Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan

Z wykształcenia rolnik po Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po studiach zamieszkał pod Kościanem. Choć nie wyniósł z domu rodzinnego tradycji pracy w lokalnym samorządzie, szybko do niego trafił; 1987 roku został wybrany sołtysem swojej wsi Nielęgowo, trzy lata później – radnym rady gminy Kościan. W kolejnych latach pracował przez pewien czas w administracji powiatu kościańskiego.  Wciąż był radnym, piastował funkcję przewodniczącego rady. Następnie otrzymał i przyjął propozycję objęcia funkcji zastępcy wójta gminy  Kościan. Siedem lat później, w wyborach samorządowych, mieszkańcy powierzyli mu funkcję wójta. Pełni ją już od 6 lat.
Jego priorytetem są duże, poważne zadania, które konsekwentnie realizuje. Obecnie na finiszu jest program sanitacji gminy Kościan. W jego ramach wybudowano kanalizację dla 25 miejscowości należących do gminy, liczącej przeszło 16,2 tysiąca mieszkańców oraz 37 sołectw. Obecnie domykane są dwie ostatnie inwestycje z tego zakresu. Ich zakończenie planowane jest za dwa lata. Później niezbędna będzie już tylko dobudowa kanalizacji sanitarnych w nowo powstających ulicach,  przy których powstają nowe domy i obiekty. Tych jednak nie brakuje, bo w gminie Kościan mieszkańców przybywa.
Jednocześnie prowadzony jest program instalowania odnawialnych źródeł energii. Przedszkole gminne i dwie świetlice wyposażone zostały w pompy ciepła i system rekuperacji. Zrealizowany został też program parasolowy, pozwalający wesprzeć instalowanie baterii fotowoltaicznych na prywatnych dachach. W jego ramach powstały 343 instalacje z 85-procentowym dofinansowaniem o łącznej mocy 1,5 MW. Gmina liczy, że ten trudny projekt przyniesie mieszkańcom duże oszczędności  oraz przyczyni się do ochrony i poprawy stanu środowiska. Obecnie przygotowuje projekt montażu instalacji fotowoltaicznych na świetlicach gminnych w ramach dofinansowania z LGD Gościnna Wielkopolska.
Gmina systematycznie rozbudowuje też drogi, korzystając z różnych funduszy pomocowych.
 Wielką wagę przykłada do budowy obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, takich jak boiska i place zabaw czy ścieżki rowerowe.
 
W minionych latach zgłosiliśmy do konkursu Modernizacja Roku Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody we Wławiu i Termomodernizację świetlicy w Wyskoci, w której zainstalowaliśmy przy tej okazji odnawialne źródła energii: pompy ciepła i rekuperację. I jedna, i druga inwestycja została dobrze oceniona przez konkursowe jury. Termomodernizacja świetlicy w Wyskoci została laureatem konkursu, zdobywając wyróżnienie i zwyciężyła w kategorii „Małe jest piękne”. Dzięki temu jesteśmy zdobywcami statuetki Modernizacja Roku 2018. Stacja uzdatniania wody we Wławiu zwyciężyła natomiast w głosowaniu internetowym i tym samym również zdobyła tytuł Modernizacja Roku 2017. To dla nas wielka satysfakcja i bodziec, by zgłaszać do konkursu kolejne wykonane zadania. Zachęca do tego także doskonała współpraca z organizatorami konkursu. O samej wadze konkursu stanowią natomiast liczby obiektów zgłaszanych do każdej jego edycji.  Są ich czasem setki  w jednej kategorii, co wpływa na prestiż nagrody. Kto brał udział w konkursie ten wie także, z jak wielkim pietyzmem jury podchodzi do każdego ocenianego obiektu, jak uważnie rozpatruje wszystkie informacje. To też dowodzi, że Modernizacja Roku nie jest konkursem, w którym zwycięstwo przychodzi łatwo. Trzeba sobie na nie zapracować.