Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza

Wielofunkcyjna sala widowiskowa, galeria sztuki, pracownie: baletu, plastyki i fotografii, studio nagrań, przestrzeń gastronomiczna, a nade wszystko bogaty kalendarz wydarzeń: wszystko to oferuje Stary Młyn po rewitalizacji. W wyremontowanym budynku, na fundamentach zabytkowego młyna motorowego przy ulicy Długiej 41a, mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury, który przeniesiony został z budynku po dawnym żłobku. 

Naszym zamierzeniem było przywrócenie do życia zdegradowanego budynku oraz jego otoczenia i oddanie go do użytku mieszkańcom. Zwłaszcza, że znajduje się on na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Efektem rewitalizacji jest także stworzenie nowej, większej i wygodniejszej siedziby MOK-u (kubatura wielopiętrowego budynku to blisko 6500 m3, a powierzchnia użytkowa ma ponad 1300 m2), co za tym idzie - lepszej oferty kulturalnej dla mieszkańców Zgierza, którzy teraz sami współtworzą ducha tego miejsca. Mieszkańcy szczególnie czekali na otwarcie wielofunkcyjnej sali widowiskowej wyposażonej w blisko 200 miejsc. 

Zamiast niszczejącego przez lata gmachu pojawiła się nowoczesna przestrzeń, idealna do realizacji działań kulturalnych i społecznych. Przy rewitalizacji połączyliśmy historię i teraźniejszością. Żadna cegła czy belka nie została zmarnowana i nadal tworzy klimat historycznego obiektu. 

Rewitalizacja Starego Młyna była możliwa dzięki wsparciu unijnemu: zaangażowano tam środki z projektu "Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

artykuł o Rewitalizacji Starego Młyna wystarczy kliknąć