mgr inż. Adam Grzesiuk, Wójt Gminy Puchaczów

Sam fakt bycia właścicielem Zespołu dworsko-parkowego w Ciechankach, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego, zobowiązywał nas jako Gminę do podejmowania działań w zakresie zabezpieczenia i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie. Gmina Puchaczów poszukując możliwości pozyskania środków finansowych, które pozwoliłyby na takowe działania, złożyła wniosek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wybór partnera z Białorusi wspomogła współpraca z rejonem Lachowickim, gdzie wskazano nam znacznie większy obiekt wymagający odbudowy tj. Zespół parkowo-dworski wraz z kaplicą grobową w miejscowości Hruszówka znany od XVI wieku jako majątek polskiego, szlacheckiego rodu Radziwiłłów, a do końca XIX wieku pełniący funkcję głównej rezydencji rodu Rejtanów. Mieszkał tam m.in. Tadeusz Rejtan, znany z historii jako poseł województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie w 1773 roku. Realizacja projektu „Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi” objęła renowację dwóch zabytkowych dworów: Lacherta w Ciechankach i Rejtana w Hruszówce. Dzisiaj obydwa obiekty zgodnie z planem zostały przywrócone do poprzednich okresów świetności z jednoczesnym nadaniem im nowej roli. Powstały instytucje odpowiedzialne za działalność transgraniczną: Historyczne, turystyczne i kulturalne centrum w Hruszówce i Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach, rozwijające współpracę pomiędzy grupami młodzieży i artystów. Głównym celem jest poprawa wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego gminy Puchaczów i rejonu Lachowickiego dla rozwoju turystyki transgranicznej. Grupami docelowymi projektu są: turyści, naukowcy, historycy, artyści, młodzież z Polski i Białorusi oraz obie społeczności lokalne. Mam nadzieje, że ten jakże owocny początek będzie rozwijał się bardzo szybko i w bardzo szerokim aspekcie.

całość artykułu o inwestycji wystarczy kliknąć