Mariusz Wieczorek, burmistrz Węglińca

Od wielu lat mieszkańcy Węglińca zgłaszali problem niewystarczającej ilości miejsc w przedszkolu oraz braku żłobka. Dlatego też jednym z głównych tematów samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku była budowa nowego, większego budynku przedszkola wraz ze żłobkiem. Przedsięwzięcie to stało się pierwszym i najistotniejszym priorytetem mojego programu wyborczego. Dotychczas przedszkole miało siedzibę tymczasową w budynku jednorodzinnym adaptowanym na potrzeby wychowania przedszkolnego. Wielokrotnie przebudowywany dom jednorodzinny nie dawał już możliwości technologicznych ani ekonomicznych do remontu czy rozbudowy. Liczne kontrole i inspekcje służb potwierdzały szereg nieprawidłowości i usterek budowlanych. Od kilku lat dyrekcja przedszkola była zmuszona odmawiać przyjęcia kilkunastu dzieci, dla których fizycznie nie było miejsca w placówce. A słowo „tymczasowy” oznaczało w tym przypadku dwadzieścia lat.
Stan techniczny budynku, rosnące zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne oraz brak w gminie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech spowodował, że budowa nowego obiektu żłobkowo-przedszkolnego, spełniającego najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa dzieci jak i komfortu użytkowania stała się jedynym logicznym i optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia rozwoju gminy i zapewnienia właściwych warunków dla najmłodszych dzieci.
W ciągu kilkunastu miesięcy powstał projekt obiektu idealnego dla potrzeb węglinieckiego samorządu, ale też będącego w finansowych możliwościach nie tylko budowy, ale też utrzymania w przyszłości. Sama lokalizacja nie była ani przypadkowa, ani zaskakująca. Historia zatoczyła koło w tym przypadku, ponieważ nowy obiekt powstał w miejscu, gdzie już kiedyś było przedszkole, które większość mieszkańców jeszcze pamięta. Jak to się wszystko zakończyło, to najlepiej zobaczyć na żywo. Zależy mi bardzo na rozwoju naszej gminy i dzisiaj najważniejsze jest dla mnie to,  że obok szeregu innych inwestycji udało się stworzyć miejsce nie tylko piękne i nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne, wspaniałe do rozwoju Małego Człowieka, który – mam nadzieję – spędzi u Kubusia Puchatka i Świętego Mikołaja piękne chwile przed dalszą podróżą edukacyjną.

artykuł o budowie budynku przedszkolno-żłobkowego w Węglińcu wystarczy kliknąć