Zbigniew Burzyński, prezydent Miasta Kutna

Pałac Saski w Kutnie to nasze wielkie dziedzictwo materialne i kulturowe. Został zbudowany dla króla Augusta III Wettyna w czasach unii polsko – saskiej i jest jedną z nielicznych, unikalnych pamiątek architektonicznych związanych z tym okresem. To najstarszy w naszym mieście zabytek pochodzący z 1750 roku, który był od końca XIX wieku własnością wielu spadkobierców, rozproszonych po całym świecie. W 2003 roku w wyniku pożaru uległo zniszczeniu zachodnie i częściowo południowe skrzydło obiektu. Pozostały nam zgliszcza i niewiele ocalałych fragmentów pałacu w samym sercu miasta. To zdarzenie przyczyniło się do podjęcia trudnych działań, mających na celu przywrócenie dawnej świetności pałacu. Będąc już jedynym właścicielem rozpoczęliśmy  żmudne prace archeologiczne i badawcze, niezbędne do rewaloryzacji obiektu. Tu szczególne wsparcie otrzymaliśmy ze strony ekspertów czasów saskich z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prace budowlane, wymagające wielu konsultacji konserwatorskich, trwały ponad 3 lata i zakończyły się w listopadzie 2022 roku.
Obecnie zrealizowana inwestycja  wyróżnia Miasto Kutno na mapie polskich , jak i europejskich zabytków. Mamy nadzieję, że doceniona zostanie szczególna dbałość o architekturę i wysoka jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich. Dla wykonawcy inwestycji było to duże wyzwanie ze względu na konieczność zastosowania odpowiednich materiałów, technik ciesielskich i różnych innych technologii, uwzględniających historyczne uwarunkowania. Wszystkie te zabiegi pozwoliły na zachowanie zabytkowego charakteru pałacu.
Teraz przed nami kolejne duże wyzwanie w zakresie stworzenia nowoczesnej placówki muzealno - wystawienniczej, prezentującej dokumenty i eksponaty o wyjątkowej wartości historycznej, w sposób ciekawy, z wykorzystaniem multimedialnych technik, spełniającej oczekiwania odwiedzających. Mam  nadzieję, że uda nam się stworzyć miejsce, gdzie rozkwitać będzie życie obywatelskie i społeczne kutnian a zrealizowana odbudowa XVIII-wiecznego obiektu stanie się perłą turystyczną miasta i okolic.

całośc artykułu dotyczącego inwestycji wystarczy kliknąć