Wiesław Kozłowski, wójt gminy Dębno

Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie jest jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych tego typu w całym regionie. Ponadto jest to największa inwestycja w dziejach gminy, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym.
 
Potrzeba realizacji inwestycji mającej na celu budowę obiektu sportowego w naszej gminie zrodziła się już dawno temu, o czym informowali mnie mieszkańcy, rodzice uczniów pobliskich szkół, pedagodzy oraz członkowie drużyn sportowych. Zapotrzebowanie na miejsca treningowe, miejsca do rozgrywek i turniejów, utworzenie klas sportowych bądź też organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży było dużo wyższe, niż możliwości dostępnej infrastruktury. Stąd też pomysł na budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Dzięki pozyskanym środkom udało nam się zrealizować zadanie w niespełna dwa lata. Łączny koszt inwestycji to ok. 13 mln złotych, z czego prawie 5 mln złotych gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu, Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Hala sportowa dostosowana jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i różnorodnych zajęć ruchowych dla uczniów z terenu całej gminy, organizowania imprez sportowych, propagujących zdrowy styl życia, organizowania szkolnych imprez pozasportowych: akademii okolicznościowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych, tanecznych zabaw szkolnych bądź też uroczystości gminnych. Należy również zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana jest przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie co z towarzyszącym obiektem sportowym „ORLIK” oraz placem zabaw dla dzieci stanowi idealne połączenie funkcjonalne. W bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstałego obiektu jest ogólnodostępne miasteczko rowerowe oraz plac zabaw, co dodatkowo podnosi atrakcyjność nowo powstałego kompleksu sportowego. Mam nadzieję, że wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2021/22 ruszą klasy sportowe, do których prowadzony jest właśnie nabór. Warto zaznaczyć, że głównym celem zrealizowanej inwestycji jest rozwój infrastruktury sportowej, która w przyszłości, mam wielką nadzieję wejdzie w skład sieci ogólnodostępnych obiektów, tworzących kompleksową ofertę sportową dla mieszkańców powiatu, a nawet regionu.