostatnich osiągnięć w dziedzinie stosowania najnowszych materiałów budowlanych i procesów technologicznych...
Osiągnięcia:
Tytuł zwycięzcy XXII edycji konkursu Modernizacja Roku w 2017 roku
za modernizacje Wschodniego przyczółka promu Wisłoujście w Nowym Porcie w Gdańsku. Tę nagrodę w kategorii Obiekty Inżynieryjne i Przemysłowe uzyskaliśmy w konkurencji z prawie 60 firmami z całego kraju. W maju 2017 roku jako jedyna firma otrzymaliśmy nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Rdzawa Kania 2017" w kategorii Najlepsza Technologia.
Dowodem na stałe doskonalenie kadry zawodowej, troskę o bezpieczeństwo pracy
oraz jakości naszej produkcji, jest wdrożenie w roku 2002 i stałe utrzymywanie Systemów Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, PN-N - 18001:2004, zatwierdzonych i kontrolowanych przez renomowaną międzynarodową organizację certyfikacyjną "Lloyd's" Register Quality Assurance Limited.
Spółka GT Poland Ltd.
korzysta z wieloletnich praktycznych doświadczeń inżynierskich oraz branżowych osiągnięć technologicznych. Wykorzystujemy w swojej pracy opatentowane nowoczesne metody napraw podwodnych części konstrukcji hydrotechnicznych wykonywanych w warunkach powietrzno-suchych, z zastosowaniem komór roboczych opracowanych przez naszych inżynierów i konstruktorów. W roku 2020 otrzymaliśmy potwierdzenie z Urzędu Patentowego RP o przyznaniu i ochronie kolejnych wzorów użytkowych opracowanych przez nas konstrukcji specjalistycznego sprzętu do naprawy konstrukcji hydrotechnicznych.
Oddzielnym rozdziałem w działalności firmy jest zabezpieczenia antykorozyjne
konstrukcji i elementów stalowych na budowlach hydrotechnicznych, w tym także na ich częściach stale znajdujących się pod wodą. Specjaliści firmy posiadają Certyfikaty szkolenia specjalistycznego zgodnie z wymaganiami PN-ISO 900, norweskiej normy NS 476:2004 (Paints and coatings. Approval and certification of surface treatment inspectors - FROSIO) oraz niemieckiej normy europejskiej ENV 12837:2000.
Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu
pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu robót remontowych i modernizacyjnych na podwodnych fragmentach budowli hydrotechnicznych w zwykłych powietrzno-suchych warunkach miejsca pracy. Umożliwia to ciągłe monitorowanie wszystkich procesów technologicznych przez nadzór inwestorski oraz stwarza warunki do aplikacji oraz dojrzewania, w podwodnej strefie, powszechnie znanych i dobrze sprawdzonych materiałów.
Doświadczenia z naszej pracy są regularnie publikowane
w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopism. Jesteśmy stałymi uczestnikami naukowo-technicznych i praktycznych konferencji, seminariów i szkoleń. Zdobyte doświadczenia i sprawdzone rozwiązania techniczno-technologiczne zgłaszamy do Urzędu Patentowego RP.
Lista niektórych zrealizowanych obiektów:
  1. Modernizacja linii odbojowej Nabrzeża Obrońców Westerplatte
  2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych oraz pali konstrukcji hydrotechnicznych w Bazie Paliw Płynnych w Gdańsku
  3. Budowa łącznika z obserwatorium dla Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum
  4. Modernizacja linii cumowniczej pirsu Węglowego w Porcie Północnym w Gdańsku
  5. Odbudowa Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia
  6. Modernizacja przystani jednostek morskiej straży pożarniczo-ratowniczej w Bazie Paliw Naftoport
  7. Modernizacja i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przeprawy promowej Wisłoujście