Piotr Kozłowski, burmistrz Gminy Kozienice

Celem modernizacji obiektu i powstania Centrum Usług Społecznych był wzrost dostępu mieszkańców Gminy Kozienice do usług społecznych oraz integracja i koordynacja usług społecznych udostępnianych na obszarze gminy. Oferta CUS, dzięki ukierunkowaniu na wsparcie wszystkich mieszkańców, czyli również osób, które dotychczas nie korzystały z usług pomocy społecznej, stanowi zintegrowane rozwiązanie instytucjonalne. Nasz obiekt przyczynia się do wzrostu dostępu do wysokiej jakości usług funkcjonujących na rzecz interesu ogólnego. Za tą potrzebą stała również chęć docenienia pomocy społecznej, która na co dzień nie przyciąga szerokiego zainteresowania opinii publicznej. Na pewno jest to ważna i trudna dziedzina, wymagająca nakładu wielu sił i środków. W pomocy społecznej często spotykamy ludzi na rozdrożu ich ścieżki życiowej, potrzebujących pomocnej dłoni osób, które wskażą rozwiązanie problemu wydającego się nie do rozwiązania. To właśnie pracownicy Centrum Usług Społecznych rozwiązują te problemy pokazując, że każda osoba jest pełnowartościowym członkiem naszej lokalnej społeczności. Rezultatem i niewątpliwą korzyścią powstania Centrum Usług Społecznych jest integracja społeczna mieszkańców, rozwój partnerstwa lokalnego i współpracy międzysektorowej. Efekty naszego projektu w formie modelowych rozwiązań mogą być również upowszechniane innym jednostkom samorządu terytorialnego, z korzyścią dla ich mieszkańców. Gmina Kozienice jest otwartym i nowoczesnym samorządem – chętnie dzielimy się naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Za nasz projekt Centrum Usług Społecznych otrzymaliśmy również drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd”, organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Głos niezależnych ekspertów oraz pozytywna ocena naszych działań są dla nas szczególnie ważne. Dzięki nim wiemy, że podążamy we właściwym kierunku.

artykuł o modernizacji budynku i powstaniu Centrum Usług Społecznych wystarczy kliknać